Borang A

SJK( C ) TUNG HUA, SIBU PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM 2012
Kelab/Persatuan/Badan Beruniform: Bola Keranjang (L & P) *Sila kepilkan Salinan Rekod Kehadiran Murid Kelab tahun semasa Kehadiran Marka Peringkat Bil Nama Murid Kelas (Jum h Penglibatan Hari) (50%) (Pertandingan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nathan Chieng Siew Hing Jackson Ting Ee Leong Rodrick Lau Wei Fong Kelvin Wong Chung Kiing Roderic Poh Singat Dennis Teo Siaw Zhun Nicholas Chieng Siew Kiong Nigel Wong Jun Dao Matthew Chua Soon Jiet Tie Sing Hui Dustan Ting Tai Ren Wong Bing Ann Tian You Soon Wei Gan Elias You Sheng Wong Hong Dao Victor Kong Tiong Ching Sing Wong Cheng Kang Elvin Ting Elvin Lu Andy Kiu Calvert Tang Chang Wei Henry Wong Chong Haw Kong Kah Chee Lau Ing Xing Tiong Hui LingSharon Ting 6B 6B 6C 6C 6D 6D 5B 5B 5B 5B 5C 5D 5D 5E 5E 5E 4D 4D 4E 4E 4E 4E 4E 3D 3D 6D 6D 5C 17 17 18 17 17 1 18 17 18 17 16 18 13 17 16 17 17 11 17 16 8 8 8 16 13 14 14 17 47 47 50 47 47 3 50 47 50 47 44 50 36 47 44 47 47 31 47 44 22 22 22 44 36 39 39 47 Negeri Negeri Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Ketua Guru Penasihat: Marka h (20%) 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 8 11 8 8 8 8 11 8 11 11 11 Marka h (20%) 14 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 9

NGU TIENG LAI
Marka Jumlah h Markah (10%) 10 7 8 5 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 4 4 7 5 4 85 82 79 73 72 28 72 72 75 72 69 75 45 72 69 72 72 40 72 53 31 31 31 69 48 57 55 71

Pencapaian Johan (N) Johan (N) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) / Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) / Naib Johan (B) / / / / Naib Johan (B) / / / Ketiga (B)

Jawatan Disandang Pengerusi SU / Bendahari N. Pengerusi Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Biasa Ahli Biasa Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Aktif SU / Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif

Gred A A B B B D B B B B B B C B B B B D B C D D D B C C C B

1/11

SIBU PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM 2012 Kelab/Persatuan/Badan Beruniform: Bola Keranjang (L & P) *Sila kepilkan Salinan Rekod Kehadiran Murid Kelab tahun semasa Kehadiran Marka Peringkat Bil Nama Murid Kelas (Jum h Penglibatan Hari) (50%) (Pertandingan) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Sharon Ting Beverley Yii Ke Lee Joey Wong Elena Kong Jia Jia Micky Chiong Fiona Ting Yan Zhi Connie Yii Elisha Jenny Yiu Liea ali 5D 5D 5D 5D 5D 4C 4C 4C 4D 4E 4E 4E 4a 18 18 18 18 17 16 16 9 17 9 9 14 18 50 50 50 50 47 44 44 25 47 25 25 39 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Antarabangsa Ketua Guru Penasihat: Marka h (20%) 11 11 11 11 11 8 11 8 11 8 8 11 20 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Marka h (20%) 9 9 9 9 9 0 9 0 9 0 0 9 11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NGU TIENG LAI Marka Jumlah h Markah (10%) 5 5 4 4 4 1 4 1 4 1 1 4 4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 75 75 74 74 71 53 68 34 71 34 34 63 85 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Pencapaian Ketiga (B) Ketiga (B) Ketiga (B) Ketiga (B) Ketiga (B) / Ketiga (B) / Ketiga (B) / / Ketiga (B) Johan (B) Jawatan Disandang Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Aktif Gred B B B B B C B D B D D B A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2/11 .Borang A SJK( C ) TUNG HUA.

