Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) MUZIK Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Fokus Standard Kandungan Pendidikan Muzik

2 Bestari Selasa / 9 ogos 2012 30 Minit (8.00-8.30) Pergerakkan - tempo Pengalaman Muzikal 1. Menyanyi lagu bersama-sama guru 2. Membuat gerakan mengikut muzik 1. Menyanyi lagu Gajah Menari sambil menepuk tangan mengikut tempo 2. Membuat gerakan mengikut muzik Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyanyi Lagu Gajah Menari tempo 2. Membuat pergerakkan yang betul mengikut tempo muzik Murid pernah menyanyi lagu kanak-kanak CD 1 : Track 01 (Gajah Menari vocal) Track 02 ( Gajah Menari instrumental) Berdisiplin mengikut arahan Membezakan pergerakkan mengikut lirik lagu dan tempo Kreativiti Melakukan pergerakkan mengikut lirik dan tempo

Standard Pembelajaran

Objektif Pengajaran

Pengalaman Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar

Penyerapan Nilai Kemahiran Berfikir EMK (Elemen Merentas Kurikulum)

Masa/Langkah set Induksi (5 minit) Langkah 1 (10 minit) Langkah 2 (10 minit) Langkah 3 (10 minit) Langkah 4 (10 minit) Langkah 5 (10 minit) Penutup (5 minit)

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Strategi P& P / ABM / Nilai