Anda di halaman 1dari 38

Keseimbangan alam berlaku apabila interaksi antara organisma dan alam sekitar dikekalkan ekosistemnya pada aras optimum

Fotosintesis

matahari

Karbon dioksida di atmosfera

Pembakaran

Pengeluar

respirasi

Pengguna
mati Penguraian

Pengurai Bahanapi : Tanah


karbon, petroleum, gas asli ,arangbatu

Tenaga dipindahkan dari satu organisma ke organisma lain melalui rantai makanan.
Tumbuhan hijau Burung Ular Singa

Pengeluar Membuat makanan melalui fotosintesis

Pengguna Primer Makan tumbuhan

Pengguna sekunder Makan pengguna primer

Pengguna tertier Makan pengguna sekunder

Menyerap
Tumbuhan hijau layang-layang

Helang

Belalang

SIRATAN MAKANAN
matahari

Organisma saling interaksi untuk memperolehi makanan dan aliran tenaga berlaku dari pengeluar kepada pengguna . Tumbuhan hijau menyerap tenaga matahari untuk membuat makanan

Pengguna yang makan pengeluar dan pengguna yang makan pengguna lain membolehkan tenaga dialirkan melalui siratan makanan.
Bila pengeluar & pengguna mati , pengurai seperti bakteria dan kulat akan mengurai bahan komplek kepada bahan ringkas. Tumbuhan hijau boleh mengguna bahan itu untuk membuat makanan. Tenaga dialirkan dalam siratan makanan berlaku secara seimbang .

PENCEMARAN ALAM SEKITAR


Adalah kemerosotan kualiti persekitaran yang menjejaskan keseimbangan alam dan kesihatan hidupan

Pembuangan bahan sisa seperti tosik , bahan radioaktif , asap dan haba.

Penggunaan tak terkawal bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu

Penghasilan bunyi, asap dan gas beracun oleh kenderaan dan mesin.

PUNCA-PUNCA PENCEMARAN

Penggunaan tak terkawal baja kimia dan racun perosak dalam pertanian.

Pembuangan sampah-sarap seperti plastik,sisa makanan dan bahan pepejal .

Pembuangan kumbahan dari kawasan perumahan

Menggunakan klorofluorokarbon(CFC) seperti dalam aerosol, penyaman udara dan peti sejuk.

karbon dioksida

Punca

1.Pembakaran bahanapi fosil oleh kenderaan petroleum, arang batu dan gas asli

Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

2. Gas karbon dioksida


3.Berlaku pemanasan global yang menyebabkan kesan rumah hijau

karbon dioksid a

karbon monoksida

Punca

1.Pembakaran bahanapi fosil oleh kenderaan petroleum, arang batu dan gas asli

Bahan 2. Gas karbon monoksida pencemar Kesan 3. menyebabkan kebolehan darah bahan pencemar untuk membawa oksigen berkurang

karbon monoksida

karbon dioksid a

Sulfur dioksida 1.Pembakaran bahanapi fosil oleh kenderaan petroleum, arang batu dan gas asli

Punca Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

3. Gas Sulfur dioksida


3. Menyebabkan hujan asid

karbon monoksida

Sulfur dioksida

karbon dioksid a

nitrogen dioksida 1.Pembakaran bahanapi fosil oleh kenderaan petroleum, arang batu dan gas asli

Punca Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

4. Gas Nitrogen dioksida


3. Menyebabkan hujan asid

karbon monoksida

Sulfur dioksida

Nitrogen dioksida

karbon dioksid a

Asap ( karbon ) 1.Pembakaran bahanapi fosil oleh kenderaan petroleum, arang batu dan gas asli

Punca Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

5. Asap dan jerebu


5. Menganggu sistem respirasi
dan mengaburi pandangan

Karbon dioksida

Punca Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

2. Pembuangan bahan sisa industri keudara

1. Gas karbon dioksida


3.Berlaku pemanasan global yang menyebabkan kesan rumah hijau

Karbon dioksida

Karbon monoksida

Punca Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

2. Pembuangan bahan sisa industri keudara

2. Gas karbon monoksida


2. Karbon
monoksida akan menganggu kebolehan darah untuk membawa oksigen. Merosakkan jantung .

Karbon monoksida

sulfur dioksida @ nitrogen dioksida

karbon dioksida

Punca Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

2. Pembuangan bahan sisa industri keudara

3. Gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida

3. Larut dalam air hujan


menyebabkan hujan asid .

