Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI

JALAN TENGAH,81750, MASAI,JOHOR


PENILAIAN KEMAJUAN SEKOLAH RENDAH ( PKSR 1 )
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4
NAMA :
KELAS : ...............................................

BAHAGIAN A ( 20 markah )
ARAHAN : Bulatkan jawapan yang betul.
1. Setiap agama dalam dunia ini menggalakkan penganutnya hidup tolong-menolong dan ..........................
A
mementingkan diri
C
bersikap malas
B
bermaaf-maafan
D
sentiasa mencari kawan baru
2. Kita hendaklah melakukan aktiviti .. pada masa lapang.
A
riadah
C
negatif
B
berat
D
lasak
3. Kita haruslah .. atas apa yang kita perolehi dan miliki.
A
berbangga
C
bersyukur
B
bergembira
D
bermegah
4. Ayah selalu mengingatkan kami agar bercakap benar dalam semua perkara
Nilai yang terdapat dalam penyataan tersebut ialah
A
kesederhanaan
C
keberanian
B
kerajinan
D
kejujuran
5. Kita hendaklah ........................... kepercayaan dan adat resam kaum lain.
A
mempercayai
C
mengejek
B
menghormati
D
memuji
6. Kita seharusnya ............................ apabila melakukan kesalahan.
A
menangis
C
berbuat baik
B
meminta maaf
D
mendiamkan diri

SK MASAI/Moral/PKSR1

7.

Hamid terjatuh ketika di tandas.


Apakah tindakan yang patut kamu lakukan?
A
mentertawakannya
B
membantunya

C
D

menelefon ibunya
melihat sahaja

8. Penganut agama Buddha melepaskan burung merpati ketika menyambut Hari Wesak sebagai tanda .............
A
kesyukuran
C
keimanan
B
kebebasan
D
kerajinan
9. Makan nasi di atas daun pisang merupakan amalan kaum..
A
Melayu
C
Cina
B
India
D
Kadazan
10. Kita hendaklah menggunakan bahasa yang ...................... apabila bercakap dengan seseorang.
A
kuat
C
perlahan
B
keras
D
sopan
BAHAGIAN B ( 20 markah )
Garisi jawapan yang betul.
11. Keluarga Ramlan mengadakan majlis ( kesyukuran, tari-menari ) kerana ayahnya dinaikkan pangkat.
12. Zali murid yang ( berhemah tinggi, yakin pada diri ) kerana dia berani mencuba sesuatu yang baru.
13. Murid yang cepat ( berputus asa, membantu ibu bapa ) tidak akan mencapai kejayaan seperti yang
diharapkan.
14. Elakkan diri daripada ( tegur-menegur, sentuh-menyentuh ) antara murid lelaki dan murid perempuan.
15. Walaupun marah dengan tindakan adiknya itu, Lia tetap menegur adiknya dengan ( sopan , kasar )
16. Puan Julia mengamalkan cara hidup sihat. Dia makan mengikut peraturan dan sering melakukan
( riadah, kerja ) bersama rakan-rakannya.
17. Hasni mendapat 5A dalam UPSR. Dia mengucapkan ( selamat jalan, terima kasih ) kepada gurunya.
18. Orang yang boros berbelanja adalah orang yang tidak mengamalkan nilai
( kesederhanaan, berdikari ).
19. Elvin sentiasa ( mencuci, mengelap ) tangan sebelum menyentuh sebarang makanan.
20. Kita perlu mandi sekurang-kurangnya ( dua, satu ) kali dalam sehari.

SK MASAI/Moral/PKSR1

BAHAGIAN C ( 10 markah )
Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan yang salah.
21. Yee Meng makan nasi berlaukkan daging dan ayam tiga kali sehari. (

22. Peter menggunakan tutur kata yang sopan apabila menegur kesalahan Zul. (

23. Azmi marah apabila ahli kumpulannya mencalonkannya untuk membuat pembentangan. (
24. Azahari sentiasa memberi salam apabila bertemu dengan jirannya. (

25. Suraya meminta bapanya membelikan sepasang kasut baru walupun dia telah ada banyak kasut. (

26. Encik Khoo membiarkan haiwan peliharaannya berkeliaran dan mengganggu kediaman jirannya. (
27. Ruben menunggang motosikal dengan cermat di jalan raya yang sibuk. (

28. Pergaulan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan perlu ada batasnya. (

29. Janet dan rakan-rakannya bermain bola jaring setiap petang untuk kecerdasan badan mereka. (
30. Sanjit Kaur memberi ucap selamat apabila berjumpa dengan gurunya. (

BAHAGIAN D ( 10 markah )
Tuliskan tindakan yang sesuai berdasarkan situasi di bawah.
31.

Situasi : Ayah kamu baru pulang dari kerja. Dia nampak letih.
Tindakan kamu : .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

32.

Situasi : Kamu telah dijemput ke majlis perkahwinan kakak rakan kamu. Apa yang patut kamu pakai
untuk ke majlis itu?
Tindakan kamu : .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

33.

Situasi : Adik kamu telah menumpahkan minuman coklat ke atas lantai. Kamu sedang mengemas
ruang tamu ketika itu.
Tindakan kamu : .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

SK MASAI/Moral/PKSR1

34.

Situasi : Rakan sekelas kamu setiap hari mengugut kamu supaya menyerahkan wang kepadanya.
Tindakan kamu : .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

35.

Situasi : Kamu ingin menonton VCD yang baru dipinjam daripada rakan. Namun, kakak kamu
sedang menonton program berita.
Tindakan kamu : .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

BAHAGIAN E ( 10 markah )
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
bertanggungjawab
pahala

imej
kebolehan

rendah

kewajipan

bahagia

berkhasiat

mesra

moral

36.

Oleh kerana Nori percaya dengan ....................................... dirinya, dia telah memberanikan diri untuk
menyertai pertandingan bercerita yang diadakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.

37.

Apabila bercakap dengan anggota keluarga, kita perlu menggunakan nada yang ................................

38.

Makanan yang ........................... dapat membina tubuh badan yang sihat dan minda yang cerdas.

39.

Jika kita membuat perkara yang tidak baik, ............................... keluarga akan tercemar.

40.

Kita akan mendapat ....................... apabila memaafkan kesalahan orang lain.

41.

Keluarga ........................... akan membolehkan setiap anggota keluarga hidup dengan selesa dan selamat.

42.

Semasa pertandingan mendeklamasikan sajak, Azura telah mendapat sokongan ...............................


daripada semua rakan kelasnya.

43.

Ibu bapa yang ...................................... akan mendidik anak-anak dengan baik demi menjaga maruah
keluarga.

44.

Sheela menyambut kedatangan pelawat ke sekolahnya itu dengan layanan yang .....................................

45.

Setiap anggota keluarga perlu menjalankan ..................................... masing-masing dengan penuh


tanggungjawab.

SK MASAI/Moral/PKSR1

BAHAGIAN F ( 10 markah )
Bina ayat berdasarkan gambar di bawah ini.
46.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

47.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

48.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

49.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

50.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

SK MASAI/Moral/PKSR1

SK MASAI/Moral/PKSR1