Anda di halaman 1dari 16

PG 2203 PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA

PROF. MADYA DR. ZAINI NASOHAH Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam UKM

TAJUK 8
BAITUL MAL & TATACARA KEWANGAN MAJLIS

PENUBUHAN BAITUL MAL


Suatu kumpulan wang bernama Baitul Mal diperuntukkan dlm enakmen utk ditubuhkan

KOMPONEN BAITUL MAL


Semua wang dan harta alih / tak alih yang menurut hukum syarak/ enakmen, terakru (terletak) / disumbangkan oleh mana-mana org kpd Baitul Mal (Apa beza dgn enakmen lama?)

PERANAN MAJLIS AGAMA THDP BAITUL MAL


Menjadi pemegang hak kpd semua wang & harta Baitul Mal mentadbirnya menurut peraturan2 dlm enakmen. Membuat peraturan2 ttg pemungutan, pentadbiran & pembahagian semua harta BMal dgn kelulusan Sultan

PERANAN MAJLIS AGAMA- samb


Menyedia anggaran pendapatan pebelanjaan tdk lewat 31 oktober setiap tahun- serah pada Sultan

PERBELANJAAN MAJLIS YG DIAMBIL DARI BAITUL MAL


Semua kos, bayaran, belanja utk mentadbir harta/aset di bawah Majlis Kos penyengaraan/ penyelenggaraan harta tak alih Gaji , elaun pengkhidmat Majlis.

ZAKAT & FITRAH


Kuasa Majlis memungut Kuasa Majlis membuat peraturan - tentukan nilai zakat & fitrah yg kena dibayar - buat tatacara pungutan zakat / fitrah - lantik amil - wujudkan senarai kesalahan & hukuman bg perkara2 yg berkaitan pemungutanpenyerahan zakat / fitrah

RAYUAN BERKAITAN ZAKAT


Rayuan kpd Majlis Majlis blh timbang rayuan Keputusan rayuan adalah muktamad

WAKAF, NAZAR & AMANAH


Majlis Agama sbg pemegang amanah tunggal

SEKATAN BAGI PEWUJUDAN AMANAH KHAIRAT (SECARA WASIAT / ALANG SEMASA MARAD AL-MAUT)
Tdk boleh lbh sepertiga keseluruhan harta Tiap2 wakaf khas / nazar tdk sah/ batal kecuali: - disahkan Sultan atas nasihat Majlis - dibuat semasa pembuatnya sakit tenat meninggal krn sakitnya itu secara bertulis + 2 orang saksi (dlm kariah masjid yg sama) Peruntukan ini tdk berkuatkuasa utk mengesah apa2 wasiat/ alang semasa marad al-maut/ nazr yg tdk sah menurut syarak

PENDAPATAN DRP WAKAF & NAZR


Hdklah digunakan oleh Majlis mengikut peruntukan2 yg sah bagi wakaf itu Pendapatan drp wakaf selain wakaf khas masuk ke dlm B/mal Pendapatan drp nazr am masuk ke dlm B/mal

MODAL WAKAF & NAZAR


Harta modal dan aset yg tersentuh oleh mana2 wakaf / nazr am yg sah, tdk boleh menjadi harta B/mal ttp perlu diguna menurut wakaf / nazr am itu & dijadikan dana berasingan. Pengecualian: - harta / aset itu tdk blh lg diambiol manfaat sehampir mungkin dgn tujuan asalnya. - kelulusan dgn arahan Sultan secara bertulis.

Wakaf / nazr yg tdk jelas bagaimana harta/ aset itu hdk digunakan ?

PENYIARAN HARTA WAKAF/ NAZR DLM WARTA Setiap tahun sebelum 31 Disember

SEKIAN

Anda mungkin juga menyukai