Anda di halaman 1dari 15

Bab 5

Prinsip-prinsip Kaunseling

PRINSIP-PRINSIP KAUNSELING Mc Daniel dan Shatgel (1956)

Setiap klien hendaklah diterima sebagai individu dan dilayan dengan baik Klien menentukan dirinya sendiri sama ada hendak menerima satu-satu pandangan atau cadangan yang dikemukakan oleh kaunselor. Kaunseling menekankan pemikiran bersama dengan klien. Kaunselor tidak membuat keputusan untuk klien. Setiap individu adalah berbeza .

Prinsip-prinsip kaunseling (Patterson, 1967)


Proses yg bertujuan utk mpgruhi perubahan t/laku klien secara sukarela Kaunseling hendaklah menyediakan keadahkeadan yang memudahkan perubahan suka rela itu. Kaunseling memerlukan seseorang kaunselor utk dgr apa yang diperkatakan oleh klien. Dijalankan secara sulit dan dirahsiakan. Kaunselor merupakan orang yang mahir serta berupaya menolong klien mengatasi masalah psikologi.

PRINSIP KAUNSELING (Biasco, F. 1966)

Kaunseling ialah untuk semua individu dan tidak dihadkan kpd mereka yg mempunyai masalah sahaja. Kaunseling perkembangan ialah untuk membantu klien memperoleh pengetahuan dan kefahaman diri. Kaunseling paling berkesan apabila dirancang secara sistematik dan teratur

Program kaunseling akan lebih berkesan sekiranya terdapat kerjasama di antara pelajar, guru-guru, ibubapa , pihak pentadbir dan kaunselor sekolah. Kaunseling perkembangan menekankan aspek positif kepada setiap individu. Kaunseling mengandaikan, setiap individu berhak membuat keputusan sendiri. Kaunseling menitikberatkan perkembangan individu dari segi masa silam, kini dan hadapan.

PERBEZAAN BIMBINGAN DENGAN KAUNSELING

Berfokus kpd permasalahan yang individu hadapi Boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja Tindakan yang diambil adalah dirancang secara ad hoc berdasarkan keperluan

Berfokus kepada individu yang bermasalah Dilakukan individu yang terlatih. Tindakan yang sistematik dan berstruktur

(sambungan)

Tindakan tidak dipantau oleh penasihat Masa yang diambil adalah singkat

Penolong pada dasarnya benar-benar mengenali yang ditolong

Tindakan dipantau secara berterusan oleh kaunselor Lebih banyak masa diperlukan dalam pengendalikan proses kauseling Penolong pada dasarnya tidak mesti mengenali yang ditolong secara mendalam.

BENTUK KAUNSELING

KAUNSELING INDIVIDU KAUNSELING KELOMPOK

KAUNSELING INDIVIDU

Shertzer & Stone (1981): kaunseling individu ialah suatu proses interaksi yang menyediakan hubungan yang bermakna tentang diri dan persekitaran dan berhasil dalam perwujudan dan pencapaian matlamat serta nilai-nilai untuk tingkah laku pada masa hadapan.

Ciri-ciri penting kaunseling individu


Kaunselor harus menghormati kejujuran klien Menjadi tugas kaunselor untuk menyedarkan klien ttg syarat-syarat kaunseling supaya tidak timbul salah faham. Menjadi tanggungjawa kaunselor untuk undur diri jika tidak berupaya menolong klien, dan merujuk kepada yang lain.

Kaunseling kelompok

Carl Rogers (1970): orientasi permasalahan dan proses pemulihan untuk merasionalkan seseorang mengikut kehendak ramai.

Matlamat kaunseling kelompok


Corey dan Corey (1977): Dapat berfikir dengan pandangan terbuka dan jujur terhadap pandangan orang lain. Belajar cara mempercayai diri sendiri dan orang lain. Menyemai rasa diterima dan menerima serta belajar menghindari diri daripada menarik diri Belajar cara memberi pendapat pada orang lain dengan berhati-hati, jujur, ikhlas, berterus terang, tegas dan tanpa mengikut perasaan.

Prinsip kaunseling kelompok

Proses teraputik lebih berkesan jika digalakkan oleh kaunselor Penyertaan kelompok - sukarela Penerangan yang jelas ttg objektif kelompok harus diberi kepada peserta Ahli bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. Bentuk kelompok yang ideal: 8-10 orang Peranan ahli adalah penting. Kerahsiaan menjadi etika yang penting.

Proses terapeutik terhad antara kaunselor dengan individu shj. Satu hala Fungsi kaunselor tidak berubah Lebih mudah bina suasana selesa.

Perbezaan antara kaunseling individu dengan kaunseling kelompok

Proses terapeutik berlaku antara kaunselor dgn bbp org dlm kelompok Banyak hala Boleh berubah dan diambil peserta lain. Lebih sukar bina suasana selesa.

Klien tumpukan perhatian pd masalahnya shj Kaunselor beri perhatian sepenuhnya kpd kliennya. Tidak wujudnya identiti kelompok

Perbezaan antara kaunseling individu dengan kaunseling kelompok

Dpt memerhati t/laku proses selesaikan masalah dan cara kendalikan masalah oleh peserta lain. Rasa kurang selamat dan terancam. Semangat tolong menolong, identiti kelompok dan bersatu padu.