Anda di halaman 1dari 1

Nama :

Tema Penyalahgunaan Bahan Band Standard Kandungan

Kelas :
Standard Pembelajaran 1.4.1

Tarikh :
Deskriptor Evidens Standard Prestasi B1D3E1

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

B1D3

E1

Tandakan (/) pada gambar bahan yang menggunakan tembakau dan (x) pada gambar yang tidak menggunakan tembakau. 1.

2.

PENILAIAN

Menguasai

Tidak Menguasai

Tandatangan Guru :