Anda di halaman 1dari 22

Disediakan oleh : Mohd Aidil B Othman Mohd Azri B Mat Idris Nuranis Lyana Bt Zambery Nor Hidayahne Bt Jamil

Isi Kandungan
Sinopsis cerita

Watak perwatakan
Masalah yang dianalisi Teori kaitan kajian kes Kesimpulan Bibliografi
2

Mengisahkan Kevin seorang murid berkeperluan khas Tahun 6 yang mengalami gangguan jiwa (psikotik) di sebuah sekolah rendah. Kevin mengalami masalah dalam mengawal emosi dan jiwanya yang mengakibatkan dirinya selalu bersifat agresif dan suka memberontak.

Kevin mempunyai seorang guru kelas yang bertimbang rasa dan penyayang

terhadap muridnya iaitu Carol Yake. Bagaimanapun Carol mempunyai masalah


dalam mengawal tingkah laku Kevin yang kerap memberontak. Carol sangat bimbang jika kelakuan Kevin akan mencederakan murid lain malahan dirinya sendiri.
3

Kevin pernah membaling meja, buku dan semua peralatan lain ketika di dalam kelas. Disebabkan tingkahlakunya yang agresif, Ms Rice iaitu guru besar sekolah mengaturkan agar Mr John Patterson memindahkan Kevin dari kelas Carol jika keadaan Kevin tidak dapat dikawal ke bilik Allison King iaitu bilik kaunseling dan

bimbingan sehingga Kevin dapat bertenang semula.

Sebagai guru, Carol amat menyayangi dan prihatin terhadap masalah Kevin. Carol sentiasa menerangkan kepada murid kelasnya agar menerima Kevin seadanya. Carol tidak mahu Kevin dipinggirkan hanya kerana masalah yang dibebani Kevin. Semasa waktu rehat, Carol mengadakan perjumpaan dengan Kevin untuk mengetahui perkara sebenar. Daripada yang diceritakan oleh Kevin, semasa kecil dia selalu dipukul oleh ayah kandungnya tetapi sekarang ibunya telah berkahwin lain. Walaupun tidak lagi diancam ayahnya, peristiwa itu tetap memberi kesan ke atas dirinya sehingga sekarang. Carol sangat kasihan pada muridnya dan adakalanya dia pernah menyalahkan dirinya atas apa yang berlaku pada Kevin.
4

KEVIN

Murid berkeperluan khas tahun 6,didianosis mempunyai psikotik iaitu gangguang jiwa,agresif, suka mengamuk dan memberontak, semasa kecil selalu menjadi mangsa pukul ayahnya,mempunyai seorang ibu dan telah berkahwin lain. Guru kelas Kelvin, mengajar murid berkeperluan khas, mempunyai 24 orang murid,penyayang, sabar,simpati pada muridnya, positif dan dedikasi terhadap proses mendidik,pernah putus asa mengawal Kelvin. Guru Besar sekolah Kelvin, menolong Carol dengan mencadangkan agar Kelvin dipindahkan ke bilik Allison iaitu bilik kaunseling jika Kelvin tidak dapat dapat dikawal.

CAROL YAKE

MS. RICE

MR.JOHN PATTERSON

Guru masalah tingkah laku pelajar tahun 1

ALLISON KING

Pembantu di Lockhaven Elementary School.


5

Model ini menekankan kepentingan guru memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada murid-murid untuk bersama-sama menjaga disiplin di dalam bilik darjah. Dreikurs menekankan guru perlu mengenal pasti punca kepada masalah tingkah laku. Beliau mendapati bahawa masalah berpunca daripada motif-motif seperti berikut:
Mendapatkan perhatian Mencabar kuasa Membalas dendam Mempamerkan kekurangan
8

Menggunakan prinsip peneguhan. Peneguhan bertujuan untuk meningkatkan tingkah laku murid yang diingini. Terdapat dua jenis peneguhan iaitu: Peneguhan positif Peneguhan negatif

Berlaku apabila rangsangan diberikan seperti hadiah, pujian, markah merit, dan sebagainya. Contoh:- apabila murid berlakuan baik seperti tidak membuat bising, membuat kerja tepat pada masa dan lain-lain kelakuan, murid tersebut akan diberi ganjaran.
10

Berlaku apabila apabila rangsangan seperti majalah , komik dikeluarkan supaya murid-murid kembali menunjukkan tingkah laku yang diingini.

Contoh:- di dalam kelas apabila guru sedang mengajar dan murid membaca komik, guru bertindak merampas komik tersebut dengan harapan murid memberi tumpuan semula pada p&p.
11

MODEL TERAPI REALITI


Merupakan satu teknik kaunseling untuk membantu individu meneroka kemahuan diri,membuat refleksi tentang apa yang sedang dilakukan dan membuat perancangan tentang kehendak sebenar mereka pada masa akan datang

12

Perlu memenuhi 4 keperluan asas:

Rasa dipunyai dan disayangi

Mempunyai kuasa dan kawalan

Kebebasan

Keperluan untuk bersuka ria


13

Langkah-langkah menggunakan Model Terapi Realiti

14

15

16

MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS


PENERANGAN a) -guru perlu mengenalpasti punca salah laku murid dan bimbingnya untuk memahami peraturan di dalam bilik darjah.
MASALAH -Kevin suka mengamuk di dalam kelas kerana ingin perhatian.

PENYELESAIAN -carol perlu membantu Kevin memmahami peraturan bilik darjah seperti jangan mengganggu proses P&P di dalam kelas supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

b) murid dan guru dengan membaling meja, bersama-sama Carol hendaklah melatih Kevin untuk memikul buku, dan peralatan bilik mendapatkan kawalan kendiri terhadap tanggungjawab dalam pengurusab bilik darjah supaya amalan darjah. menguruskan disiplin demokrasi diaplikasikan. bilik darjah.

Kevin menjadi agresif

17

18

19

20

KESIMPULAN
Kejayaan dan keberkesanan bilik darjah yang inklusif bergantung kepada komitmen dan kemahiran yang tinggi dari pihak guru. Setiap guru perlu tanggungjawab ke atas setiap murid dalam kelas dan sedar akan perbezaan setiap muridnya. Guru perlu mengetahui cara untuk menghadapi dan mengatasi murid yang mempunyai kelakuan abnormal seperti psikotik atau kecelaruan emosi dan tingkahlaku.
21

BIBLIOGRAFI
http://hil4ry.wordpress.com/2007/09/28/trauma-dan-psikotik/ Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah. (2009),

Murid dan Alam Belajar, Selangor Darul Ehsan:Oxford Fajar.


Haliza Hamzah & Joy Nesamalar Samuel.(2008), Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku, Selangor Darul Ehsan:Oxford Fajar.
22