Anda di halaman 1dari 2

akar-akarnya 2x1- 2 dan 2x2 2 adalah . a. +2= c. 2=0 e. 8x2 + 2x + 1 = 0 b. x2 + 8x 0 x2 + 2x + 8 = 0 x2 2x + 8 = 0 d.

x2 8x ( UN

1. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang mela lui titik A( 1 , 0 ) , B( 3 , 0 ) dan C( 0 ,-6 ) adalah y = . a. 8x 6 c. 8x 6 e. 2008 A 2x2 + 8x 6 2x2 - 8x + 6 - x2 + 4x 6 ) b. d. - 2x2 + - 2x2 (UN

2007 A ) 6. Perhatikan gambar y 4 3

2. Himpunan penyelesaian dari persamaan ku adrat 4x2 3x 10 = 0 adalah . a. {- 5/4, 2 } b. { 5/4, 2 } c. {- 4/5, 2} d. {- 5/4, 2 } e. {- 5/2,2 } ( UN 2008 B ) 3. Persamaan kuadrat x2 3x + 1 = 0 , mem punyai akar-akar x1 dan x2 , persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2x1 dan 2x2 adalah . a. x2 + 6x + 2 = 0 +2=0 c. x2 + 6x + 4 = 0 +4=0 e. x2 + 12x + 4 = 0 N 2008 B ) b. x2 - 6x d. x2 - 6x (U

Persamaan grafik fungsi kuadrat pd gambar adalah y = . a. -2x2 + 4x + 3 4x + 2 c. x2 + 2x + 3 4x 6 e. x2 + 2x 5 2007 A ) b. -2x2 + d. -2x2 + ( UN

4. Akar-akar pers. kuadrat 3x2 4x +2=0 adalah a dan b nilai dari ( a + b )2 2ab adalah .. a. 4/9 d. 1/3 2008 B ) e. 0 (UN 10/9 b. 1 c.

7. Persamaan kuadrat 2x2 + 3x 5 = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 . persamaan kuadrat yg akar-akarnya 2x1 3 dan 2x2 3 adalah a. 2x2 + 9x + 8 = 0 b. x2 + 9x +8 =0 c. x2 9x 8 = 0 d. 2x2 9x +8=0 e. x2 + 9x 8 = 0 ( UN 2007 B ) 8. Perhatikan gambar y

5. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan x2 x + 2 = 0 , persamaan kuadrat baru yg

(0,4) 2 -1 0 x

Pers. grafik fungsi pd gambar adalah . a. y = 2x2 + 4 b. y = x2 + 3x + 4 c. y = 2x2 + 4x + 4 d. y = 2x2 + 2x + 4 e. y = x2 + 5x + 4 ( UN 2007 B ) 9. Persamaan kuadrat yang akarakarnya lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat 2 x 2 - 3 x + 1 = 0 adalah . a. 2x 2 - 3x + 5 = 0 3x -5 = 0 c. 2x 2 - 5x + 3 = 0 5x + 3 =0 e. 2x 2 - 5x 3 = 0 ( UN 2005 ) 10. Perhatikan gambar berikut ini y (2,11) 2 b. d. 2x 2 + 2x 2 +

-1 0

Persamaan grafik fungsi pada gambar adalah . a. y = x 2 - 2 x + 11 2 -x+2 c. y = x2 + x + 5 2 + 2x + 3 e. y = x 2 + 3x + 4 ( UN 2006 ) b. y = x d. y = x