Anda di halaman 1dari 4

MAHKAMAH SYAR'IYAH KELAS II CALANG

JL. PENGADILAN NO. 2 TELP. ( 0654 ) 2210211


CALANG.

DAFTAR BEZETTING FORMASI


MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG
TAHUN 2012

Nama
NIP / KARPEG
1
2
1 Drs. Marwan A. Rahman
19540212 198103 1 012
C.0512397

TANGGAL
LAHIR
3
`12-02-1954

PENDIDIKAN TERAKHIR
NAMA SEKOLAH
TAHUN
4
5
S1. Fak. Syari'ah
1978
IAIN Ar-Raniry

2 Drs. Husaini, SH
19681219 199403 1 001
D.138490

19-12-1968

S1. Fak. Syari'ah


IAIN Ar-Raniry
S1. Fak. Hukum

1993

3 Drs. Razali
19571228 198302 1 001
D. 067622

28-12-1957

SI. STIS
Lhokseumawe

4 Drs. Saifullah Abbas


19581231 199002 1 001

31-12-1958

S1. Fak. Syariah


IAIN Ar- Raniri

5 Risnatul Aini, SHI


198012072008052001
P. 113409
6 Drs.T.Burhan Saby
19560407 199012 1 001
E.166069

NO.

PANGKAT/JABATAN
6
Pembina Tk.1
Hakim Madya Muda
Ketua

GOL/
RUANG
7
IV/b

SURAT KEPUTUSAN DARI


INSTANSI
TANGGAL
NOMOR
8
9
10
MARI
15-07-2007
UP.IV/1186/SEK/SK/2007
Menag
30-04-1994
B.II/3/407/1994
MARI
17-09-2010
3674/DJA/Kp.04.6/IX/2010

KETERANGAN

11
12
`01-04-2007 SK. Pangkat
`09-07-1994 SK. Jabatan Hakim
`29-10-2010 SK. Ketua

Pembina
Hakim Madya Pratama
Wakil Ketua

IV/a

Dirjen. Badilag
Menag
MARI

22-03-2010
10 -04-1999
16-09-2010

1995

Pembina
Hakim Madya Pratama

IV/a

Dirjen. Badilag
Presiden RI

25-07-2011 1377/DJA/Kp.04.1/SK/VII/2011 01-10-2011 SK. Pangkat


17-07-2002
126/m/Th.2002
17-07-2002 SK. Jabatan Hakim

1986

Pembina
Hakim Madya Pratama

IV/a

Dirjen Badilag
Presiden RI

26-08-2008
,-

168/DJA/Kp.04.1/VIII/2008
,-

10/01/2008 SK. Pangkat


30-04-2005 SK. Jabatan Hakim

07-12-1980 S1.STAIN Bengkulu

2004

Penata Muda
Hakim Pratama

III/a

MARI
Presiden RI

15-06-2009
26-08-2010

3407/DJA/Kp.003/VI/2009
97/P TAHUN 2010

01-07-2009 SK. PNS


01-12-2010 SK. Jabatan Hakim

07-4-1956

1986

Penata TK.1
Panitera/Sekretaris

III/d

MARI
MSYA PROV

23-12-2005
30-04-2005

UP/.1V/1930/SEK/SK/2005
Msy.P/K/Kp.07.5/195/2005

01-10-2006 SK. Pangkat


14-05-2005 Sk. Jabatan Pansek

SI .Fak. Syariah IAIN


Ar-Raniry

2004

1131/DjA/KP.04.1/III/2010
B.II/3-E-756
3427/DjA/KP.04.6/IX/2010

TMT

01-04-2010 SK. Pangkat


29-05-1999 SK. Jabatan Hakim
05-11-2010 SK. Wakil Ketua

1
2
7 Drs. Syamsul Qamar
19631231 199203 1 047
B. 246322

3
31-12-1963

8 Drs.Fuadi Satriani
19660107 199503 1 001
G.230848

4
S1. Fak. Syariah
IAIN Ar-Raniry

5
1988
2009

6
Penata Tk.1
Wakil Panitera

7
III/d

8
Dirjen. Badilag
MARI

9
10
11
12
05-09-2011 1795/DJA/Kp.04.1/SK/IX/2011 01-10-2011 SK. Pangkat
15 -03-2011 0167/DJA/Kp.04.6/SK/III/2011 05-04-2011 SK. Jabatan Wapan

