Anda di halaman 1dari 26

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1.0 Pengenalan
Menurut Faridahwati Mohd Shamsudin et al.2006 Pengurusan sumber manusia merujuk kepada cara dan pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengawal aktiviti yang berkaitan dengan sumber manusia dalam organisasi agar selari dan mencapai matlamat organisasi

Berdasarkan Byars & Rue (2006), pengurusan sumber manusia atau pada satu ketika dahulu dikenali sebagai pengurusan personelia atau pentadbiran personelia, merupakan suatu aktiviti yang dijalankan dalam semua organisasi besar atau kecil sama ada organisasi berorientasikan perniagaan atau perkhidmatan.

Manakala Sarimah Hanim pula berpandangan bahawa pengurusan sumber manusia merupakan suatu pendekatan pengurusan strategik yang melibatkan elemen terpenting dalam organisasi iaitu individu yang menyumbangkan idea, kepakaran dan tenaga ke arah pencapaian objektif organisasi.

Matlamat Pengurusan Strategik Sumber Manusia


Berbagai matlamat pengurusan strategik sumber manusia seperti:
mencari pekerja yang sangat sesuai bagi jawatan yang perlu diisi mengesan cara efektif untuk meningkatkan produktiviti pekerja mengekalkan pekerja di dalam perkhidmatan dan banyak lagi yang lain yang berkaitan dengan mencapai ketiga-tiga perkara di atas. Yang penting sekali adalah untuk menghubung-kaitkan setiap matlamat sumber manusia - iaitu pekerja anda - kepada objektif-objektif organisasi anda.

Peranan Pengurus Sumber Manusia


Terdapat beberapa peranan Pengurus Sumber Manusia termasuklah: Menjaga kedudukan pekerja di dalam perkhidmatan. Ini bermaksud bahawa hak pekerja perlu dihormati dan dijaga mengikut peruntukan undang-undang, dasar dan prosedur Mempastikan perubahan dilaksanakan dengan teratur dan diterima oleh semua pekerja Sebagai rujukan oleh pengurus barisan hadapan oleh kerana kepakarannya Menjadikan dirinya dan setiap pekerja terutama sekali pekerja berjawatan penting sebagai rakan strategik perniagaan organisasi

1.2 Dasar-Dasar Pengurusan Sumber Manusia (PSM)


Adalah dipertutunkan oleh beberapa penulis bahawa:
Dasar-dasar PSM bertujuan untuk memberi panduan dalam membuat keputusan dengan cepat dan konsisten Ia juga menyokong dengan memberi asas kepada keputusan pengurus-pengurus serta membantu mereka mempertahankan keputusan-keputusan mereka berasaskna kepada dasar yang diluluskan dan diketahui oleh semua pekerja.

1.3 Apakah itu Pengurusan Sumber Manusia?


Melibatkan proses utk menggunakan tenaga manusia dengan sebaik-baiknya. Melibatkan proses seperti
Perancangan organisasi Mendapatkan pekerja Membangunkan kumpulan

1.3.1 Perancangan Organisasi


Perancangan organisasi termasuk mengenalpasti, mendokumen dan membahagi peranan projek dan melapor hubungan. Output dan proses termasuk:
Carta organisasi projek Definisi kerja dan proses pembahagian Matriks pembahagian tanggungjawab Histogram sumber

Rajah 1.0 Contoh Carta Organisasi untuk Projek yang Besar

Rajah 1.2 Definisi Kerja dan Proses Pembahagian

Rajah 1.3 Contoh Histogram Sumber utk Projek yg Besar


12 10
Number of People

8 6 4 2 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Java programmers Managers Testing specialists

Business analysts Administrative staff

Technical writers Database analysts

Bagaimana pengurusan tenaga manusia dapat menyumbangkan untuk menjayakan pencapaian objektif-objektif organisasi?
1. Pengambilan pekerja hendaklah mengikut keperluan semasa oleh organisasi atau dalam jangka pendek atau jangka panjang.
2. Kenaikan pangkat hendaklah diuruskan dengan mengesan pekerja atau eksekutif yang sangat sesuai dengan mengambilkira kemahiran, pengetahuan, keupayaan dan tingkahlakunya. Bagi jawatan eksekutif, kualiti lain seperti kepimpinan adalah berkaitan.

3.Latihan dan pembangunan perlu diurus berasaskan kepada keperluan pekerja dan organisasi. 4. Pengurusan prestasi pekerja dihubungkaitkan dengan produktiviti pekerja dan juga produktiviti organisasi. Proses pengurusan prestasi perlu disediakan dengan teratur dan dilaksanakan secara sistematik. 5. Kemudahan dan keistimewaan lain adalah diberikan dengan tujuan memperkukuhkan nama organisasi sebagai "Employer of Choice".

1.3.2 Pembangunan Kumpulan


Kerja kumpulan diperlukan utk menyiapkan kebanyakan projek . Latihan boleh mambantu pekerja memahami diri sendiri dan bagaimana bekerja dlm kump. Aktiviti team building termasuk
Cabaran fizikal Psychological preference indicator tools

1.4 Cara Utk Menguruskan Manusia


Bidang yang telibat dgn pengurusan projek
motivasi pengaruh dan kuasa keberkesanan

1.4.1 Motivasi
Abraham Maslow bangunkan hiraki keperluan utk buktikan teorinya bhw perangai manusia dipandu oleh keperluan tertentu. Maslow menyatakan bahawa manusia mempunyai kualiti unik yang membolehkan mereka membuat pilihan dan mengawal kehidupan.

Rajah 2. Hiraki Keperluan Maslow

1.4.2 Kuasa
Kuasa adalah kebolehan utk mempengaruhi sikap agar pekerja berbuat sesuatu. Jenis-jenis kuasa
Paksaan Sah Pakar Hadiah Perujuk

1.4.3 Keberkesanan
Pengurus projek boleh menggunakan Coveys 7 habits utk meningkatkan keberkesanan dlm projek
Proaktif Bermula dengan apa difikirkan kemudian. Letakkan keutamaan pada haknya. Fikirkan win/win Cari dulu untuk faham dan kemudian fahamkan. Bertenaga (Synergize) Asahkan kebolehan (Sharpen the saw)

1.5 Menggunakan Perisian untuk Pengurusan Sumber Manusia


Perisian pengurusan projek termasuk beberapa ciripengurusan sumber manusia spt
Melihat maklumat penggunaan sumber Mengenalpati sumber yg kurang dan terlebih (under dan over-allocated ) Memaraskan sumber

Rajah 5. Penggunaan Sumber (Microsoft Project)

Rajah 6 Laporan Penggunaan Sumber (Microsoft Project)

1.6 Pengurusan Sumber Projek Melibatkan lebih dari Perisian


Pengurus projek mesti
Melayan pekerja dgn hormat Memahami motivasi mereka Berkomunikasi dgn berhati-hati dgn mereka

Matlamat utk membolehkan ahli kumpulan projek utk melakukan kerja yg terbaik

Secara keseluruhannya, pengurusan sumber manusia merujuk pada pendekatan yang diambil oleh sesebuah organisasi dalam merancang, mengurus dan mengawal elemen penting dalam sesebuah organisasi iaitu individu dalam mencapai objektif organisasi tersebut.

DISEDIAKAN OLEH.
SANTHIRAMATHY SUBRAMANIAM SIVANESAN BALASUBRAMNIAM ATCHMMAHDEVI MOORTHY SHEELAA SUBRAMANIAN SAHLENE ARUMUGAM SHANTHINY SUPPIYAH