Anda di halaman 1dari 2

UJIAN

PENGUKURAN

PENTAKSIRAN

PENILAIAN

Proses/prosedur sistematik mengukur

yang bagi

Proses

untuk (melalui angka)

Satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya

Proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk peringkat

mendapatkan penjelasan secara

pencapaian

membuat penghakiman serta pertimbangan produk sesuatu tentang proses

menentukan

pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis.

tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan alat

pencapaian dan kedudukan dalam Penilaian aspek pembelajaran. merangkumi pengujian dan

pendidikan.

menggunakan tertentu. Proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab, atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang bagi sampel laku atau Dalam erti kata

pengukuran.

lain

Satu episod dalam proses pembelajaran merangkumi menghurai, yang aktiviti mengumpul,

Satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat dalam

pengukuran ialah proses menentukan sejauh mana seseorang individu

pertimbangan

menafsir hasil pengukuran, yang bertujuan untuk

memiliki ciri-ciri tertentu. Secara keseluruhan ia

merekod, memberi skor dan menginterpretasi tentang maklumat

sistematik mengukur tingkah perubahan

memberi maklumat tentang pencapaian akademik,

merupakan satu proses pengumpulan maklumat.

pembelajaran

seorang pelajar bagi sesuatu tujuan.

kemahiran atau sikap.

seseorang

individu atau pelajar.

Instrumen boleh dalam yang kertas bentuk ditanya atau

wujud soalan dalam

Pengukuran

yang

Satu

proses

untuk gambaran prestasi seseorang

dijalankan haruslah tepat dan boleh dipercayai.

mendapatkan tentang pembelajaran

temduga, tentang dan

pemerhatian eksperimen

Proses harus

pengukuran dilakukan

ini oleh

dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran.

pemerhatian tingkahlaku dengan menggunakan

individu yang telah dilatih terlebih dahulu. Pengukuran ditunjukkan kuantiti.

senarai semak.

boleh dari segi

Pengukuran

juga

tidak

bersifat mutlak.

Kaedah pemerhatian amat dititikberatkan pengukuran ini. dalam