Anda di halaman 1dari 4

Kemahiran 24: Perkataan KV + KV + KVKK

Nama: _____________________________

Tarikh: ___________

Tahun: _______________
Susun huruf menjadi perkataan dan cerakinkan mengikut suku kata
berdasarkan gambar.
1.

n g l a l e b a = ______________________

2.

t e n a p g p u = ______________________

3.

s a n e l g d a = _______________________

4.

e n n a a g s p = ______________________

5.

t r p n g o o e = ______________________

6.

b n t n a g i a = ______________________

Kemahiran 24: Perkataan KV + KV + KVKK


Nama: _____________________________

Tarikh: ___________

Tahun: ________________
Cerakinkan perkataan mengikut sukukata dan bina ayat mudah.
1.

belalang

________________________________________
2.

pepatung

_________________________________________
3.

seladang

_________________________________________

Kemahiran 24: Perkataan KV + KV + KVKK


Nama: _____________________________

Tarikh: ___________

Tarikh : ________________
Arahan : Suaikan gambar dengan perkataan yang betul.
3

senapang

berenang

binatang

belalang

Kemahiran 24: Perkataan KV + KV + KVKK


Nama: _____________________________

Tarikh: ___________

Tarikh: ________________
Arahan : Warnakan pada perkataan yang betul berdasarkan gambar.

belalang

pepatung

senapang

teropong

seladang

belalang

belulang

binatang

teropong

senapang