Anda di halaman 1dari 9

LATIHAN SOALAN LITERASI BAHASA

1.

Proses pengamatan penting kepada murid kerana (A) (B) (C) (D) membantu menyelesaikan masalah harian dapat berinteraksi dengan rakan sebaya dengan lebih mudah. dapat membina sesuatu konsep dalam pembelajaran kanak-kanak. Latihan pergerakan otot menjadi asas kepada pembelajaran harian.

2.

Bunyi berikut adalah bunyi yang paling nyaring. (A) (B) (C) (D) Jeritan bayi Kicauan burung Bunyi serin bomba Bunyi wisel ketika pemain menjaringkan gol.

3.

Kaedah paling tua digunakan untuk manusia bagi mengajar bacaan kepada kanak-kanak ialah; (A) (B) (C) (D) Kaedah fonik Kaedah abjad Kaedah suku kata Kaedah pandang sebut.

4.

Mengikut kaedah abjad sebelum diajarkan membaca perkataan, murid mestilah melalui proses asas (A) (B) (C) (D) Mengeja suku kata Mengeja perkataan Mencantum suku kata Menyebut dan menghafal huruf a hingga z

5.

Kaedah abjad memberi penekanan supaya murid dapat (A) (B) (C) (D) membunyikan suku kata mengeja terus sesuatu perkataan mengenal nama-nama huruf dan bunyinya. membunyikan perkataan berdasarkan gambar.

6.

Kaedah pandang dan sebut memerlukan (A) (B) (C) (D) guru memperkenalkan kesemua 26 huruf abjad. latihan pengecaman dan menulis huruf yang diajar. ingatan (memori) foto dan menyebut kembali perkataan tersebut. Murid menghafal supaya dapat mengenal huruf abjad a hingga z.

7.

Kaedah ini menekankan makna dalam bacaan.Melalui kaedah ini perbendaharaan kata imbasan diperkenalkan dahulu sebelum diperkenalkan bunyi kepada murid.

Pernyataan di atas merujuk kepada; (A) (B) (C) (D) Kaedah fonik Kaedah abjad Kaedah pandang sebut Kaedah ayat dan cerita

8.

Pergerakan tangan di udara, air dan di atas pasir bertujuan: (A) (B) (C) (D) Membolehkan murid menulis degan pantas Menguatkan otot-otot tangan murid sebelum diajar asas menulis. Memudahkan murid memegang pensel dan dapat menulis dengan cantik. Membolehkan murid mewarna gambar-gambar yang diberikan dengan teratur.

9.

Berikut adalah contoh-contoh aktiviti pramenulis yang sesuai dilaksanakan KECUALI (A) (B) (C) (D) Latihan menggosokkan tangan. Latihan menggerakkan jari di atas pasir Latihan menyambung titik-titik, huruf atau nombor di atas kertas. Latihan membentuk garis-garis mendatar, menegak dan bulatan serentak dengan kordinasi tangan dan mata.

10.

Murid perlu diajar mengenal huruf kecil dan huruf besar kerana: (A) (B) (C) (D) Memudahkan mereka menyalin huruf yang diberikan oleh guru. Memudahkan murid-murid membezakan huruf kecil dan huruf besar Memudahkan murid-murid membuat latihan yang diberikan oleh guru. Memudahkan mereka menyebut abjad dengan pantas apabila guru menunjukkan melalui kad imbasan.

11.

Antara berikut manakah aktiviti peringkat penulisan mekanis? I. II. III. IV. (A) (B) (C) (D) Latihan menulis huruf di atas garis tiga Latihan menulis secara bebas di atas kertas kosong. Latihan menulis huruf besar di atas kertas berkotak,garis empat dan garis satu Latihan menulis huruf dengan menggerakkan jari di atas meja, dinding dan di atas buku

I dan ii. I dan iii. I, ii dan iii. I, ii dan iv.

12.

Aktiviti penyerapan pemulihan membaca dan menulis boleh dilaksanakan dalam pendidikan jasmani. Apakah tujuan guru mengaplikasikan kemahiran-kemahiran itu semasa sesi pengajaran? (A) (B) (C) (D) Mempelbagaikan aktiviti pengajaran guru. Menimbulkan suasana yang menyeronokkan dalam pembelajaran. Meningkatkan kemahiran kordinasi tangan, mata dan kognitif murid-murid Memberi latihan yang berterusan dalam menguasai kedua-dua kemahiran tersebut.