Karbon monoksida

Sulfur & nitrogen dioksida

Karbon dioksida

Raksa

Punca
Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

2. Pembuangan bahan sisa industri kedalam air (sungai atau laut )

4. Logam berat seperti raksa

4. Menyebabkan buta dan keracunan makanan.

Sulfur & nitrogen dioksida

Raksa
Karbon monoksida

Karbon dioksida

asid

Punca
Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

2. Pembuangan bahan sisa industri kedalam air (sungai atau laut )

5. Asid seperti asid formik

5. Merendahkan pH air sungai atau tasik ,


kolam dan menganggu organisma akuatik

Sulphur & nitrogen dioxide Carbon monoxide

mercury

acid

heat

Carbon dioxide

Punca
Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

2. Pembuangan bahan sisa industri kedalam air (sungai atau laut )

6. Membebaskan

haba

5. Menambahkan suhu air dan udara , menganggu organisma aquatik

Sulfur & nitrogen dioksida Karbon monoksida

Raksa
radioaktif

asid

Karbon dioksida

haba 2. Pembuangan bahan sisa industri keudara

Punca
Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

7. Bahan sisa radioaktif

6. Boleh menyebab mutasi dan penyakit kancer pada manusia.

! ! ! ! !
!

! !

! ! ! !

Punca Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

3. Mengguna racun perosak dalam pertanian. 1. Racun serangga dan racun rumpai
1. Boleh mencemar air dan udara menyebabkan keracunana makanan.

Pond / rivers
fertilisers

Punca Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

3. Penggunaan baja dalam pertanian.


2. Pengunaan baja nitrat berlebihan 2. Baja ini menggalakkan pembiakan alga
dalam air menyebabkan kekurangan oksigen dan organisma aquatik mati .

Longkang

Punca Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

4.Pembuangan sampah sarap dari rumah.

4.1 Sampah sarap


4. 1 Sesuai untuk pembiakan vektor seperti lalat, menyebabkan jangkitan penyakit seperti kolera .

4.2 menyebabkan longkang tersumbat ,yang menyebabkan banjir kilat. 4.3 menghasilkan bau busuk .

Punca Bahan pencemar

4.Pembuangan kumbahan dari rumah.

4.2 Tinja dan detergent


1. Menyebabkan jangkitan penyakit seperti kolera(taun) . 2. Mencemarkan air .

Kesan bahan pencemar

Punca

5. Penggunaan klorofluorokarbon( CFC ) dalam aerosol ,penyaman udara dan peti sejuk.

Bahan pencemar Kesan bahan pencemar

5. Klorofluorokarbon(CFC)
1.Menyebabkan penipisan lapisan ozon .

Sampah sarap biasanya dibakar dalam insinerator atau diuraikan dalam tanah.

Kumbahan hendaklah dirawat dalam tangki septik dibina dalam kawasan perumahan

Mengguna sistem pembersih udara untuk melarutkan gas beracun dalam air

Memasang pengubah mangkin pada paip ekzos kenderaan.

CARA UNTUK MENGAWAL PENCEMARAN

Menanam banyak tumbuhan hijau

Mengurangkan penggunaan bahan CFC . Mengantikan CFC dengan hidroklorofluorokarbon(HCFC)

Memasang cerobong dengan pemendak elektrostatik

Kitar semula bahan yang boleh diguna

Membuang sisa makanan dalam plastik beg,ikat & buang dalam tong sampah bertutup.

Kesan rumah hijau menyebabkan pemanasan global .

Lapisan karbon dioksida

Haba yang terperangkap dibumi menyebabkan suhu dunia meningkat. Pemanasan global berlaku . Pemanasan global menyebabkan ais dikawasan kutub cair , menyebabkan paras air laut naik

Lapisan ozon melindungi bumi dari bahaya sinaran ultraungu

Lubang besar

Lapisan Ozon stratosfera

Objek mengguna CFC seperti bahan aerosol , Penyaman udara dan peti sejuk

Klorofluorokarbon(CFC) menguraikan molekul ozon Kepada molekul oksigen

Lubang besar terbentuk dilangit membenarkan sinaran ultraungu untuk menembusi sampai kebumi .

Kesan Penipisan Lapisan Ozon

Menyebabkan

Kanser kulit

Katarak iaitu kanta mata menjadi legap

Hasil Pertanian berkurang

Merendahkan Sistem keimunanan badan

Memusnahkan Organisma laut

Aktiviti manusia

Kesan
Mengurangkan kandungan oksigen dalam udara . Meningkatkan kandungan karbon dioksida . Memusnahkan habitat flora dan fauna Menyebabkan hakisan tanah , pencemaran dan banjir kilat Menyebabkan hakisan tanah Menyebabkan susutan mineral tertentu dalam tanah. Memusnahkan habitat flora dan fauna

Pembalakan

Perlombongan

Pembukaan tanah

Memusnahkan habitat flora dan fauna Mengurangkan kesuburan tanah melalui proses larut resap dan banjir kilat .