2. SIBU PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM 2012 Kelab/Persatuan/Badan Beruniform: Bola Keranjang (L & P) *Sila kepilkan Salinan Rekod Kehadiran Murid Kelab tahun semasa Kehadiran Marka Peringkat Bil Nama Murid Kelas (Jum h Penglibatan Hari) (50%) (Pertandingan) 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ketua Guru Penasihat: Marka h (20%) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Marka h (20%) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NGU TIENG LAI Marka Jumlah h Markah (10%) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A A B C D E #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 24 6 8 0 Pencapaian Jawatan Disandang Gred #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 7% 59% 15% 20% 0% 1. ** Sila rujuk garis panduan penilaian dalam Buku Penilaian KK. Sesalinan Borang A MESTI dihantar kepada Penyelaras Unit KK masing-masing selewat-lewatnya 29 Oktober 2012.Borang A SJK( C ) TUNG HUA. Borang ini MESTI lengkap diisi dan hantar kepada Guru Kelas berkenaan selewat-lewatnya pada 29 Oktober 2012. Kelab & Persatuan dan Sukan & Permainan untuk tujuan Penilaian KK tahunan murid ( sehingga bulan Oktober ). ( Jumaat ) untuk tujuan rekod di dalam Buku Penilaian KK Murid. 3. Borang A ini diisi oleh semua Ketua Guru Penasihat Badan Beruniform. 41 3/11 .

SIBU PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM 2012 Kelab/Persatuan/Badan Beruniform: Bola Keranjang (L & P) *Sila kepilkan Salinan Rekod Kehadiran Murid Kelab tahun semasa Kehadiran Marka Peringkat Bil Nama Murid Kelas (Jum h Penglibatan Hari) (50%) (Pertandingan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nathan Chieng Siew Hing Jackson Ting Ee Leong Rodrick Lau Wei Fong Kelvin Wong Chung Kiing Roderic Poh Singat Dennis Teo Siaw Zhun Nicholas Chieng Siew Kiong Nigel Wong Jun Dao Matthew Chua Soon Jiet Tie Sing Hui Dustan Ting Tai Ren Wong Bing Ann Tian You Soon Wei Gan Elias You Sheng Wong Hong Dao Victor Kong Tiong Ching Sing Wong Cheng Kang Elvin Ting Elvin Lu Andy Kiu Calvert Tang Chang Wei Henry Wong Chong Haw Kong Kah Chee Lau Ing Xing Tiong Hui LingSharon Ting 6B 6B 6C 6C 6D 6D 5B 5B 5B 5B 5C 5D 5D 5E 5E 5E 4D 4D 4E 4E 4E 4E 4E 3D 3D 6D 6D 5C 17 17 18 17 17 1 18 17 18 17 16 18 13 17 16 17 17 11 17 16 8 8 8 16 13 14 14 17 47 47 50 47 47 3 50 47 50 47 44 50 36 47 44 47 47 31 47 44 22 22 22 44 36 39 39 47 Negeri Negeri Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Ketua Guru Penasihat: Marka h (20%) 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 8 11 8 8 8 8 11 8 11 11 11 Marka h (20%) 14 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 9 NGU TIENG LAI Marka Jumlah h Markah (10%) 10 7 8 5 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 4 4 7 5 4 85 82 79 73 72 28 72 72 75 72 69 75 45 72 69 72 72 40 72 53 31 31 31 69 48 57 55 71 Pencapaian Johan (N) Johan (N) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) / Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) Naib Johan (B) / Naib Johan (B) / / / / Naib Johan (B) / / / Ketiga (B) Jawatan Disandang Pengerusi SU / Bendahari N. Pengerusi Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Biasa Ahli Biasa Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Aktif SU / Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif Gred A A B B B D B B B B B B C B B B B D B C D D D B C C C B 4/11 .Borang A SJK( C ) TUNG HUA.

SIBU PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM 2012 Kelab/Persatuan/Badan Beruniform: Bola Keranjang (L & P) *Sila kepilkan Salinan Rekod Kehadiran Murid Kelab tahun semasa Kehadiran Marka Peringkat Bil Nama Murid Kelas (Jum h Penglibatan Hari) (50%) (Pertandingan) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Sharon Ting Beverley Yii Ke Lee Joey Wong Elena Kong Jia Jia Micky Chiong Fiona Ting Yan Zhi Connie Yii Elisha Jenny Yiu Liea ali 5D 5D 5D 5D 5D 4C 4C 4C 4D 4E 4E 4E 4a 18 18 18 18 17 16 16 9 17 9 9 14 18 50 50 50 50 47 44 44 25 47 25 25 39 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Sekolah Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Antarabangsa Ketua Guru Penasihat: Marka h (20%) 11 11 11 11 11 8 11 8 11 8 8 11 20 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Marka h (20%) 9 9 9 9 9 0 9 0 9 0 0 9 11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NGU TIENG LAI Marka Jumlah h Markah (10%) 5 5 4 4 4 1 4 1 4 1 1 4 4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 75 75 74 74 71 53 68 34 71 34 34 63 85 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Pencapaian Ketiga (B) Ketiga (B) Ketiga (B) Ketiga (B) Ketiga (B) / Ketiga (B) / Ketiga (B) / / Ketiga (B) Johan (B) Jawatan Disandang Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Biasa Ahli Biasa Ahli Aktif Ahli Aktif Gred B B B B B C B D B D D B A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 5/11 .Borang A SJK( C ) TUNG HUA.

