Anda di halaman 1dari 15

Aktiviti prabacaan

Bengkel asas membaca : Kaedah Fonetik

Bengkel asas membaca : Kaedah Abjad

Bengkel asas membaca : Kaedah Pandang dan Sebut

Bengkel Aktiviti Pratulisan

Bengkel Aktiviti Penulisan Mekanis

Bengkel Penyerapan Pemulihan dan

Menulis dalam Mata Pelajaran Muzik

Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan

Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan

Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan kesihatan

Membina dan Menggunakan

Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bukan Elektronik

Bengkel Pengajaran

Menggunakan Boneka

Bengkel Pembelajaran Secara Individu,

Berpasangan dan Berkumpulan

Bengkel Pembinaan Bahan

Pemulihan dengan Power Point

Bengkel Membuat Rakaman Bunyibunyian dengan

Menggunakan Alat Perakam Digital

Seminar dan Pameran Bahan Pemulihan bahasa Melayu