Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH NEGERI PAHANG

CATATAN : SILA SESUAIKAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) MENGIKUT KESESUAIAN TAKWIM SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEMA Kepercayaan Kepada Tuhan Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan Kepada Tuahn Baik Hati Baik Hati Baik hati Bertanggungjawab Bertanggungjawab Berterima Kasih Berterima Kasih Hemah Tinggi Hemah Tinggi Hemah Tinggi Hormat Hormat Hormat Kasih Sayang Kasih Sayang Kasih Sayang Penilaian Pertengahan Tahun Tarikh Perlaksanaan MINGGU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TEMA Keadilan Keadilan Keadilan Keberanian Keberanian Keberanian Kejujuran Kejujuran Kejujuran Kerajinan Kerajinan Kerajinan Kerjasama Kerjasama Kesederhanaan Kesederhanaan Kesederhanaan Toleransi Toleransi Toleransi Tarikh Perlaksanaan

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG PENGGAL PERTAMA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 1 23 Januari 2014 1.Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 1.1 Menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran Pada akhir pembelajaran , murid dapat: 1.1.1 Menyenaraikan amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran 1.1.2 Menerangkan cara menghormati amalan beribadat pelbagai dan kepercayaan jiran 1.1.3 Menyedari kepentingan menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran STANDARD PRESTASI TAFSIRAN 1 Murid menyatakan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran 2 Murid menerangkan kebaikan menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran 3 Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan CATATAN

Minggu 2 6-10 Januari 2014 Minggu 3 13-17 Januari 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP 4 TAFSIRAN Murid mendemonstrasikan amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran Dalam pelbagai situasi Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi CATATAN

1.1.4 Mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 4 20-24 Januari 2014 2. Baik hati Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 2.1 Memberi bantuan kepada Jiran Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 2.1.1 Menceritakan cara memberi bantuan kepada jiran 2.1.2 Menghuraikan kepentingan memberi bantuan kepada jiran 2.1.3 Meramalkan perasaan apabila memberi bantuan kepada jiran 2.1.4 Mengamalkan sikap membantu jiran Minggu 6 3-7 Februari 2014 5 1 2 TAFSIRAN Murid menyatakan cara membantu jiran Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada jiran Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan Murid mendemonstrasikan cara memberi bantuan kepada jiran dalam pelbagai situasi Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi CATATAN

Minggu 5 27-31 Januari 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 7 10 14 Februari 2014 3. Bertanggungjawab Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna 3.1 Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 3.1.1 Menjelaskan peranan sebagai jiran 3.1.2 Membincangkan kepentingan melaksanakan peranan sebagai jiran 3.1.3 Menyedari peranan sebagai jiran 3.1.4 Mempraktikkan peranan sebagai jiran 5 1 2 TAFSIRAN Murid menyatakan tanggungjawab sebagai jiran Murid menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran Murid melaksanakan peranan sebagai jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dalam pelbagai situasi Murid mengamalkan peranan sebagai jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan peranan sebagai jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi. CATATAN

Minggu 8 17 -21 Februari 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 9 24 28 Februari 2014 4. Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian 4.1 Menghargai sumbangan jiran Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 4.1.1 Menceritakan sumbangan jiran 4.1.2 Memaparkan cara menghargai sumbangan jiran 4.1.3 Menceritakan perasaan menghargai sumbangan jiran 4.1.4 Memberi penghargaan terhadap sumbangan jiran 5 1 2 3 TAFSIRAN Murid menyenaraikan sumbangan jiran. Murid memerihalkan cara menghargai sumbangan jiran Murid menunjuk cara menghargai sumbangan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara menghargai sumbangan jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi. CATATAN