3. 2. ( Jumaat ) untuk tujuan rekod di dalam Buku Penilaian KK Murid. 41 6/11 . ** Sila rujuk garis panduan penilaian dalam Buku Penilaian KK. SIBU PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM 2012 Kelab/Persatuan/Badan Beruniform: Bola Keranjang (L & P) *Sila kepilkan Salinan Rekod Kehadiran Murid Kelab tahun semasa Kehadiran Marka Peringkat Bil Nama Murid Kelas (Jum h Penglibatan Hari) (50%) (Pertandingan) 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ketua Guru Penasihat: Marka h (20%) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Marka h (20%) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NGU TIENG LAI Marka Jumlah h Markah (10%) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A A B C D E #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 24 6 8 0 Pencapaian Jawatan Disandang Gred #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 7% 59% 15% 20% 0% 1. Borang A ini diisi oleh semua Ketua Guru Penasihat Badan Beruniform.Borang A SJK( C ) TUNG HUA. Sesalinan Borang A MESTI dihantar kepada Penyelaras Unit KK masing-masing selewat-lewatnya 29 Oktober 2012. Borang ini MESTI lengkap diisi dan hantar kepada Guru Kelas berkenaan selewat-lewatnya pada 29 Oktober 2012. Kelab & Persatuan dan Sukan & Permainan untuk tujuan Penilaian KK tahunan murid ( sehingga bulan Oktober ).

8 orang Saguhati .Johan .1 orang 25 . .03.Johan Pertandingan Bercerita BM (Thp 1) Sekolah Penyertaan .Pencapaian kokurikulum (Kelab Persatuan/Badan beruniform/sukan) Tahun 2012 Lampiran A PENCAPAIAN KOKURIKULUM(KELAB & PERSATUAN/ BADAN BERUNIFORM/SUKAN) TAHUN 2012 Anugerah/Kecemerlangan Dalam Tahun Semasa Tahun Peringkat Daerah Catatan Tahun Peringkat Bahagian Catatan Tahun Peringkat Negeri Pertandingan Syarahan Dan Ujian Bertulis BM SJK Peringkat Negeri S'wak Catatan Tahun Peringkat Kebangsaan Catatan Tahun Peringkat Antarabangsa/ Catatan ASEAN 18. 2.2011 Penyertaan .2011 Malaysian ASEAN School Math Olympiads 1.2 orang Kumpulan .Ketiga .01.3 orang T.Johan Piala Perpaduan 04.1 orang N. Sesalinan Borang A MESTI dihantar kepada Penyelaras Unit KK masing-masing selewat-lewatnya 29 Oktober 2012.04. Borang ini MESTI lengkap diisi dan hantar kepada Guru Kelas berkenaan selewat-lewatnya pada 29 Oktober 2012 (Jumaat). Kelab & Persatuan dan Sukan & Permainan untuk tujuan Penilaian KK tahunan murid ( sehingga bulan Oktober ).05.15 orang Pass .9 orang Credit . 2011 Rendah Peringkat Bahagian Sibu 2224.2011 Pertandingan Kaligrafi Johan . 3.1 orang Berkumpulan .6 orang 26.2011 Australian mathematics Competition Distinction. Lampiran A ini diisi oleh semua Ketua Guru Penasihat Badan Beruniform.08.

Pencapaian kokurikulum (Kelab Persatuan/Badan beruniform/sukan) Tahun 2012 Lampiran A PENCAPAIAN KOKURIKULUM(KELAB & PERSATUAN/ BADAN BERUNIFORM/SUKAN) TAHUN 2012 Anugerah/Kecemerlangan Dalam Tahun Semasa Tahun Peringkat Daerah Catatan Tahun Peringkat Bahagian Catatan Tahun Peringkat Negeri Catatan Tahun Peringkat Kebangsaan Catatan Tahun Peringkat Antarabangsa/ Catatan ASEAN .