Anda di halaman 1dari 24

LANGKAH-LANGKAH PERAKUAN KENAIKAN PANGKAT PENGETUA DAN PENOLONG KANAN YANG MEMANGKU MULAI 01 JANUARI 2012

Berikut adalah jadual bagi urusan kenaikan pangkat :


Pengetua dan Penolong Kanan Di Bawah Pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri
No Jawatan Ketua Jabatan Tarikh Tutup Secara Atas Talian 10 Mac 2013 28 Februari 2013 Tarikh Tutup Bagi Bahagian Peraku ke BPSM 10 Mac 2013

1
2

Pengetua
Penolong Kanan

Bahagian
Pengetua

Pengetua dan Penolong Kanan Di Bawah Pentadbiran Bahagian


No 1 2 Jawatan Pengetua Penolong Kanan Ketua Jabatan PPD Pengetua Tarikh Tutup Secara Atas Talian 28 Februari 2013 28 Februari 2013 Tarikh Tutup Bagi JPN Peraku ke BPSM 10 Mac 2013

Perakuan Kenaikan Pangkat Pengetua Ketua Jabatan : Pegawai PPD dan sekiranya tiada tanggungjawab untuk memperakukan Pengetua adalah Timbalan PPD Perakuan Kenaikan Pangkat Penolong Kanan Ketua Jabatan : Pengetua sekolah. Sekiranya sekolah tidak mempunyai Pengetua, rujuk jadual di bawah
No Kenaikan Pangkat Bagi Pihak Yang Bertanggungjawab Membuat Perakuan Kenaikan Pangkat
Penolong Kanan Pentadbiran 1 2 3 Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum / / Penolong Kanan HEM /

Sekiranya sekolah tidak mempunyai Pengetua, rujuk jadual di bawah


No Kenaikan Pangkat Bagi Pihak Yang Bertanggungjawab Membuat Perakuan Kenaikan Pangkat Penolong Kanan Pentadbiran 1 2 3 Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum / / Penolong Kanan HEM /

**Penolong Kanan yang tidak mempunyai ID boleh daftar dengan klik pada link yang disediakan di paparan utama Sistem ePangkat

Untuk makluman, Sistem ePangkat hanya akan memproses kenaikan pangkat Pengetua dan Penolong Kanan yang lengkap sahaja. Sehubungan dengan itu, sila pastikan maklumat-maklumat Pengetua dan Penolong Kanan disemak dan dikemaskini supaya tiada keciciran berlaku dalam urusan kenaikan pangkat dengan merujuk kepada Manual Langkah-langkah Penyemakan Kenaikan Pangkat Pengetua dan Penolong Kanan

PENTING
JPN/ Bahagian dan BPSM hanya akan memperakukan kenaikan pangkat Penolong Kanan yang disahkan dalam Sistem ePangkat sahaja (perakuan secara luar talian tidak akan dipertimbangkan) Perakuan kenaikan pangkat yang tidak disahkan oleh Ketua Jabatan sebelum atau pada 28 Februari 2013 tidak akan diperakukan oleh JPN/ Bahagian ke BPSM untuk kenaikan pangkat.

Pengetua dan Penolong Kanan yang tidak disahkan sebelum tarikh 28 Februari akan di bawa ke urusan kenaikan pangkat pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

Langkah 1 Ketua Jabatan log masuk ke dalam e-Pangkat menggunakan ID dan kata laluan masing-masing

Langkah 2

Klik pada Modul Guru Besar/ Pengetua/ Ketua Bahagian

Langkah 3

Klik pada Senarai Iklan Kenaikan Pangkat

Langkah 4

1 2

Pastikan 1. Tahun : 2013 2. Pilihan : SEMUA 3. Kemudian klik CARI

Langkah 5 Senarai iklan akan terpapar

Langkah 6
Bagi PPD: Sila klik iklan no.4 SAHAJA bagi Urusan Kenaikan Pangkat Pengetua

Bagi Pengetua: Sila klik iklan no.1 hingga 3 SAHAJA bagi Urusan Kenaikan Pangkat Penolong Kanan

Langkah 7 Paparan nama calon yang memenuhi syarat kenaikan pangkat akan tertera untuk tindakan. Sila klik KEMASKINI

ALI BIN ABU

760303101234

Langkah 8
ALI BIN ABU 760303101234

2
3

1. Sila pilih status Disahkan 2. Ruangan Ulasan taip : Diperaku 3. Klik HANTAR

Sekiranya Ketua Jabatan tidak mahu memperakukan calon sila pilih Tidak Disahkan dan mohon nyatakan ulasan di ruangan yang disediakan. Sekiranya masih ada maklumat calon yang diragui oleh Ketua Jabatan dan perlu semakan semula, sila pilih status Untuk Tindakan.
Walau bagaimanapun, tindakan perlu diambil oleh Ketua Jabatan sebelum tarikh tutup perakuan Ketua Jabatan iaitu 28 Februari 2013

Paparan menunjukan perakuan calon untuk kenaikan pangkat telah Disahkan

ALI BIN ABU

760303101234

Bagi maklumat yang tidak lengkap paparan seperti di bawah akan tertera.

Sehubungan dengan itu, mohon semak kembali maklumat calon berkenaan dengan merujuk kepada Manual Langkah-langkah Penyemakan Kenaikan Pangkat Pengetua dan Penolong Kanan

Sila ulangi Langkah 3 hingga 8 untuk memperakukan kenaikan pangkat bagi pegawai lain yang terlibat

MAKLUMAN Ketua Jabatan perlu membuat cetakan dan kemukakan kepada JPN/ Bahagian sepertimana urusan perakuan kenaikan pangkat di luar talian bagi tujuan rekod. Ketua Jabatan juga perlu menyimpan satu salinan laporan sebagai bukti pengesahan PPP di bawah pentadbiran tuan/puan telah dilaksanakan.

Untuk cetakan Laporan Sila klik Laporan

Langkah-langkah Cetakan Laporan Perakuan Kenaikan Pangkat

1 2

1. Sila pilih iklan perakuan kenaikan pangkat yang akan dicetak 2. Klik Carian 3. Paparan Laporan perakuan kenaikan pangkat akan tertera

1 2

1. 2. 3. 4.

Sila pilih iklan perakuan kenaikan pangkat yang akan dicetak Klik Carian Paparan Laporan perakuan kenaikan pangkat akan tertera Untuk mencetak klik pada icon

1. Klik Open untuk cetak Lampiran Laporan 2. Ulangi langkah yang sama untuk mencetak Lampiran Laporan perakuan kenaikan pangkat yang lain

Sekiranya terdapat masalah dalam memperakukan calon mohon kemukakan screen shot atau maklumat lengkap pengadu beserta no telefon untuk dihubungi ke epangkat@moe.gov.my

SEKIAN TERIMA KASIH