Anda di halaman 1dari 4

SOALAN TAJUK 11- KEMAHIRAN MENULIS

1. Terdapat 3 peringkat kemahiran menulis. Senaraikan 3 peringkat menulis tersebut. a._________________________________________________________________ b._________________________________________________________________ c._________________________________________________________________

2. Apakah contoh-contoh latihan kemahiran menulis di peringkat mekanis? a.________________________________________________________________ b.________________________________________________________________ c.________________________________________________________________

3. Terdapat 6 jenis-jenis penulisan. Senaraikan jenis-jenis penulisan tersebut. a.________________________________________________________________ b.________________________________________________________________ c.________________________________________________________________ d.________________________________________________________________ e.________________________________________________________________ f._________________________________________________________________

4. Apakah maksud penulisan berpandu? a. Jenis penulisan yang memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menulis berdasarkan sedikit pandua daripada guru. b. penulisan yang dikawal sepenuhnya oleh oleh guru, sama ada dalam aspek format, pilihan kata dan tatabahasa. c. jenis penulisan yang bahan asasnya dikawal oleh guru, tetapi pelajar diberi kebebasan menyambung, melengkap atau yang terdapat dalam bahan yang dikawal itu. d. jenis penulisan yang tidak dikawal sepenuhnya oleh guru. menukarkan perkataan-perkataan

5. Pendekatan dalam kemahiran menulis ini mencadangkan pembelajaran kemahiran menulis mengikut peringkat-peringkat yang bermula daripada peringkat prapenulisan hinggalah peringkat penulisan yang memerlukan pemikiran. Apakah pendekatan kemahiran menulis tersebut? a. Pendekatan Proses b. Pendekatan komunikatif c. Pendekatan terkawal d. Pendekatan bebas

6. Antara latihan kemahiran menulis berikut, yang manakah tergolong dalm latihan kemahiran menulis peringkat pelahiran? a. Melengkapkan petikan atau cerita. b. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris. c. Latihan membentuk corak: lurus, bulatan, persegi dan sebagainya.

d. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus secara terkawal.

JAWAPAN
1. 3 peringkat kemahiran menulis: a. Peringkat pramenulis b. Peringka mekanis c. Peringkat pelahiran(mentalis)

SOALAN

2. Contoh latihan kemahiran menulis peringkat mekanis: a. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus secara terkawal. b. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris. c. Latihan membentuk huruf dengan cara yang betul, secara bebas.

3. 6 jenis penulisan: a. Penulisan terkawal b. Penulisan epara terkawal c. Penulisan berpandu d. Penulisan separa berpandu e. Penulisan bebas f. Penulisan kreatif

4. C 5. C 6. A

4. a. separa berpandu b. Penulisan terkawal c. Penulisan berpandu d. Penulisan separa terkawal

6. Antara latihan kemahiran menulis berikut, yang manakah tergolong dalm latihan kemahiran menulis peringkat pelahiran? a. Melengkapkan petikan atau cerita.-pelahiran b. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris.-mekanis c. Latihan membentuk corak: lurus, bulatan, persegi dan sebagainya.-pramenulis d. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus secara terkawal.mekanis

Anda mungkin juga menyukai