Anda di halaman 1dari 16

1

TAJUK : CUACA DAN IKLIM Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah.

Soalan 1 berdasarkan rajah di bawah. I

Kutub Utara 0°
II IV

0° 0°


III
Kutub Selatan
3. Kejadian solstis berlaku apabila bumi
1. Pergerakan bumi seperti dalam rajah berada pada kedudukan yang bertanda
di atas menyebabkan berlakunya
A I dan II
I. empat musim B I dan III
II. siang dan malam C II dan IV
III. pasang dan surut D III dan IV
IV. pembiasan arus lautan
4. Antara berikut yang manakah
A. I, II dan III berkaitan
B. I, II dan IV dengan rajah di atas ?
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV I Berlaku pada 21 Jun
II Musim panas di Hemisfera Utara
Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah. III Matahari tegak di Garisan Jadi
IV Waktu siang lebih panjang di
KU Hemisfera Selatan
23 ½°U
A I dan II
0° B II dan III
23 ½°S C III dan IV
pancaran D I dan IV
matahari
Soalan 5 berdasarkan rajah dan maklumat di
bawah.
KS
I
2. Antara berikut pernyataan manakah
benar tentang rajah di atas ?

A Berlaku pada 22 Disember II IV
B Matahari tegak di Garisan Jadi
C Seluruh kutub utara menerima 0°
pancaran matahari 0°
D hemisfera selatan musim panas


III
2

• 21 Jun
• 24 jam siang di Kutub Utara

5. Maklumat di atas dapat dikaitkan Ciri Iklim


dengan kedudukan bumi di Panas dan lembap sepanjang tahun

A. I 7. Pernyataan di atas merujuk kepada


B. II kawasan bertanda
C. III
D. IV A. I
B. II
Soalan 6 berdasarkan maklumat di bawah. C. III
D. IV
Ekuinoks Musim Bunga
Soalan 8 berdasarkan peta di bawah.
6. Antara berikut manakah berkaitan
dengan pernyataan di atas ?

I. Berlaku pada bulan September.


II. Musim luruh di Hemisfera I
Selatan.
III. Waktu siang dan malam sama
panjang. IV
II
IV. Matahari tengahari tegak di
Garisan Jadi.
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
III
Soalan 7 berdasarkan peta dan maklumat di
bawah. Malaysia

• Kawasan paling kering


• Hujan tahunan 1190 mm

8. Pernyataan di atas merujuk kawasan

A I
B II

U
3

C III 11. Perbezaan suhu di antara Kuala


D IV Lumpur dengan Tanah Tinggi
Cameron disebabkan oleh
9. Antara berikut yang manakah ciri
iklim di Malaysia ? A ketinggian
B jarak dari laut
I Julat suhu tahunan 2°C C pancaran matahari
II Hujan sepanjang tahun D tiupan angin monsun
III Taburan hujan dipengaruhi angin
monsun
IV Angin monsun Barat Daya bertiup 12. Antara berikut manakah benar tentang
antara Nov-Mac ciri-ciri iklim Malaysia ?

A I, II dan III I Min suhu tahunan 27°C


B I, II dan IV II Hujan tahunan melebihi 2000
C I, III dan IV mm
D II, III dan IV III Julat suhu tahunan kira-kira 7°C
Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah. IV Angin lazim bertiup dari arah barat
daya dan timur laut

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
Hujan D II, III dan IV

Soalan 13 berdasarkan peta di bawah.

Udara
panas
naik
IV
Permukaan bumi I
II

10. Antara berikut yang manakah


berkaitan III
dengan rajah di atas ?

I Kilat dan petir


II Ribut kencang
III Hujan lewat petang Semenanjung Malaysia
IV Awan komulonimbus
13. Antara berikut kawasan manakah
A I, II dan III yang paling lembap di Semenanjung
B I, II dan IV Malaysia ?
C I, III dan IV
D II, III dan IV A I
B II
C III
4

D IV
Soalan 17 berdasarkan peta dan pernyataan
Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah. di bawah.

U
Udara lembap
naik III Udara
IV kering I
II menurun IV
Laut I
Gunung II

III
14. Antara berikut kawasan manakah
merupakan kawasan hujan paling Malaysia
lebat ?
Jumlah hujan paling rendah di Malaysia
A I
B II
C III
D IV
Soalan 15 berdasarkan jadual di bawah. 17. Pernyataan di atas merujuk kawasan
yang berrtanda
Kawasan Suhu (°C)
Tanah Tinggi Cameron 18 A I
Kuala Lumpur 27 B II
C III
15. Faktor utama yang menyebabkan D IV
perbezaan suhu tempat di atas ialah
Soalan 18 berdasarkan peta di bawah.
A. kelautan
B. ketinggian
C. kedudukan
D. angin monsun

16. Pilih pernyataan yang benar tentang


iklim Malaysia.
I
I Min suhu tahunan 27°C II
II Julat suhu tahunan 7°C
III Panas dan lembap
sepanjang tahun
IV Hujan dipengaruhi oleh IV
III
angin monsun
Asia Tenggara
A I, II dan III
B I, II dan IV Benua Australia mengalami
C I, III dan IV musim sejuk
D II, III dan IV
5

18. Antara berikut angin manakah A I, II dan III


berkaitan dengan pernyataan di atas. B I, II dan IV
C I, III dan IV
A I dan II D II, III dan IV
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV 22. Antara berikut yang manakah
merupakan sebab utama julat suhu
19. Antara berikut manakah ciri iklim harian besar di kawasan gurun panas.
Malaysia ?
A Jauh dari laut
I. Suhu tahunan 270C B Kurang tumbuhan
II. Julat suhu tahunan 10 – 30C C Kurang litupan awan
III. Musim kering yang nyata D Pengaruh angin monsun
IV. Hujan tahunan kurang 2000
mm

