Anda di halaman 1dari 1

PELAN TINDAKAN PROBIM MENGIRA KELAS PERALIHAN, TINGKATAN 1 & TINGKATAN 2, 2013

Tarikh
19 Februari 2013

Aktiviti
Diemailkan bahan Pelaksanaan Lanjutan PROBIM-M3 SEKOLAH

Tindakan
PPD

25 27 Februari 2013 01 08 Mac 2013 11 13 Mac 2013 15 Mac 2013 01 Mac 30 Jun 2013 01 - 05 Julai 2013 8 - 10 Julai 2013 11 15 Julai 2013

Melaksanakan Ujian Pra PROBIM-M3

JPN/PPD/Sekolah

Pelaporan Ujian Pra PROBIM-M3 Ke PPD Pelaporan Ujian Pra PROBIM-M3 Ke JPN Analisa & Rumusan Ujian Pra PROBIM-M3 SM negeri Sabah Ke KPM Kelas Intervensi Penguasaan Operasi Asas PROBIM-M3 Sekolah Menengah dilaksanakan Ujian Pasca PROBIM-M3 Laporan ujian Pasca PROBIM-M3 Ke PPD Laporan ujian Pasca PROBIM-M3: PPD ke JPN Pemantauan Pelaksanaan Program

Sekolah PPD JPN Sekolah Sekolah Sekolah PPD PPD/JPN/ Ketua Panitia Sekolah

01 Mac - 05 Julai 2013

Nota: Fail PROBIM sekurang-kurangnya mengandungi 1. Garis panduan pelaksanaan PROBIM 2013 2. Carta organisasi Probim Mengira 3. Jadual Pelaksanaan dengan guru terlibat, 4. Senarai Murid dengan keputusan Praujian & Pascaujian Probim Mengira. 5. perancangan program 0 PROBIM.