Anda di halaman 1dari 27

Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis, 01000 Kangar, Perlis.

LISTA - Magic Box Fasa-Fasa Bulan DISEDIAKAN OLEH: NUR ATIKAH BINTI ADANAN (890217-03-5544) NIK NORHAFIZA BINTI NIK ABDULLAH (890818-03-5574) -SUBJEK: PENGURUSAN MAKMAL DAN SUMBER SAINS -KOD SUBJEK: SCE 3112 -PENSYARAH: EN. ABDUL MUHAIMIN BIN OSMAN

LISTA Magic Box Fasa-Fasa Bulan

Pengenalan
Low cost, Innovative Science Teaching and Learning Aids (LISTA) yang telah dihasilkan ialah model Magic Box fasa-fasa bulan. Model ini merupakan bahan bantu mengajar bagi subjek Sains Tahun 5. Model ini dihasilkan daripada beberapa bahan iaitu bahan asasnya ialah Mounting Board .

Pengenalan
Model ini digunakan bagi subjek sains tahun 5 iaitu:
Theme: Investigating The Earth and The Universe Topic: The Earth, The Moon and The Sun Learning Objective: Understanding the phases of the Moon Learning Outcome: Describe the phases of the Moon.

Pengenalan
Model ini boleh digunakan semasa fasa eliciting of idea dalam Rancangan Perancangan Harian (RPH). Murid-murid boleh menggunakan model ini sebagai salah satu bahan yang boleh merangsang mereka untuk lebih faham.

Bahan-bahan
Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan model ini ialah:
Bil. 1 Bahan-bahan Mounting Board Unit 5

2
3 4 5 6 7 8

Lampu suluh
Bateri Pelekat Gam Binding tape Cermin Kertas

1
2 1 1 1 1 <15

Proses Menghasilkan Model


1) Menghasilkan rangka asas projek/model.

Langkah 1

Rangka ini dibina berasaskan:

Berkaitan dengan topik yang terkandung dalam subjek sains. Bertepatan dengan objektif pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang. Mempunyai kos penghasilan yang minimum. Dapat membantu sesi pengajaran dan pembelajaran dengan baik.

Proses Menghasilkan Model


Menyenaraikan bahan-bahan yang diperlukan. Mendapatkan bahan-bahan dengan kos yang Langkah 2 paling minimum.

Proses Menghasilkan Model


Melukis draf tapak model. Membina tapak model menggunakan mounting Langkah 3 board.

Proses Menghasilkan Model


Menghasilkan tempat untuk meletakkan lampu suluh di dalam model. Langkah 4 Memastikan lampu suluh dapat berfungsi dengan baik apabila diletakkan di dalam model. Langkah 5

Proses Menghasilkan Model


Menghasilkan bahagian yang dibentuk menjadi fasa-fasa Bulan. Fasa-fasa Bulan dibentuk dengan menebuk Mounting Langkah 6 board mengikut bentuk fasa-fasa Bulan. Melekatkan bahagian tersebut pada tapak model.

Proses Menghasilkan Model


Langkah 7

Membuat bahagian-bahagian setiap ruang bagi setiap fasa-fasa Bulan.

Proses Menghasilkan Model


Mencantumkan bahagian tepi model dengan bahagian tapak dan bahagian yang ditebuk mengikut fasa-fasa bulan. Menampal kertas warna hitam di bahagian sebelah dalam model untuk memastikan bahagian dalam model berkeadaan gelap.

Langkah 8

Proses Menghasilkan Model


Menyediakan bahagian penutup model. Menebuk lubang pada bahagian penutup untuk bahagian memasukkan Magic Card. Terdapat 8 lubang pada penutup model. Meletakkan cermin pada bahagian penutup model bagi sebelah dalam. Cermin diletakkan untuk memastikan cahaya daripada lampu dapat disebarkan ke seluruh ruang.

Langkah 9

Proses Menghasilkan Model


Meletakkan lampu suluh di bahagian tapak model yang telah ditebuk. Mencantumkan bahagian penutup model dengan Langkah 10 bahagian model yang lain.

