Anda di halaman 1dari 11

PENILAIAN INDIVIDU DENGAN APLIKASI INVENTORI PSIKOLOGI

INVENTORI PSIKOLOGI
adalah satu prosedur yang sistematik untuk memerhatikan tingkah laku manusia dan menerangkannya dengan bantuan skala numerikal atau sistem kategori. CRONBACK (1979). Pengukuran sampel tingkah laku yang objektif dan standard. ANASTASI (1988)

JENIS INVENTORI PSIKOLOGI


Inventori minat dan kerjaya. Inventori nilai pekerjaan. Inventori personaliti.

TUJUAN INVENTORI PSIKOLOGI

Membantu kaunselor menjalankan sesi kaunseling dengan murid setelah melihat senarai masalah itu dan mem beri perhatian yang wajar terhadap masalahmasalah yang hendak dibincang. Memahami masalah murid dan mengenalpasti murid yangmemerlukan kaunseling dan tujuan perkembangan kurikulum program kerjaya. Menjalankan penyelidikan masalah-masalah murid di sekolah.

teori tipologi holland

Tema kerjaya REALISTIK

Ciri personaliti Gemar tugas berbentuk konkrit. Kurang bersifat sosial. Interaksi kurang baik. Pemikiran abstrak. Bersifat analitikal dan berdikari. Berorientasikan tugas.

Persekitaran kerja Juruteknik paip Juruelektrik Operator mesin.

Investigatif

Ahli kimia. Ahli biologi. Juruteknik makmal.

Artistik

Daya imaginasi dan nilai estitika yang tinggi. Espresi kendiri melalui bidang seni.
Mengutamakan masalah sosial. Suka berkawan. Berminat kepada aktiviti pendidikan.

Pelukis Pereka Pengacara Penulis


Guru Pentadbir sekolah Pensyarah Pekerja kebajikan masyarakat

Sosial

Daya usaha

Bersifat ekstovert, agresif, dominan. Daya pujuk yang tinggi. Suka memimpin.

Pengarah sumber manusia Penyelia pengeluaran Pengurus jualan

Konvensional

Bersifat sosial, praktikal, dan konservatif. Mengutamakan tugas yang berstruktur.

Kerani fail Akauntan Setiausaha Pelayan tetamu

CONTOH INVENTORI PSIKOLOGI

SOAL SELIDIK MINAT KERJAYA

ARAHAN : Tandakan ( ) dalam RUANG Y untuk perkara-perkara yang anda SUKA / RASA SUKA buat. Tandakan ( X ) dalam RUANG T untuk perkara-perkara yang anda TIDAK SUKA buat.

CONTOH ITEM 1 10 :
BIL 1. 2. 3. 4. ITEM Membaiki alat-alat elektrik Membaiki alat-alat mekanik Membuat benda-benda daripada kayu Memandu trak atau traktor Y X X T

5.
6. 7. 8.

Mengikuti kursus Lukisan Mekanik


Menggunakan alat-alat kerja logam dan mesin Mengubahsuai enjin kereta atau motosikal Mengikuti kursus Seni Perusahaan

X X

9. 10.

Mengikuti kursus Kerja Kayu Mengikut kursus Automekanik


Jumlah Y anda sahaja

X
5