Aktiviti prabacaan

Bengkel asas membaca : Kaedah Fonetik .

Bengkel asas membaca : Kaedah Abjad .

Bengkel asas membaca : Kaedah Pandang dan Sebut .

Bengkel Aktiviti Pratulisan .

Bengkel Aktiviti Penulisan Mekanis Bengkel Penyerapan Pemulihan dan .

Menulis dalam Mata Pelajaran Muzik Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan .

Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan .

Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan kesihatan Membina dan Menggunakan .

Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bukan Elektronik Bengkel Pengajaran .

Menggunakan Boneka Bengkel Pembelajaran Secara Individu. .

Berpasangan dan Berkumpulan Bengkel Pembinaan Bahan .

Pemulihan dengan Power Point Bengkel Membuat Rakaman Bunyibunyian dengan .

Menggunakan Alat Perakam Digital Seminar dan Pameran Bahan Pemulihan bahasa Melayu .