Anda di halaman 1dari 11

REKOD BERTERUSAN

NAZISUHANA BINTI MOHD YUNUS NORMAWATI BINTI CHE MANSOR FADZILAH BINTI PADZIN FARAHIDAYAH BINTI PABILLAH NOOR HAFIZAH BINTI ZAKARIA WAN NOOR HAYATI BINTI WAN MUSTAPHA NOORHAFIFI BINTI MOHD RAZALY

MAKSUD

Ialah fakta yang tepat dan ditulis berdasarkan tingkah laku kanak-kanak dalam jangka masa yang ditetapkan. catatan yang dibuat ke atas individu atau kumpulan kanak-kanak. Setiap perlakuan dan apa yang dikatakan oleh murid akan dicatat sepanjang tempoh pemerhatian.

PERBEZAAN ANTARA REKOD ANEKDOT DAN REKOD BERTERUSAN


REKOD ANEKDOT Tidak dirancang Cerita semula REKOD BERTERUSAN Dirancang

Setiap perlakuan atau pertuturan yang diperhatikan dicatat. Apabila berlaku Lebih mudah dengan peristiwa yang signifikan rakaman

TUJUAN MENGGUNAKAN REKOD BERTERUSAN

Keberkesanan penggunaan ataupun bacaan teks Mengklasifikasikan atau mengkategorikan murid dalam kumpulan Perkembangan pencapaian kanak-kanak Pemasalahan yang dihadapi

PANDUAN MENYEDIKAN REKOD BERTERUSAN


Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid satu persatu

Rekod dengan tepat dan padat. Jelaskan bagaimana setiap aksi itu berlaku
Rekod hanya perkara sebenar berlaku dan gunakan setiap ayat bagi menerangkan setiap aksi.

Pastikan rekod dicatat mengikut urutan peristiwa

Gunakan bahasa yang mudah difahami

Tentukan masa

Perlu tulus dan ikhlas

Guna singkatan semasa merekodkan

PANDUAN MENULIS REKOD BERTERUSAN


Tulis secara terperinci berkenaan tingkah laku yang diperhatikan Merekod hanya apa yang dilihat dan didengar Tulis secara objektif. Hanya merekod data. Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan

Buat pemerhatian selama 10 minit ataupun kurang

Memerhati dan tidak membuat interpretasi

Rekod mengikut urutan peristiwa yang berlaku

Pastikan buku nota, kertas catatan diletak tempat yang strategik dan sulit.

CONTOH REKOD BERTERUSAN

Nama Umur Tarikh Masa Nama Guru Item

: : : : : :

Ainon Bakar 6 tahun 26 September 2005 10.00 - 10.10 pagi Puan Sofia Kepimpinan

Pemerhatian Ainon sedang bermain pasir dengan beberapa orang rakannya. Dia bangun dan mengatakan Penatlah main pasir, jom main jongkang jongkit. Ainon memanggil rakan-rakannya. Beberapa orang murid berebut-rebut menaiki jongkang jongkit itu. Ainon Liza : Jangan berebut. : Saya pun nak naik.

Ulasan Ada ciri kepimpinan

Menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama Memahami konsep (berat/ringan)

Ainon : hujung
Milah dua Ainon Rozi juga :

Gilir-gilirlah. OK., Minah, Rozi duduk


sana. Noni , Milah hujung sini,ya! Saya tak boleh dengan Noni, sebab duakurus, ... ringan, nanti tak sama

Memahami konsep keseimbangan

: :

.....aaa la, nanti tak sama. Tak mau, saya nak duduk dengan Minah

Ainon Hah,

: Ok, Som pun kurus, duduk depan Noni.

KEKUATAN MENGGUNAKAN REKOD BERTERUSAN


Memberi gambaran sebenar dan terperinci berkenaan situasi sebenar dalam tempoh yang ditetapkan. Memperlihat pelbagai aspek perkembangan dalam satu rekod. Dapat menilai keberkesanan sesuatu tempat, sudut ataupun stesen pembelajaran. Mengumpul data secara objektif dan tepat.

KELEMAHAN MENGGUNAKAN REKOD BERTERUSAN


Menyebabkan kanak-kanak sedar mereka diperhatikan Memenatkan kerana guru lebih memberi tumpuan pada proses merekodkan Membatasi penyeliaan guru kepada kanakkanak lain Memerlukan latihan bagi kemahiran merekodkan

RUMUSAN
Ia membantu guru mencatat tingkah laku yang diperhatikan ke atas individu ataupun kanak-kanak semasa sesuatu peristiwa berlaku. Ia memperlihatkanpelbagai aspek perkembangan kanak-kanak pada satu-satu situasi. Dapat memberi maklumat berguna dalam meningkat potensi murid-murid.

Anda mungkin juga menyukai