Anda di halaman 1dari 16

PEMBELAJARAN AWAL SAINS DI PRASEKOLAH

DISEDIAKAN OLEH IRASUZURA BINTI IBRAHIM NORFARHA BINTI MUSTAPHA NOR ROSMAZIEHA BINTI MAT NAWI @ NIK SIN

Apa itu sains???..


Semua yang ada disekitar kita. Pemikiran dan perbuatan. Proses memerhati, berfikir, refleksi dan tindakan pada peristiwa. Sesuatu yang menimbulkan rasa ingin tahu,minat, dan menyelesaikan masalah.

Sains berasal dari bahasa latin scientia yang bererti pengetahuan. Webster new collegiate dictionary- sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah.

Sensitiviti pada persekitaran,sains membantu kanakkanak memahami dunia sekeliling.


Perkembangan sensor/ deria melalui aktiviti hands on (lihat,dengar,rasa,sentuh)

Sikap berhati-hati
KEPENTINGAN PEMBELAJARAN SAINS

Pengukuhan perkembangan sosial dan emosi

Meningkatkan minat pada sains

Menyumbang perkembangan intelek


Buku : Menjadi Guru Tadika , Saayah Abu

TAKRIF INKUIRI
Inkuiri merupakan satu cara mengajar pelajar menggunakan keperluan ingin tahu mereka untuk meneroka sesuatu bidang ilmu . Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. Penemuan boleh ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman, 1968). Proses mental antaranya ialah : - pemerhatian - pengelasan - pengukuran - meramal - membuat inferens

INKUIRI DALAM PEMBELAJARAN SAINS


Sains berasaskan inkuiri memberi ruang kepada pelajar bagi menambah dan meningkatkan kefahaman konsep sains asas melalui pembelajaran inkuiri saintifik. Pendekatan inkuiri yang yang dapat digunakan adalah dengan menyampaikan pembelajaran sains sebagai masalah yang perlu diselesaikan dan bukan fakta yang perlu dihafal. Pengajaran inkuiri juga membimbing pelajar melalui pengalaman inkuiri saintifik. Pengajaran ini perlu memerlukan pelajar menggabung pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan saintifik yang baru diperolehi. Antara strategi yang boleh digunakan dalam pembelajaran inkuiri penemuan adalah seperti berikut :-

Menyoal

Pembelajaran kolabratif

Berbincang

Eksperimen Dan Kajian lapangan

Tunjuk cara

PERANCANGAN PEMBELAJARAN INKUIRI


Perancangan perlu dibuat pembelajaran lebih bermakna,menyeronokkan dan melibatkan murid dengan aktif. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah :

1.Apakah yang hendak pelajar pelajari? - fakta, konsep ataupun generalisasi yang dapat dipelajari daripada hasil pembelajaran yang dilakukan. 2. Apakah cara yang paling baik melakukan? - perincikan setiap yang dilakukan termasuk permulaan dan pengenalan kepada pengajaran. 3. Apakah bahan-bahan yang perlu digunakan? - senaraikan bahan-bahan yang perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. 4. Apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar? - perincikan aktiviti pelajar bagi meneroka konsep peranan anda dalam membimbing pelajar.

5. Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan?


6. soalan-soalan perbincangan? - Soalan-soalan yang dapat dikemukakan kepada pelajar bagi merangsangkan pemikiran dan mencetus perbincangan. 7.Penutup - Kesimpulan atau rumusan yang perlu pelajar buat . - Aplikasi dalam kehidupan seharian. 8. Penilaian pengajaran - Bagaimana menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku ?

Buku : Kaedah mengajaran sains, Zurida Ismail.

Penerokaan Yang Aktif Melibatkan


Membuat pemerhatian Contoh: memerhati perubahan suhu, angin, awan, warna, bentuk, tekstur, bau Menanya soalan Contoh: Apa yang akan tenggelam? Di manakah kita boleh jumpa sarang burung? Membuat perbandingan Bekas manakah yang mempunyai paling banyak air? Tumbuhan mana yang paling tinggi?

Mengelaskan Kumpulkan daun-daun dan asingkan daun yang permukaannya licin di satu longgokan dan permukaan yang kasar di longgokan yang lain. Contoh dialog:

Perhatian semua
(guru memegang dua jenis daun 1 permukaan licin dan 1 permukaan kasar) Guru : Cuba tengok sini, apa yang cikgu pegang? Murid: Daun Guru ; Daun ini warna apa? (murid respon warna) Guru : Pandaicuba pegang daun itu. Cuba rasa atas daun itu. Lembut ke kasar? (Murid respon) Guru : Boleh tak ysng lembut itu letak sebelah kanan? (murid respon) Guru : Bagus ysng kasar, kita letak sebelah mana? (murid respon)

Berkomunikasi

Ceritakan bagaimana blok anda tidak terjatuh? Lukis satu gambar taman di rumah anda. Ceritakan tentang kucing di rumah kamu.

Empat Aras Pembelajaran Inkuiri (Herron, 1971)


ARAS 0 JENIS INKUIRI Pengesahan (Confirmation) PENERANGAN Pelajar mengesahkan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan aktiviti penerangan oleh guru dan keputusan sesuatu penyelidikan telah diketahui terlebih awal. Pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru.

Inkuiri Berstruktur (Structured Inquiry) Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Inkuri Terbuka (Open Inquiry)

Pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalansoalan yang telah disediakan oleh guru, dan pemilihan langkah langkah penerokaan ditentukan sendiri oleh pelajar. Pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalansoalan dan langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh mereka berdasarkan topiktopik yang tertentu .

CONTOH AKTIVITI SAINS


Memerhatikan daun yang berlainan bentuk Melukis bayang-bayang pokok pada masa yang berlainan

Memerhatikan semut bergerak


Mendengar bunyi burung Menanam bunga

TERIMA KASIH