Minggu 10 37 Mac 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 11 10 14 Mac 2014 5. Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 5.1 Mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran Minggu 12 17 21 Mac 2014 Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 5.1.1 Menyenaraikan adab dalam pergaulan dengan jiran. 5.1.2 Menghuraikan kepentingan adab dalam pergaulan dengan jiran. 5.1.3 Menceritakan perasaan apabila berkelakuan beradab dalam pergaulan dengan jiran. 5.1.4 Mengamalkan perlakuan beradab dengan jiran 5 1 2 TAFSIRAN Murid menyatakan adab dalam pergaulan dengan jiran Murid menerangkan kepentingan mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran. Murid menunjuk cara adab dalam pergaulan dengan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam pelbagai situasi. Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi CATATAN

Minggu 13 31 Mac 4 Apr 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN TP

STANDARD PRESTASI TAFSIRAN Murid menyatakan adab dalam pergaulan dengan jiran Murid menerangkan kepentingan menghormati jiran. Murid menunjuk cara menghormati jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara menghormati jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

CATATAN

Minggu 14 7 11 April 2014

6. Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial 6.1 Menghormati jiran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 6.1.1 Mengenal pasti cara menghormati jiran 6.1.2 Menerangkan kepentingan menghormati jiran 6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila saling menghormati sesama jiran 6.1.4 Menunjukkan sikap menghormati jiran

1 2 3

Minggu 15 14 18 April 2014

5 Minggu 16 21- 25 April 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN TP

STANDARD PRESTASI TAFSIRAN Murid menyatakan cara menyayangi jiran Murid menerangkan kepentingan menyayangi jiran Murid menunjuk cara sikap menyayangi jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan sikap menyayangi jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

CATATAN

Minggu 17 28 Apr 2 Mei 2014

7. Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalanyang lahir daripada hati yang ikhlas 7.1 Menyayangi jiran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 7.1.1 Menjelaskan cara menyayangi jiran 7.1.2 Menghuraikan kepentingan menyayangi jiran 7.1.3 Meramalkan perasaan apabila menyayangi jiran 7.1.4 Mengamalkan sikap menyayangi jiran

1 2 3

Minggu 18 59 Mei 2014

5 Minggu 19 12-16 Mei 2014

Minggu 20 19 23 Mei 2014

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 21 26-27 Mei 2014 8. Keadilan Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 8.1 Mengamalkan keadilan terhadap jiran Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 8.1.1 Menjelaskan sikap adil terhadap jiran TAFSIRAN CATATAN

CUTI PENGGAL PERTAMA

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

PENGGAL KEDUA (28 MEI 15 JUN 2013) MINGGU Minggu 22 16 - 20 Jun 2014 STANDARD KANDUNGAN 8. Keadilan Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 8.1 Mengamalkan Keadilan terhadap jiran STANDARD PEMBELAJARAN 8.1.2 Menghuraikan kepentingan bersikap adil terhadap jiran 8.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap adil terhadap jiran 8.1.4 Mengamalkan perlakuan adil terhadap jiran TP 1 2 STANDARD PRESTASI TAFSIRAN Murid menyatakan cara bersikap adil kepada jiran Murid menceritakan kepentingan bersikap adil terhadap jiran Murid menunjuk cara bersikap adil terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara bersikap adil terhadap jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi. CATATAN

Minggu 23 23 - 27 Jun 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 24 30 Jun 4 Julai 2014 9. Keberanian Kesanggupan untuk menghadapicabaran dengan yakin dan tabah 9.1 Mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 9.1.1 Mengenal pasti cara menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran 9.1.2 Menerangkan kepentingan menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran 9.1.3 Meramalkan perasaan apabila menyuarakan pandanganyang membina terhadap jiran 4 Minggu 26 14 18 Julai 2014 9.1.4 Mempraktikkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran 1 TAFSIRAN Murid menyatakan cara menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran. Murid menyenaraikan kepentingan berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran. Murid menunjuk cara sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran dalam pelbagai situasi secara beradab. Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab. CATATAN

Minggu 25 7 11 Julai 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

MINGGU STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TP 6

STANDARD PRESTASI TAFSIRAN Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab dan boleh dicontohi Murid menyatakan sikap jujur terhadap jiran. Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur terhadap jiran. Murid menunjuk cara bersikap jujur terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara bersikap jujur terhadap jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

