Anda di halaman 1dari 3

MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG

JL.PENGADILAN NO.2 TELP. (0654) 2210211


CALANG

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


UNIT ORGANISASI : MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG
TEMPAT
: CALANG
NO
URUT

PANGAT
GKAT
NAMA/NIP

1
1

MASA KERJA

GOL/ RUANG

TMT

NAMA

TMT

Hakim Madya Muda

30-04-1994

30

2
DRS. MARWAN A. RAHMAN

JABATAN

Pembina Tk.1 01-04-2007

195402121981031012

IV/b

TAHUN BULAN

Ketua

Berlaku untuk
Tahun 2013

LATIHAN J ABATAN

PENDIDIKAN
JUMLAH

NAMA

TAHUN

10

11

JAM

NAMA

LULUS TINGKAT

12

TAHUN
13

IJAZAH
14

1988

S1

Pend.Hakim

1995

2 bulan

Fak. Syari'ah

Pend. Kualitas Hakim

2003

16 hari

IAIN Ar-Raniry

Prajabatan Tk.II

1991

17 hari

Fak. Syariah
IAIN Ar-Raniry

CAT. MUTASI
KEPEGA -

KET

15

WAIAN
16

17

12-02-1954

Capeg'

USIA

PNS
Hakim/Ketua

DRS. SAIFULLAH ABBAS

Pembina Tk.1 01-10-2012

195812311990021000
3

DRS.HUSAINI, SH

DRS.RAZALI

Pembina

01-04-2010 Hakim Madya Pratama

IV/a

Pembina

195712281983021001

IV/a

DRS. A MUKTHI, SH

Penata Tk.1

196710151993031003

III/d

DRS. FUADI SATRIANI

30-04-2005

20

10

IV/b

196812191994031001

Hakim Madya Muda

Penata Tk.1

196601071995031001

Wakil Ketua

01-10-2011 Hakim Madya Pratama

1-4-2005

01-04-2008

Panitera/Sekretaris

Wakil Sekretaris

10 -04-1999

17

05-11-2010

01-02-2003

28-06-2006

01-02-2008

28

19

16

10

III/d

Pend. PP

1996

Pend. Cakim

2002

1 bulan

Prajabatan Tk. III

1995

21 hari

Fak. Syariah

Pend. cakim

1995

IAIN Ar-Raniry

1986

S1

31-12-1958

Capeg.

PNS
Hakim

Pent. Tenaga Tehnis

2007

4 hari

Fak. Hukum

Sertif. Mediator Hakim

2010

6 hari

Unmuha

Prajabatan III

1984

10 hari

STIS

ADM. Kepaniteraan

1985

9 hari

Lhokseumawe

1993

S1

19-12-1968

Capeg

PNS
2004

S1

1995

S1

Hakim/WK
28-12-1957

Capeg.

PNS

Pend. Cakim

2001

1 bulan

Prajabatan III

1993

23 hari

Fak. Syaria'ah

1991

S1

Hakim

Pendidikan CPP

1993

1 tahun

Fak. Hukum

1999

S1

Diklat Fasilitator

1997

4 hari

Prajabatan III

1996

1 bulan

Fak. Syari'ah

1989

S1

ADM. Umum

2006

12 hari

IAIN Ar-Raniry

15-10-1967

Capeg.

PNS
Pansek
07-01-1966

Capeg.

PNS
Wasek

ANWAR YAHYA, S. Ag

Penata Tk.1 10-04-2009

195912311992031001
8

DRS. SYAMSUL QAMAR, MH


196312311992031047

Panmud Permohonan

05-04-2011

19

III/d
Penata Tk.1 01-10-2011
III/d

Wakil Panitera

05-04-2011

19

Pelt. Jurusita

1994

5 hari

Fak. Syari'ah

Tehnis Fungsional

2001

5 hari

IAIN Ar-Raniry

Pend.CPP

1993

Prajabatan TK.II

1993

15 hari

Fak. Syari'ah

Pend. Jurusita

1994

5 hari

IAIN Ar-Raniry

Pend. PP

1995

Ilmu Hukum

1993

S1

31-12-1959

Capeg.

PNS
Panmud.

Unsyiah

1988

S1

12-31-1963

Capeg.
PNS

2009

S2

Wapan.

1
9

2
IKHSAN, S.Ag.

10

11

12

13

14

15

16

18

III/c

01-04-2012

Panmud Hukum

20-11-2012

Prajabatan TK.III

2004

20 hari

Fak. Syari'ah

2001

S1

12-05-1975

Capeg.

Panitera Pengganti

29-06-2009

Pelt. Keuangan-

2006

4 hari

IAIN Ar-Raniry

Kaur. Keuangan

10-11-2003

Juru Sita Pengganti

23-11-2011

Hakim Pratama Muda

29-11-2010

197505122003121004
10 H. MUKHTAR

III/b

01-10-2003

196407011983031001
11 RISNATUL AINI,S.HI

III/b

01-10-2012

28

198012072008052001

Pend. PP

2008

3 hari

Prajabatan

1984

20 hari

SMA

Bendaharawan

1992

Calang

Pelt. Keuangan-

2004

1 bulan

Prajab III

2009

14 hari

Pend. Cakim

2009

3 bulan

Prajabatan III

2010

14 hari

PNS
Kaur/PP
1987

SLTA

01-07-1964

Capeg.

PNS
Kaur/JSP

STAIN Bengkulu

2004

S1

07-12-1980

Capeg.

PNS
Hakim

12 AGUS HARDIANSYAH, SH

III/a

01-11-2010

Kaur Umum

20-11-2012

198408092009041003

Fak. Hukum

2007

S1

09-08-1984

Capeg.

Unsyiah

PNS
Kaur

13 MUHAMMAD NASRI, S.Kom

III/a

01-07-2011

Jurusita Pengganti

23-11-2011

Prajabatan III

2011

24 hari

197601042009121002

STMIK

2006

S1

04-01-1976

Capeg.

Bekasi

PNS
JSP

14 MUHAMMAD IQBAL, S. H.I

III/a

01-01-2011

198312032011011005
15 Hj. CUT NURIATI
196503141994032002

Bendahara Penerima

01-07-2011

11

Prajabatan III

2012

23 hari

Petugas Meja I
III/a

01-10-2012

Kaur Kepegawaian

Fak. Syari'ah

2009

S1

03-12-1983

IAIN Ar-Raniry
10-11-2003

13

Prajabatan

1995

20 hari

MAN

Pelt. Kepeg

2004

2 hari

Sigli

Capeg.

PNS
1991

SLTA

14-03-1965

Capeg.
PNS
Kaur

Calang,
Calang, 02
31 Januari
Desember
2012
2012
Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang
Ketua, Mahkamah Syar'iyah Calang

DRS. MARWAN A. RAHMAN


NIP : 19540212 198103 1 012