Anda di halaman 1dari 2

TAHUN 3 (SEMESTER 5) KOD 1

WAJ3112 WAJ3114

TAHUN 3 (SEMESTER 6) KREDIT


1(0+1) KT 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1)

KURSUS
Kokurikulum Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Terapi Dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching And Learning Science Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

KOD 7 WAJ3113 WAJ3114 8 9 10


PKB3111 PKU3112 PSV3111*

KURSUS
Kokurikulum Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Isu-isu Dan Trenda Dalam Pendidikan Khas Pemulihan Dalam Komuniti Elektif 2: Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Elektif 2: Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

KREDIT
1(0+1) 3(0+3) 3(3+0) 3(1+2) 3( 3 + 0)

2 3 4

EDU3106 PKB3109 PKB3110

PJM3112

3(2+1)

BMM3103*

3(2+1)

PSV3107*

3( 2+ 1)

ELE3104*

Elektif 2: English Language Teaching Methodology For Young Learners

3(2+1)

TAHUN 4 (SEMESTER 7) KOD KURSUS KREDIT 11 EDU3107


Bimbingan dan Kaunseling Kanakkanak Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Praktikum III (12 minggu) 3(3+0)

TAHUN 4 (SEMESTER 8) KOD KURSUS 13 EDU3108


Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Internship (4 minggu)

KREDIT
3(3+0)

12 PKU3113

3(3+0)

14 EDU3109

3(3+0)

PRK3103

15 PKU3114

3(3+0)

16 PKU3115 INT3101 Jumlah


12

3(0+3) 2 14

Jumlah

17

1. laporan aktiviti perkhemahan big punggor 2. laporan seminar big semester 2 (+ gambar)

18

4. laporan khidmat masyarakat (banjir) semester 3 5. laporan seminar semester 3 (+gmbar)

19

3. laporan seminar guru cemerlang sem 6 4. laporan majlis penutupan rasmi sem 6 (+ gmbar)