07-01-1966 SI. Fak.Syariah IAIN


Ar-Raniry

1989

Penata Tk.1
Wakil Sekretaris
Penata Tk.1

III/d

BUA - MARI
MSYA PROV

02-06-2008
02-02-2006

9 Anwar Yahya, S. Ag.


19591231 199203 1023
F. 314310

31-12-1959

S1. Fak. Syariah


IAIN Ar-Raniry

1993

Penata Tk.1
Panmud. Permohonan

III/d

Dirjend. Badilag.
Dirjen Badilag

10-03-2009 1202/DJA/Kp.04.1/ III/2009 01-04-2009 Sk. Pangkat


15-03-2011 0166/DJA/Kp.04.6/SK/III/2011 05-04-2011 Sk. Jabatan

10 Ikhsan, S.Ag
19750512 200312
M. 207737

05/12/1975

S1. Fak. Syariah


IAIN Ar-Raniry

2001

Penata
Panmud Hukum

III/c

MSYA PROV
Dirjen Badilag

,8-5-2012
W1-A/969/KP.04.1/V/2012
04/01/2012 SK. Pangkat
31-07-2012 1287/DJA/KP.04.6/SK/VII/2012
SK. Jabatan

11 H. Mukhtar
19640701 198303 1 001
D.062761

01-07-1964

SMAN Calang

1987

Penata Muda TK.I


kaur. keuangan

III/b

MSYA PROV
MSYA. PROV

22-10-2003
30-10-2003

12 Hj. Cut Nuriati


19650314 199403 2 002
G.132996

14-03-1965

MAN

1991

Pengatur TK.1

II/d

. MASYA . CAG
.
. MASYA Prov.

13 Agus Hardiansyah, SH
19840809 200904 1 003

09-08-1984

S1. Hukum
Unsyiah

2007

14 Muhammad Nasri, S.Kom


19760104 200912 1 002

04-01-1976

S1. STMIK
Bekasi

2006

Penata Muda
Staf Keuangan

III/a

15 Muhammad Iqbal, SHI


19831203 201101 1 005

0312-1983

S1. SHI.IAIN
Ar-Raniry

2009

Penata Muda
Bendahara Penerimaan

III/a

Kaur. Kepegawaian
Penata Muda
Bendahara Pengelauaran

III/a

161/BUA/Kp.04.1/VI/2008
MSyP/K/Kp.07.5/188/2007

MSyP/K/Kp.07.1/669/2003
Msy.P/K/Kp.07.1/695/2003

01-042008 SK. Pangkat


24-05-2006 Sk. Jabatan

01-10-2003 SK. Pangkat


,30-10-2003 SK. Jabatan

15-11-2007 WI.A 17/116/Kp.04.05/XI/2007 01-10-2007 SK. Pangkat


SK. Jabatan
30-10-2003
MSyP/K/Kp.07.6/695/2003
10-11-2003

Sekretaris MARI 29-10-2010 955/SEK/PNS.00.2/X/2010


01-11-2010 SK. PNS
Panitera/Sekretaris ,02-04-2011 WI.A 17/82/KU.01/II//2011
01-02-2011 SK. Bend. Pengeluaran
.MS. Calang
Sekretaris MARI 23-06-2011 1051/SEK/PNS.00.2/VI/2011 01-07-2011 SK.Pangkat

Sekretaris MARI 31-12-2010 448/SEK/CPNS.04.1/XII/2010 01-01-2011 Sk. CPNS

Calang, 14 Agustus 2012


KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG

DRS.MARWAN A. RAHMAN
NIP : 19550212 198103 1 012