EDU 3105 – TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Refleksi 2 Untuk Toturial M_2 1) Berasaskan kepada pengalaman anda semasa menghasilkan bahan media 2D atau 3D untuk kegunaan dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah, sila kongsikan cabaran yang anda lalui semasa proses menghasilkan bahan tersebut? 2) Pada pandangan anda adakah hasil kerja anda itu dapat membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran yang sepatutnya mereka perolehi,mengapa anda menyatakan demikaian.