Anda di halaman 1dari 21

Click to edit Master subtitle style

Hubungan Etnik: (Peranan Masyarakat)


disediakan oleh: Aini & Balqis

7/9/12

Pemupukan Hubungan Etnik dalam Masyarakat Malaysia

Click to edit Master subtitle style

7/9/12

Kehidupan berteraskan akidah, syariah dan akhlak Islam merupakan satu tuntutan dalam pendekatan Islam Hadhari untuk umat Islam di Malaysia. Umat yang memenuhi hak dan tanggungjawab sosial perlu mengatur hubungan dan pergaulan hidup sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Islam. Peraturan, adab dan asas yang dimaksudkan termasuklah perkara-perkara berikut (persefahaman; bekerjasama; persaudaraan, Click to edit Master subtitle style kemesraan, budaya ziarah-menziarahi dan hormat menghormati.

7/9/12

Asas-asas dalam membina kehidupan sosial dalam Masyarakat

Click to edit Master subtitle style

7/9/12

Persefahaman
q

Asas kedua dalam hubungan hidup bermasyarakat (dalam masyarakat majmuk). Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Persefahaman boleh diamalkan dalam konteks edit Master subtitle style melalui cara: hubungan etnik Click to Perlu saling mengenali antara satu sama lain. Berpegang teguh kepada ajaran agama & mengamalkan nilai-nilai hidup murni

(i)

(ii)

7/9/12

(i) (ii) (iii)

Amalan hidup murni dapat dilaksanakan melalui program kemasyarakatan: Gotong-royong Beriadah Bersukan

Program itu membolehkan anggota masyarakat berkenal-kenalan. Click to edit Master subtitle style (q) Sikap memahami antara satu sama lain penting memudahkan masyarakat untuk saling menasihati & tegur menegur sekiranya terdapat kecacatan & kelemahan, serta mengeratkan silaturahim & kerjasama. 7/9/12 Kembali
(q)

Bekerjasama
q

Asas ketiga dalam mewujudkan hubungan sosial. Kehidupan bermasyarakat yang mantap wujud apabila adanya:

Click to edit Master subtitle style

7/9/12

Tujuan bekerjasama dalam masyarakat pelbagai etnik:

Click to edit Master subtitle style Pertolongan boleh diberikan dalam bentuk tenaga, harta dan masa. Bentuk pertolongan bergantung kepada kemampuan seseorang.

7/9/12

Contoh: kerjasama dalam bentuk sumbangan tenaga yang diberikan kepada mereka yang memerlukan seperti membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Pertolongan dalam bentuk harta benda (bantuan kewangan & barangan keperluan harian). Pertolongan dalam bentuk pengorbanan Click to edit Master subtitle style masa untuk bersama-sama mereka yang memerlukan. Contoh: nasihat, tunjuk ajar, kuliah, ceramah dan sebagainya.
7/9/12

Kembali

Persaudaraan
Kamus dewan (2005), persaudaraan bermaksud perhubungan seperti bersaudara atau pertalian yang rapat sekali ibarat isi dengan kuku.
q

Konsep Islam Hadhari bersandarkan atas dasar persaudaraan atas dasar iman dan Click to edit Master subtitle style taqwa. Unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan berdasarkan kebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat duniawi.
7/9/12

Abdullah Nasih Ulwan (ilmuan Islam) menyifatkan persaudaraan sebagai suatu ikatan kerohanian yang melahirkan perasaan mendalam dalam diri seseorang tentang belas kasihan, cinta, kasih dan penghormatan diri.
q

Setiap orang terikat dengan pertalian aqidah Islam, Iman dan taqwa. Click to edit Master subtitle style Pendekatan Islam Hadhari dalam konteks hubungan etnik menekankan konsep persaudaraan bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi perasaan yang penuh jujur dan ikhlas Mengasihi saudara seperti mengasihi diri sendiri. (Hadith 13)
7/9/12

KEMESRAAN dalam berkomunikasi

7/9/12

" Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu terdiri daripada lelaki dan wanita dan Kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku-puak, supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat mendalam pengetahuan-Nya". ( 49:13)

7/9/12

Bertegur sapa Senyum Penyayang

Memberi salam / ucap selamat

Lemah lembut

Memberi perhatian

Tidak sombong / bermasam muka

7/9/12

ZIARAHMENZIARAHI

7/9/12

Ziarah-menziarahi bermaksud kunjungmengunjungi ataupun lawatmelawati. Ia merupakan satu amalan yang dapat mengeratkan lagi hubungan silaturrahim sesama jiran tetangga dan juga sanak saudara.

7/9/12

Daripada hadith tersebut dapatlah dihuraikan bahawa:

1. Semulia-mulia manusia adalah mereka yang beradab dan tahu tata tertib setiap perkara yang dilakukannya. 2. Islam mengambilkira segala hal yang bersangkutan dengan kehidupan manusia termasuklah aspek hubungan sosial mereka dan mengajarkan adab-adab yang tertentu demi mewujudkan suasana masyarakat yang aman dan harmoni.
7/9/12

ih dahulu m terleb beri sala i) Mem han-lahan ntu perla ngetuk pi ii) Me iga kali elebihi t n tidak m da han pintu ersebela Berdiri b iii) jika yang bimbangi ana di ah orang ker u itu adal uka pint memb n muhrim a 7/9/12 yang buk

H BERZIARA AB DALAM AD

HORMATMENGHORMATI

7/9/12

Harus bagi setiap manusia untuk saling menghormati dan memuliakan tanpa mengira jenis suku, warna kulit, bahasa dan keturunannya. Bahkan Islam mengajar kita untuk menghormati manusia walaupun setelah ianya menjadi mayat. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berdiri khusyuk menghormati jenazah seorang Yahudi. Kemudian seseorang berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya dia jenazah Yahudi. Rasulullah SAW bersabda: Bukankah dia juga adalah orang yang berjiwa? (HR Muslim)
7/9/12

WAL SEKIAN , LAH UA LAM

7/9/12