13.

Dalam mata pelajaran muzik, guru boleh menggunakan gabungan muzik dan pergerakan kreatif. Apakah tujuan guru muzik menggunakan gabungan muzik dan pergerakan kreatif? (A) (B) (C) (D) Menghilangkan perasan malu. Meningkatkan daya ingatan murid. Membolehkan murid-murid mengekspresi diri mereka. Menimbulkan suasana yang menyeronokkan dalam pembelajaran.

14.

Pelbagai strategi dalam aktiviti pratulisan dapat dilaksanakan oleh guru dalam kalangan murid tahun 1. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah:

A. B. C. D.

Menyanyi, menari dan berlakon Bersenam, menari dan membuat corak Membuat corak, menyambung titik dan memadankan bentuk Membentuk huruf, menulis huruf dan membunyi huruf

15.

Aktiviti susulan yang boleh dilaksanakan pada peringkat penulisan mekanis adalah seperti berikut kecuali.

A. B. C. D.

Memadankan huruf kecil dengan huruf besat Menyesuaikan nama huruf dengan huruf Menulis suku kata, perkataan dan ayat tunggal Membuat corak, memadan bentuk dan membentuk huruf.

16.

Terdapat pelbagai strategi dalam melaksanakan aktiviti penulisan mekanis.Antara aktiviti tersebut ialah:

A. B. C. D.

Menulis huruf Pergerakan jari, tangan dan mata Membina suku kata KV dan KVK Membatang suku kata, perkataan dan ayat

17.

Apakah aktiviti yang boleh dilakukan oleh seseorang guru untuk melaksanakan aktiviti pemulihan dengan menyerapkan kemahiran mata pelajaran muzik

A. B. C. D.

Menyebut nama huruf mengikut melodi Mengajuk bunyi alam sekitar Menggunting suku kata Mewarnakan huruf a hingga z

18.

Berikut adalah aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk melaksanakan aktiviti penyerapan pemulihan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan kecuali

A. B. C. D.

Permainan mengeja Permainan membentuk ayat Permainan bahasa Permainan menyebut suku kata

19.

Aktiviti yang berikut sesuai dilakukan untuk kemahiran membaca secara berkumpulan kecuali

A. B. C. D.

Permainan membentuk ayat Menyebut perkataan berdasarkan gambar Menyebut huruf mengikut melodi Lakonan menggunakan boneka

20.

Sebagai guru, anda dapat memahami konsep pemulihan membaca dan menulis. Oleh itu. anda perlu melaksanakan aktiviti P&P mengikut proses yang berikut agar aktiviti yang dilaksanakan mencapai objektif P&P. Prosesnya adaalah seperti yang berikut KECUALI

A. Tentukan bahan yang digunakan dalam P&P B. Membuat perancangan dan langkah-langkah pengajaran yang menepati objektif P&P C. Membuat perancangan, membina bahan yang menarik dan kenal pasti masalah dan kelemahan pelajar D. Prihatin terhadap masalah pelajar dan menggunakan pendekatan mesra pelajar dalam melaksanakan P&P

Jawapan Soalan Objektif

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

C D A A C C B B A B C C C

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C D D A C D C

LATIHAN SOALAN STRUKTUR 1. Senaraikan tiga langkah pengajaran kaedah fonetik i. ii. iii. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Berikan dua contoh aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran pratulisan i. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ii.

3. Boneka boleh digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Berikan dua jenis boneka yang boleh anda gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran i. ii. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Nyatakan dua tujuan seminar dan pameran bahan pemulihan Bahasa Melayu diadakan i. ii. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jawapan Latihan Soalan Struktur 1. Tiga langkah pengajaran kaedah Fonetik i. ii. iii. Memperkenalkan huruf vokal diikuti dengan huruf konsonan Pembentukan suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat

2. Dua aktiviti pratulisan i. ii. Menyambung titik Menyambung titik dan membentuk bulatan Mana-mana jawapan yang relevan

3. Dua jenis boneka i. ii. iii. iv. v. Boneka jari Boneka sarung tangan Boneka tongkat Boneka tali Wayang kulit

4. Dua tujuan seminar dan pameran bahan pemulihan Bahasa Melayu I. II. mempamerkan kreativiti bertukar-tukar idea atau pandangan