CATATAN

Minggu 27 21 - 25 Julai 2014

10. Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan 10.1 Mengamalkan sikap jujur dalam perhubungan dengan jiran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 10.1.1 Menyenaraikan sikap jujur dalam perhubungan dengan jiran 10.1.2 Memberi sebab perlunya bersikap jujur terhadap jiran 10.1.3 Menghuraikan perasaan apabila bersikap jujur terhadap jiran 10.1.4 Berkelakuan jujur terhadap jiran

1 2 3

Minggu 28 28 Julai 1 Ogos 2014

Minggu 29 48 Ogos 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 30 11-15 Ogos 2014 11.Kerajinan Usaha yang berterusan, bersungguhsungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara 11.1 Mengamalkan sikap rajin sesama jiran Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 11.1.1 Menjelaskan cara bersikap rajin sesama jiran 11.1.2 Menyenaraikan kepentingan bersikap rajin sesama jiran 11.1.3 Meramalkan perasaan apabila bersikap rajin sesama jiran 11.1.4 Mempraktikkan sikap rajin sesama jiran 5 Minggu 32 25 -29 Ogos 2014 1 2 3 TAFSIRAN Murid menyatakan cara bersikap rajin sesama jiran. Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran. Murid menunjuk cara bersikap rajin sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara bersikap rajin sesama jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi. CATATAN

Minggu 31 18 -22 Ogos 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 33 15 Sept 2014 12. Kerjasama Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama 12.1 Bekerjasama dengan jiran Minggu 34 8 12 Sept 2014 Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 12.1.1 Menyenaraikan aktiviti yang dilakukan bersama-sama jiran 12.1.2 Meramalkan kesan melakukan aktiviti bersama-sama jiran 12.1.3 Menceritakan perasaan apabila melakukan aktiviti bersamasama jiran 12.1.4 Mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran 5 1 2 3 TAFSIRAN Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama-sama jiran. Murid menerangkan kesan bekerjasama dengan jiran. Murid menunjuk cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi. CATATAN

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

MINGGU STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN TP

STANDARD PRESTASI TAFSIRAN Murid menyatakan cara bersikap sederhana sesama jiran. Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran. Murid menunjuk cara bersikap sederhana sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara bersikap sederhana sesama jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

CATATAN

Minggu 35 22-26 Sept 2014

13.Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain 13.1 Mengamalkan sikap sederhana sesama jiran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 13.1.3 Membincangkan cara bersikap sederhana sesama jiran 13.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran 13.1.3 Menghayati sikap sederhana sesama jiran 13.1.4 Mengaplikasikan sikap sederhana dalam aktiviti harian sesama jiran

1 2 3

Minggu 36 29 Sept 3 Okt 2014

Minggu 37 6 10 Okt 2014

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL

MINGGU STANDARD KANDUNGAN Minggu 38 13 17 Okt 2014 14. Toleransi Kesanggupan bertolak ansur sabar dan mengawal diri demkesejahteraan hidup 14.1 Mengamalkan sikap toleransi sesama jiran

STANDARD PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 14.1.1 Menggambarkan cara bertoleransisesama jiran 14.1.2 Menjelaskan kebaikan bertoleransi sesama jiran 14.1.3 Menceritakan perasaan apabila bertoleransi sesama jiran

TP 1 2 3

STANDARD PRESTASI TAFSIRAN Murid menyatakan cara bertoleransi sesama jiran. Murid menceritakan kebaikan bertoleransi sesama jiran. Murid menunjuk cara bertoleransi sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara bertoleransi sesama jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

CATATAN

Minggu 39 20 24 Okt 2014

4 14.1.4 Mempraktikkan sikap toleransi sesama jiran 5

Minggu 40 27 31 Okt 2014

Minggu 41 37 Nov /14

MINGGU PENILAIAN AKHIR TAHUN

DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH

27 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL, KL