Anda di halaman 1dari 11

KONTRUKTIVISME adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan

dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.

Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dgn guru Menggalakkan soalan/ idea dari murid Mengambil kira kepercayaan dan sikap murid Menggalakkan proses inkuiri Memberi peluang kpd murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan murid Menyokong pembelajaran secara koperatif Menganggap pembelajaran sbg satu proses yang sama penting dgn hasil pembelajaran

Pengetahuan yang diterima

Pengetahuan sedia ada

Pengetahuan baru yang telah dibina

LEBIH BERFIKIR

LEBIH FAHAM

LEBIH SERONOK

LEBIH YAKIN LEBIH BERKEMAHIRAN SOSIAL

LEBIH YAKIN

TAJUK : PENULISAN ULASAN


H.P : F.U 6.3 Membaca dan engenalpasti nilai F.S - 11.2 Menulis ulasan pengajaran dengan lengkap

2.

4.

GURU MERASAKAN MEREKA TIDAK MENGAJAR GURU MERASAKAN PENERANGAN MEREKA TIDAK PENTING LAGI 3. KAWALAN KELAS AGAK MEROSOT AMALAN YANG DIMAJUKAN DIANGGAP TIDAK REALISTIK
1.

BERPUSATKAN MURID

PENGETAHUAN HASIL DR AKTIVITI MURID

GURU SBG FASILITATOR

IMPLIKASI DRP PENGERTIAN KONTRUKTIVISME

GURU SBG PEREKA BENTUK BAHAN P&P

GURU MENGENALPASTI PENGETAHUAN SEDIADA MURID