Anda di halaman 1dari 2

KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN

Objektif Pembelajaran Diakhir pembelajaran Pelajar akan: 1. Menjelaskan Definisi Pengurusan dan Pembelajaran 2. Menjelaskan Prespektif multi Disiplin pengurusan 3. Memahami konsep Pengajaran dan Pembelajaran 4. Memahami falsafah pengurusan dan Pembelajaran 5. Membuat atau menilai Kajian Pengurusan dan Pembelajaran PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI 1.1: Mengenal Kajian Pengurusan dan Pembelajaran Menunjukan Video Guru membahagikan Pelajar kedalam kumpulan Pelajar sudah berada dalam kumpulan Pelajar dari setiap kumpulan memberikan penjelasan tentang maksud dari isi video tersebut Setelah aktiviti, Refleksi

PENGURUSAN AKTIVITI 1.2: Pengurusan Perbincangan Kumpulan Memberikan sebuah Topik sesuai yang berhubungan dengan Pengurusan dan Pembelajaran.

Kumpulan A. Mengapa mengajar disebut sebuah seni ? Kumpulan B. Tindakan apa yang dilakukan untuk menghadapi Pelajar yang sering ponteng?

Minta pelajar untuk membentangkan hasil perbincangan

Jadual 1: Isu Keributan dalam bilik darjah Mengapa Pelajar lebih tertib dalam bilik darjah? Adanya minat belajar serta kesadaran pada diri Pelajar tersebut Adanya perhatian Ibu dan Bapak dirumah Adanya perhatian serta bimbingan dari Guru dibilik darjah Dia merasa sederajat dengan rakan-rakan yang lain meskipun hidupnya mewah

Mengapa Pelajar suka bising dalam bilik darjah? Tidak adanya minat belajar serta kesadaran pada diri pelajar tersebut Tidak ada perhatian dari Ibu dan Bapak dirumah Tidak ada perhatian serta bimbingan dari guru dibilik darjah Dia merasa lebih berkuasa dibanding dengan rakan-rakan yang lain

Bagimana menguruskan perkara ini? Peranan seorang Guru serta ibu bapa terhadap Pelajar sangat mempengaruhi atau nmerubah sikap dan tingkah laku (perangai) terhadap Pelajar tersebut Perhatian dan kasi sayang seorang Guru terhadap Pelajar sangat diperlukan Membiasakan Pelajar untuk salaing harga menghargai. REFLEKSI