Anda di halaman 1dari 10

BIDANG

KO-KURIKULUM

MATLAMAT STRATEGIK 1.1 Memantapkan pengetahuan , kemahiran dan ketahanan murid/atlet 1.2 Kemudahan dan kelengkapan yang mencukupi 1.3 Pelaksanaan 1 murid 1 sukan 1.4 Memantapkan pelaksanaan program-program peningkatan prestasi 1.5 Meningkatkan prestasi olahraga UNIT : OLAHRAGA

PERANCANGAN STRATEGIK ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI (KPI) OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran dan prestasi atlet Meningkatkan kemahiran/penguasaan dan pencapaian olahraga % pencapaian atlet didalam kejohanan olahraga Pendidikan Khas Kebangsaan 1. Meningkatkan kemahiran para pelajar dalam olahraga 2. Meningkatkan minat dan keyakinan para pelajar dalam olahraga

SASARAN

PERATUS & GRED PURATA SUBJEK Pertengahan Tahun Akhir Tahun % GPS % GPS

TOV 2009

2010

2011 94.0 % 1.4 97.5% 3.0

2012 96.0 % 1.2 98.0 % 2.5

2013 98.0 % 1.1 99.0 % 2.0

2014 100 % 1.0 100 % 1.0

91.2 %
1.8 96.2% 4.67

92.5 %
1.6 97.0% 4.0

STRATEGI Memperkembang dan memaksimakan potensi murid

ANALISIS SWOT

KEKUATAN(Strenghts) DALAMAN 1. Sekolah Satu Sesi 2. Mempunyai guru yang berpengalaman 3. Guru didedahkan dengan Kursus kejurulatihan olahraga

KELEMAHAN (Weaknesses) 1. Murid kurang pengetahuan undang-undang olahraga 2. Murid hanya menumpukan beberapa acara sahaja 3. Murid cepat mengalah 4. Murid beranggapan mata pelajaran PJK sebagai mata pelajaran sampingan. 5. Kekurangan guru berpengalaman dan terlatih 6. Masih ada ibubapa kurang beri kerjasama 7. Bebanan tugas guru bertambah W+O 1. Pendekatan P & P mengikut tahap murid

LUARAN

PELUANG(Opportunities) 1. Sokongan padu daripada Guru Besar, GPK dan Ketua panitia 2. Kemudahan padang 3. Kemudahan peralatan sukan mencukupi Ancaman / Cabaran ( Threats T) 1. Pelajar tidak bersalin pakaian PJK 2. Sebahagian murid terdiri daripada murid miskin(kasut sukan) 3. Kurang kerjasam ibubapa

S+O 1. Mengadakan bengkel 2. Menggunakan kemudahan padang 3. Pendedahan teknik kemahiran betul kepada murid S+T 1. Murid mendapat bimbingan dan tunjuk ajar guru 2. Guru membantu murid dari segi bahan P & P 3. Guru memberi sokongan dan dorongan kepada murid

W+T 1. Mengadakan program motivasi/latihan intensif

PELAN TAKTIKAL Bi l 1 Program/Aktiviti Latihan Kecergasan Tanggungjawa b Guru Subjek/Jurulatih Tempoh Sepanjang tahun Kos Sumber Sasaran KPI Pelan Kontigensi Guru Subjek/jurulatih

Bengkel/kursus dan latihan pusat olahraga Kempen Gaya Hidup Sihat Kejohanan Olahraga pendidikan Khas Negeri Johor Taklimat/Kursus Dalaman

Jurulatih

April

Ketua Panitia/guru PJK Penyelaras dan Jurulatih GPK Ketua Panitia/jurulatih GPK Koku/s/u sukan

Ogos

4 5

Julai Sepanjang tahun Jun

Kejohanan Olahraga Sekolah

Semua pelajar Kecergasan: Tahap A30% Tahap B40% Tahap C20% Tahap D10% RM300 Tahap 2 % pelajar Kokurikulum mewakili daerah meningkat RM300.00Semua pelajar 90% pelajar PCG tidak mengalami obes RM600.00Atlet yang 100% Ko kurikulum terpilih penyertaan dari pelajar Guru -Guru dapat matapelajaran menjalankan P&P berkesan RM 4000.00 Semua guru -Memilih Sekolah/PIBG atlet baru

Jurulatih/s/u sukan Guru PJK

Jurulatih/s/u sukan Pengetua GPK/Guru S/u sukan /

PELAN OPERASI Nama Program Matlamat Objektif Khusus Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

: Bengkel/Kursus Permainan : Pendedahan tentang teknik pelakuan yang betul : Kelemahan murid dalam melakukan kemahiran dapat dikenal pasti lebih awal dan diambil tindakan susulan : April : Guru matapelajaran dan murid Ting 1

BIL 1.