Pembalakan
Perhutanan semula selepas pembalakan Mengadakan hutan simpanan Melindungi hutandari pembakaran

Perlombongan
Mengitar semula mineral Mencari bahan alternatif untuk menggantikan logam.

Pengolahan sumber Alam sekitar

Pembukaan tanah
Hakisan tanah dicegah dengan menanam tanaman tutup bumi dan tanaman bergilir .

1. KESIHATAN MANUSIA TERJEJAS


PENCEMAR ( FAKTA )
1. Air kumbahan seperti najis mencemarkan bekalan air.

KESAN PENCEMAR KEPADA KESIHATAN. ( HURAIAN KEPADA FAKTA TERSEBUT /CONTOH )

Penyakit yang disebar melalui air kumbahan ialah kolera, tifoid, hepatitis.
i.Merkuri menyebabkan penyakit minimata. ii.Asid akan menyebabkan penyakit kulit. iii.Radioaktif menyebabkan kanser dan mutasi. iv. CFC menyebabkan keimunanan badan lemah.

2. Bahan toksid dan merbahaya dari industri. 3. Gas beracun dari ekzos kenderaan 4. Bunyi bising dari enjin kenderaan.

i. Karbon monoksida akan mengganggu pengangkutan oksigen menyebabkan maut. ii. Ozon akan memedihkan mata i. Bunyi bising mengakibatkan kerosakan sistem pendengaran dan meningkatkan kegelisahan.

2. PEMUSNAHAN HABITAT
PENCEMAR ( FAKTA )
1. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan Hujan asid. KESAN PENCEMAR KEPADA HABITAT (HURAIAN KEPADA FAKTA TERSEBUT /CONTOH )

1.1 Hujan asid akan memusnahkan hutan, Yang merupakan habitat kepada haiwan.spt kera.
1.2 Hujan asid akan merendahkan pH air kolam, Maka air kolam berasid, tidak sesuai sebagai Habitat bagi hidupan akuatik seperti ikan. Baja nitrat akan menggalakkan pembiakan alga di dalam kolam. Pembiakan alga akan Mengurangkan kandungan oksigen di dalam air kolam. Ini menyebabkan kolam tidak sesuai lagi sebagai habitat bagi hidupan akuatik seperti ikan.

2. Baja yang berlebihan memasuki takungan air seperti kolam.

3. KEPUPUSAN SPESIES
PENCEMAR ( FAKTA )
1. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan Hujan asid.
KESAN PENCEMAR KEPADA KEPUPUSAN SP ( HURAIAN KEPADA FAKTA TERSEBUT /CONTOH )

1.1 Hujan asid akan memusnahkan hutan,dimana Haiwan kehilangan tempat tinggal dan kehilangan Sumber makanan, maka haiwan mati & pupus.
1.2 Hujan asid akan menjadikan air kolam berasid, maka hidupan akuatik di dalamnya akan mati dan akhirnya pupus. 2.1 Asid yang dibuang akan mematika hidupan Akuatik seperti ikan dan akhirnya pupus. 2. 2 Lapisan minyak mentah akan menghalang Oksigen melarut ke dalam air. Maka hidupan Akuatik akan mati dan akhirnya akan pupus.

2. Logam berat Seperti merkuri, Dan tumpahan Minyak, asid Ke dalam air Laut.

4. KEHILANGAN SUMBER EKONOMI


PENCEMAR ( FAKTA )
1. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan Hujan asid.

KESAN PENCEMAR KEPADA EKONOMI. ( HURAIAN KEPADA FAKTA TERSEBUT /CONTOH )

1.Pemusnahan hutan menyebabkan kehilangan sumber ekonomi daripada hutan seperti kekurangan balak, rotan

2. Logam berat Seperti merkuri, Dan tumpahan Minyak, asid Ke dalam air laut.
3. Pestisid dan Hujan asid dan bahan buangan radioaktif ke dalam tanah.

2. Pencemaran laut menyebabkan kekurangan sumber ekonomi dari laut seperti kekurangan ikan, ketam untuk jualan.
3. Pencemaran tanah menyebabkan
pokok tidak subur. Ini akan mengurangkan hasil pertanian, maka hasil jualan pertanian turut berkurang.

5. TERJEJAS KEINDAHAN ALAM


PENCEMAR ( FAKTA )
KESAN PENCEMAR KEPADA KEINDAHAN ALAM ( HURAIAN KEPADA FAKTA TERSEBUT /CONTOH )

1. Sampah sarap yang dibuang 2. Bahan toksid Seperti pestisid

1. Sampah sarap akan mencemarkan keindahan alam, dengan pandangan yang jijik dan bau yang busuk.
2. Bahan toksid akan mematikan haiwan atau serangga. Maka alam kekurangan haiwan yang biasanya mengindahkan pandangan alam sekitar.