REKOD PERLAKSANAAN PROGRAM i –THINK TAHUN 2013

MATA PELAJARAN : SAINS TINGKATAN: PENDIDIKAN KHAS Peta Peta Peta Peta Peta Peta Pemikiran
Bulatan Buih

Tajuk / Subtopik
1 Hubungan Manusia dengan Alam Sekeliling Mengenal dan menamakan benda di sekeliling 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 murid Mengenal dan menamakan benda hidup Mengenal dan menamakan benda bukan hidup Mengenal pasti elemen alam semula jadi Mengetahui dan memahami kepentingan proses hidup Mengetahui kepentingan dan kegunaan tumbuhan serta haiwan kepada manusia Perhubungan dan pengangkutan Mengenalpasti alat perhubungan dan pengangkutan Mengetahui kepentingan alat pengangkutan dan perhubungan Mengetahui cara penggunaan alat perhubungan dan pengangkutan / / / / / / / / / / / /

Buih Berganda

Pokok

Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

/ / / /

/ / /

/ / / /

/

/ / / /

/ / /

/ /

1 4 4.2 Penggunaan Perkhidmatan Masyarakat Mengenalkan dan mengetahui institusi dan perkhidmatan Pendidikan Luar Mengetahui dan menamakan jenis kegiatan luar Mengetahui arahan dan peraturan semasa menjalankan aktiviti luar / / / / / / / / / / / / / .1 4.3 3.

REKOD PERLAKSANAAN PROGRAM i –THINK TAHUN 2013 MATA PELAJARAN : MATEMATIK .TINGKATAN 5 DELTA dan 5 GAMMA Peta Pemikiran Tajuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Asas Nombor Graf Fungsi II Penjelmaan III Matriks Ubahan Kecerunan dan Luas Dibawah Graf Kebarangkalian II Bearing Bumi sebagai Sfera Pelan dan Dongakan Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Jambatan Disediakan oleh: Pn Che Norliah bt Ibrahim .

TINGKATAN 4 ALPHA Peta Pemikiran Tajuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 Bentuk Piawai Persamaan dan Ungkapan Kuadratik Set Penaakulan Matematik Garis Lurus Statistik II Kebarangkalian I Bulatan III Trigonometri II Sudut Dongak dan Sudut Tunduk Garis dan Satah dalam 3 Matra Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Jambatan Disediakan oleh: Pn Che Norliah bt Ibrahim .REKOD PERLAKSANAAN PROGRAM i –THINK TAHUN 2013 MATA PELAJARAN : MATEMATIK .