PROSES KERJA 1. Mesyuarat Panitia 1.1 Taklimat daripada ketua Panitia 1.2 Taklimat pelaksanaan/ takwim kerja 1.3 Melantik AJK 1.4 Hal-hal lain 2.0 Penyediaan kertas kerja 2. 1 Surat menyurat 2.2 Surat Jemputan Penceramah 3. Pelaksanaan aktiviti 3.1 Teori Permainan 3.2 Bengkel Permainan

TANGGUNGJAWAB Setiausaha projek Guru subjek

TEMPOH Februari

KPI Mendapat markah tidak kurang 60% dalam peperiksaan.

CATATAN

2 3.

Ketua Panitia Setiausaha Projek Ketua Panitia Penceramah Jemputan

Februari Mac

4.

4. Post Mortem

GKMP Ketua Panitia Guru Subjek : Taklimat/ Kursus Dalaman

November

Nama Program Matlamat Objektif Khusus Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

: Meningkatkan profesionalisme guru : Guru dapat menguasai ilmu terkini berkaitan profesion dan subjek yang diajar : Sepanjang tahun : Guru matapelajaran

BIL 1.

PROSES KERJA 1. Mesyuarat Panitia 1.1 Taklimat daripada ketua Panitia 1.2 Taklimat pelaksanaan/ takwim kerja 1.3 Menetapkan tarikh pelaksanaan 1.4 Menentukan dan menjemput penceramah 1.5 Hal-hal lain Pelaksanaan aktiviti dalam bentuk ceramah / bengkel 3. Penilaian 3.1 Soalan soal selidik sebelum dan selepas aktiviti 4. Post Mortem

TANGGUNGJAWAB Setiausaha projek Guru subjek

TEMPOH 1 jam

KPI Guru dapat menjalankan P&P berkesan

CATATAN

2 3. 4.

Ketua Panitia Guru subjek Guru Subjek GKMP Ketua Panitia

1 hari Selepas ceramah/ bengkel Selepas ceramah/ bengkel

Nama Program Matlamat Objektif Khusus

: Bulan Kemanusiaan : -Memberi pendedahan kepada murid tentang kepelbagaian bidang PJK : -Menarik minat murid terhadap matapelajaran PJK - Murid menyedari dan menghargai kepentingan PJK dalam kehidupan

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran


BIL

: Oktober : Semua murid


PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB TEMPOH KPI CATATAN

HURAIAN PROGRAM/PROSES KERJA

1. Mesyuarat 1.1 Ucapan pengerusi (GKMP) 1.2 Taklimat pelaksanaan/ takwim kerja 1.3 Melantik AJK 1.4Tarikh aktiviti 1.5 Hal-hal lain 2. Hebahan aktiviti kepada pelajar 2.1 Hebahan dari kelas ke kelas 2.2. Buku Program 3. Pelaksanaan aktiviti 3.1 Majlis Perasmian 3.2 Aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan 4. Penyediaan hadiah dan Cenderamata.

Setiausaha projek Guru subjek

Sepanjang -Mendapat bulan Oktober sambutan dan penyertaan menyeluruh daripada pelajar. Penghujung SEPTEMBER OKTOBER

Pelbagai aktiviti seperti kuiz, teka silangkata, pertandingan senamrobik, pertandingan permainan

2 3

AJK Hebahan AJK Perasmian AJK bagi setiap aktiviti AJK bagi setiap aktiviti

OKTOBER

4.1 AJK bagi setiap aktiviti menyerahkan senarai pemenang 4.2 AJK Hadiah menyediakan hadiah yang mencukupi 5. Majlis Penutup dan Penyampaian hadiah 6. Post Mortem

AJK Hadiah

5 6

AJK Hadiah AJK Majlis Penutup AJK Dokumentasi

OKTOBER Penghujung OKTOBER

Nama Program Matlamat Objektif Khusus Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

Kempen Gaya Hidup Sihat

: Meningkatkan kesedaran para pelajar : Pelajar dapat mengamalkan apa diketahui dalam kehidupan seharian : Sepanjang tahun : Guru matapelajaran dan semua pelajar

BIL 1.

PROSES KERJA 1. Mesyuarat Panitia 1.1 Taklimat daripada ketua Panitia 1.2 Taklimat pelaksanaan/ takwim kerja 1.3 Menetapkan tarikh pelaksanaan 1.4 Menentukan dan menjemput penceramah 1.5 Hal-hal lain Pelaksanaan aktiviti dalam bentuk ceramah / bengkel 3. Penilaian 3.1 Soalan soal selidik sebelum dan selepas aktiviti 4. Post Mortem

TANGGUNGJAWAB Setiausaha projek Guru subjek

TEMPOH 1 jam

KPI 90% pelajar tidak mengalami masalah kesihatan

CATATAN

2 3. 4.

Ketua Panitia Guru subjek Guru Subjek GKMP Ketua Panitia

1 hari Selepas ceramah/ bengkel Selepas ceramah/ bengkel