Anda di halaman 1dari 1

ujian sebelum mencapai tahap kemahiran.

Guru hendaklah mengehadkan kesilapan mereka dan menggalakkan mereka memperbaiki berdasakan pengetahuan rumus yang telah mereka pelajari. Oleh itu dapat difahami bahawa latihan-latihan yang diberi seharusnya membina kecekapan menggunakan rumus secara kreatif. Selain itu, teori ini juga turut menekankan kemahiran membaca dan menulis dan tidak mengabaikan kemahiran mendengar dan bertutur. Perkara ini diberi perhatian oleh guru berdasarkan Rancangan Pengajaran yang dihasilkan. Ini dapat dilihat di dlam langkah 2 di mana guru membetulkan kesalahan ayat yang diujarkan oleh murid.