Proses Menghasilkan Model


Menyediakan tapak untuk mendirikan model dengan stabil. Tapak dibina dengan Mounting Board dan satu ruang untuk membuka suis lampu suluh ditebuk pada tapak model. Bahagian tapak dicantumkan dengan model untuk memastikan model dapat diletakkan dengan stabil.

Langkah 10

Proses Menghasilkan Model


Menghasilkan Magic Card daripada Mounting Board dan diikat serta Langkah 11 diletakkan pada model.

Magic Card

Proses Menghasilkan Model


Menyediakan label bagi setiap bahagian yang perlu. Label disediakan menggunakan kertas berwarnaLangkah 12 warni yang dapat menarik perhatian pengguna. Label ditampal di tempat yang sesuai.

Proses Menghasilkan Model


Menghasilkan manual penggunaan model Magic Box fasa-fasa Bulan ini. Langkah 13 Melekatkan panduan pengguna ini pada model.

Manual Penggunaan Model

Proses Menghasilkan Model


Langkah 14

Hasil terakhir iaitu model Magic Box fasa-fasa Bulan.

Proses Menghasilkan Model


Langkah 15

Menguji model yang dihasilkan dengan melihat fasa-fasa Bulan dengan menggunakan model ini.
Anak Bulan Bulan Sabit Baru Bulan Separa Bulan Purnama Baru

Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4

Proses Menghasilkan Model


Langkah 15

Menguji model yang dihasilkan dengan melihat fasa-fasa Bulan dengan menggunakan model ini.

Fasa 5

Bulan Purnama

Fasa 6
Fasa 7 Fasa 8

Bulan Purnama Lama

Bulan Separa
Bulan Sabit Lama

Rational dan Kelebihan Model


Model yang dihasilkan sesuai dengan kurikulum sains tahun 5.
Model digunakan sebagai alternatif untuk murid-murid dapat melihat fasa-fasa Bulan dengan cepat dan memberi pengalaman yang bermakna. Ini kerana murid-murid tidak perlu melihat fasa-fasa Bulan di langit kerana ia memerlukan masa yang lama untuk murid dapat melihat kesemua fasa-fasa Bulan. Murid-murid juga lebih senang untuk melihat fasa-fasa Bulan dengan lebih jelas berbanding jika mereka melihatnya di langit. Model ini juga dapat menarik perhatian murid-murid untuk belajar melalui model ini. Model ini juga dapat memberi pengalaman hands-on kepada muridmurid untuk melihat fasa-fasa Bulan.

Rational dan Kelebihan Model


Kos untuk menghasilkan model ini amat rendah dan efektif serta tidak menggunakan banyak bahan.
Ia sesuai digunakan oleh murid-murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan model adalah sesuai, tidak mudah rosak serta ringan.

Rational dan Kelebihan Model


Model yang dibina ialah model mudah alih yang dapat memudahkan penggunaannya oleh guru dan murid-murid serta sesuai dipamerkan di makmal sains atau di dalam bilik darjah.

Ia juga selamat digunakan oleh murid-murid di dalam kelas sebagai bahan pembelajaran.

Ia juga relevan dengan kurikulum sains tahun 5.

Model ini juga sesuai digunakan dalam pelbagai situasi iaitu di dalam makmal atau di bilik darjah.

Kelemahan dan Penambahbaikan Model


Kelemahan
Cahaya yang dihasilkan oleh lampu suluh tidak terlalu terang untuk memastikan bentuk fasa-fasa bulan yang terbentuk dengan lebih jelas. Bentuk model yang oktagon menyebabkan bahagian setiap bahagian fasa Bulan akan selari dengan fasa yang lain. Ini menyebabkan reka bentuk model ini memerlukan Magic Card dalam penggunaannya.

Penambahbaikan
Jenis lampu suluh boleh ditukar dengan lampu yang lebih terang atau mereka bentuk litar elektrik sendiri untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang. Pastikan bentuk model yang dihasilkan mempunyai setiap bahagian fasa Bulan yang tidak akan selari dengan fasa yang lain supaya penggunaan Magic Card adalah tidak perlu.

SEKIAN, TERIMA KASIH.