Anda di halaman 1dari 1

Hal : Surat Izin

Gresik,

Hal : Surat Izin

Gresik,

Kepada : Yth. Pimpinan Perguruan Ilmu bela Keselamatan Syiar Islam Rayon Bungah di tempat Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat telepon : : : :

Kepada : Yth. Pimpinan Perguruan Ilmu bela Keselamatan Syiar Islam Rayon Bungah di tempat Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat telepon : : : :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan izin tidak bias mengikuti latihan dikarenakan : . ... Demikian Surat izin ini saya sampaikan, mohon menjadi maklum. Atas perhatiaan serta kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya,

Bermaksud untuk mengajukan permohonan izin tidak bias mengikuti latihan dikarenakan : . ... Demikian Surat izin ini saya sampaikan, mohon menjadi maklum. Atas perhatiaan serta kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya,