Melahirkan warga sekolah dan persekitaran yang selamat, sihat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara

Generasi yang berilmu, sihat dan progresif

Sekolah sebagai institusi yang mempromosikan kesihatan

Objektif PBSS adalah agar setiap sekolah dapat
Menetapkan polisi / dasar kesihatan sekolah Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria , selamat dan sihat Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat

 

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah yang bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah

6.1 Menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah bagi  6.2 Menilai taraf kesihatan murid  6.3 Memberi khidmat rawatan dan rujukan  6.4 Menggalakkan bimbingan dan kaunseling berdasarkan keperluan dan masalah kesihatan murid

6.5 Memberi penjagaan / rawatan kecemasan terhadap penyakit-penyakit di sekolah  6.6 Mencegah dan mengawal kejadian penyakit  6.7 Mengenalpasti, merujuk dan membantu penempatan kanak-kanak kurang upaya

1.
2. 3. 4. 5. 6.

Polisi Kesihatan Sekolah, Persekitaran Fizikal Sekolah, Persekitaran Sosial Sekolah, Penglibatan Komuniti, Kemahiran Kesihatan Diri, Perkhidmatan Kesihatan Sekolah.

Kesihatan Diri
› Keselamatan makanan di sekolah › Pertolongan cemas

› Pemakanan sihat
› Kawalan penyakit- cacing, kutu, kudis, STD,

denggi › Pemeriksaan fizikal

Persekitaran Fizikal
› a) Keselamatan sekolah : Kebakaran, Kes

kecemasan › b) Bilik rawatan › c) Kitar semula bahan terpakai

Persekitaran Sosial
› Bebas asap rokok › Bebas penyalahgunaan dadah

Penglibatan Komuniti
› Iklim Sekolah- muhibah, kebajikan dan

penyayang › Kebudayaan Nasional- kepercayaan, budaya

Perkhidmatan Kesihatan Sekolah
› Kebenaran untuk rawatan daripada ibu bapa/

penjaga › Bilik pemeriksaan/ rawatan › Penjualan makanan dan minuman mengikut Garis Panduan Kantin Sekolah.


  

SELAMAT MENCUKUPI SENTIASA DIJAGA CONTOH
› › › › › › › ›

BILIK DARJAH TANDAS PONDOK PENGAWAL PERPUSTAKAAN PADANG DEWAN BILIK KOMPUTER TEMPAT BERHIMPUN

Persekitaran Sosial
› Bebas asap rokok › Bebas penyalahgunaan dadah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.