Anda di halaman 1dari 14

GEOGRAFI PMR

KERTAS 23/1: Objektif 60 soalan 1 jam Topik: i. Tafsiran peta 6 soalan ii. Geografi fizikal & manusia 54 soalan

Tafsiran peta
Rujukan grid 4 dan 6 angka. Ciri Fizikal laut,sungai,tasik,hutan,bentuk muka bumi. Ciri budaya petempatan,tanaman,binaan, pengangkutan dll. Pengukuran Arah/bearing,jarak dan luas. Pola petempatan berjajar,berselerak, berpusat dan berkelompok.

TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Ciri keistimewaan Tanah tinggi dan kepentingan : - Banjaran Titiwangsa,Crocker,Tama Abu - Sistem gunung lipat Tanah pamah dan kepentingan : - Dataran Kedah-Perlis,Kerian,Kelantan Pinggir pantai dan kepentingan : - Pantai berpasir,pulau dan laut cetek - Ciri fizikal hakisan dan penimbunan ombak Saliran dan kepentingan : - Pola saliran,sungai dan tasik - Ciri fizikal sungai

Kajian Kes : i. Switzerland. ii. Pulau Jawa iii.Sg.Menam Chao Phraya iv.Tasik Tonle Sap Halangan bentuk muka bumi : -tanah tinggi,sg.deras,hakisan tanah Langkah mengatasi : -teres,tanaman tutup bumi,benteng, tebusguna paya,terowong,empangan. Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar: -Kesan:-penebangan hutan dan pertanian moden -Langkah mengatasi

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM


Putaran dan peredaran bumi Ciri iklim : Suhu,angin dan hujan Jenis-jenis hujan Faktor mempengaruhi cuaca dan iklim: - Kedudukan,angin monsun,ketinggian, kepulauan. Bebas dari taufan dan kemarau. Kajian kes: i. Gurun Thar ii. Siberia iii. Greendland Kesan kegiatan manusia : - Jerebu,Hujan asid,Penipisan Lapisan Ozon,Pulau Haba Bandar,Kesan Rumah Hijau,Kemarau,Peningkatan Suhu

TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR


Jenis dan taburan tumbuhan semulajadi: - Hutan Hujan Tropika,Hutan Paya,Hutan Pantai dan Hutan Gunung. Faktor mempengaruhi : - Iklim,b.m.b,tanih dan saliran Kajian kes: - Gurun Sahara,Siberia,Mediterranean,Thailand Kepentingan Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semulajadi Pemeliharaan dan pemuliharaan

TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK


Taburan dan faktor mempengaruhi: - padat dan jarang Perubahan penduduk: i. Kadar Kelahiran peluang pekerjaan,taraf hidup,kerjaya,perancangan keluarga,kahwin lewat,pendidikan,agama,dasar negara ii. Kadar kematian Taraf kesihatan,pendidikan, dasar kerajaan,penyakit,bencana alam dll iii.Migrasi peluang pekerjaan,berkahwin,politik stabil,melanjut pelajaran.

Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar: -Sumber tanih,hutan dan air Langkah penerokaan sumber tanih,hutan dan air. Hubungan kependudukan dengan sumber: i. Penduduk berlebihan ciri dan kesan ii. Kurang penduduk ciri dan kesan iii.Penduduk optimum.

TEMA 5 : PETEMPATAN
Petempatan awal dunia dan Malaysia Petempatan luar bandar: - faktor mempengaruhi,pola,fungsi Pembandaran : - faktor mempengaruhi,fungsi,kesan pembandaran (-ve dan +ve),langkah mengurangkan kesan pembandaran

TEMA 6:PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN


Pengangkutan & perhubungan awal. Jaringan pengangkutan: i. darat jalanraya dan kereta api ii. air sungai dan laut iii.udara Kepentingan pengangkutan Malaysia-Kanada Kesan terhadap alam sekitar. Langkah mengatasi. Kepentingan sistem perhubungan: -cepat,menggalak perdagangan,mudah -Measat I & II,Tiung Sat,JARING,MaxiNet,TMNet -Perbandingan Malaysia - Kanada

TEMA 7 : SUMBER
Jenis sumber : Air,hutan,tanih,mineral dan tenaga suria. Taburan sumber mineral. Sumber tenaga negara lain. Kepentingan pelbagai sumber: - Bahan mentah,pekerjaan,pendapatan negara,pembukaan kawasan baru, infrastruktur. Kesan penerokaan terhdp. alam sekitar: - Perubahan pdg.darat,banjir,kepupusan, hakisan,peningkatan suhu & pencemaran. Pengurusan sumber: - pemeliharaan & pemuliharaan hutan,kuatkuasa undang-undang(PERHILITAN,FRIM),pendidikan. Pengurusan sumber air di Jepun.

TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI


Primer,sekunder dan tertier Perkhidmatan :Pelancongan,perdagangan,pengangkutan,kewa ngan,pendidikan Perindustrian :- Industri berasaskan sumber dan bukan berasaskan sumber. Perlombongan (tajuk sumber) Pertanian Pembalakan (tajuk sumber) Perikanan

Faktor mempengaruhi kegiatan pertanian. Sumbangan ekonomi dan pembangunan negara Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa buruh,pelaburan, bahan mentah,pasaran,pemindahan teknologi dan hubungan perdagangan. (ASEAN,APEC,WTO,OIC,NAM)

Teknik Menjawab

Dua pilihan jawapan: I .betul II.betulA Isalah II.betulB Isalah II.salah..C Ibetul II.salah..D Tiga pilihan jawapan: I..betul IVsalah..A I..salah IVbetulD Ibetul IVbetul II.betul..B Ibetul IVbetul II.salah..C