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

20. Antara berikut angin monsun


manakah yang membawa hujan di 23. Pilih pasangan yang benar.
Malaysia ?
Jenis Iklim Ciri-ciri
Sejuk sepanjang
I Tundra
tahun
Panas sepanjang
II Mediterranean
I II tahun
Monsun Lembap
III
Tropika sepanjang tahun
Kering
IV Gurun Panas
III IV sepanjang tahun

A I dan II A I dan II
B II dan III B II dan III
C III dan IV C III dan IV
D I dan IV D I dan IV

21. Antara berikut yang manakah Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah.


berkaitan dengan hujan perolakan .
Iklim Ciri-ciri Aktiviti
I Hujan turun pada lewat petang. Panas dan • Menternak
II Disertai kilat dan petir. kering unta
X
III Disertai angin kencang. sepanjang • Penanaman
IV Berpunca daripada awan tahun kapas
komulonimbus.
24. Iklim X ialah
6

A. I dan II
A Siberia B. II dan III
B Gurun Panas C. III dan IV
C Mediterranean D. I dan IV
D Monsun Tropika

• Menjerat binatang pada musim


Soalan 25 berdasarkan rajah di bawah. dingin di Siberia

Iklim Ciri Aktiviti


Sejuk Perikanan 28. Faktor yang menggalakkan kegiatan
X
sepanjang Penternakan di atas ialah
tahun Memburu
I sumber makanan utama
25. X mungkin sekali mewakili iklim II kulit untuk dibuat khemah
III nilai perubatan yang tinggi
A Gurun IV bulu tebal untuk dijadikan
B Tundra pakaian
C Khatulistiwa
D Mediterranean A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah.
Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah.

Musim dingin
Gurun Tundra Iklim X terlampau sejuk dan
panas panjang
Pembalakan

26. Ciri iklim yang dikaitkan dengan 29. X mungkin sekali mewakili iklim
kawasan berlorek ialah
A. Siberia
A. kering sepanjang tahun B. Tundra
B. sejuk dalam musim sejuk C. Mediterranean
C. panas dalam musim panas D. Monsun Tropika
D. panas dan lembap sepanjang
tahun • Tupik
• Igloo
27. Antara berikut yang manakah boleh
dikaitkan dengan cara hidup di Gurun 30. Pernyataan di atas merujuk kepada
Thar ? cara hidup di kawasan iklim

I. Menjerat binatang. A Tundra


II. Menanam ubi kentang. B Gurun panas
III. Menternak secara nomad. C Mediterranean
IV. Menanam gandum dan kapas. D Monsun Tropika
7

• Tupik
• Igloo 34. Maklumat di atas dapat dikaitkan
dengan
31. Pernyataan di atas merujuk kepada
cara hidup penduduk di A jerebu
B pulau haba
A Zurich C kesan rumah hijau
B Istanbul D penipisan lapisan ozon
C Upernavik
D Jacobabad
35. Antara berikut yang manakah
menyebabkan penipisan lapisan ozon?
• Hujan lebat musim tengkujuh
I Penggunaan baja organik
• Nelayan membaiki pukat
II Pelepasan gas metana
III Pelepasan nitrogen oksida
32. Pernyataan di atas merujuk kepada IV Pelepasan klorofluorokarbon
penduduk yang tinggal di (CFC)

I Tumpat A I dan II
II Mersing B II dan III
III Kuala Kedah C III dan IV
IV Pulau Ketam D I dan IV
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV 36. Antara berikut aktiviti yang manakah
menyebabkan berlaku penipisan
lapisan ozon ?
33. Antara berikut yang manakah
menyebabkan suhu setempat I. Pelepasan gas metana
meningkat. II. Pelepasan nitrogen oksida
III. Pelepasan karbon dioksida
I Menebang hutan IV. Pelepasan klorofluorokarbon
II Kegiatan kuari
III Penggunaan baja organik A. I, II dan III
IV Pembinaan bangunan-bangunan B. I, II dan IV
pencakar langit C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
A I dan II
B II dan III Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah.
C III dan IV
D I dan IV
Pancaran
Soalan 34 berdasarkan maklumat di bawah. matahari
• Penggunaan baja nitrogen Debu Penyerakan
Habuk halus cahaya
• Kapal terbang supersonik
• Penyembur aerosol
8

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
37. Fenomena di atas ialah

A. jerebu Soalan 41 berdasarkan peta di bawah.


B. hujan asid
C. pulau haba
D. penipisan lapisan ozon

I
38. Antara berikut apakah faktor yang
menyebabkan berlakunya fenomena II
pulau haba.

I Penggunaan CFC IV
II Jalan raya berturap
III Bangunan konkrit rapat-rapat
IV Pembuangan sisa pepejal III

A I dan II
B II dan III
C III dan IV Malaysia
D I dan IV
Mencatat jumlah hujan paling
tinggi di Malaysia

39. Antara berikut apakah faktor yang 41. Pernyataan di atas merujuk kepada
menyebabkan berlakunya fenomena kawasan bertanda
pulau haba ?
A I
I. Penggunaan CFC B II
II. Jalan raya berturap C III
III. Bangunan konkrit rapat-rapat D IV
IV. Pembuangan sisa pepejal
Soalan 42 berdasarkan peta di bawah.
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV IV
D. I dan IV I
40. Antara berikut yang manakah III
fenomena cuaca kesan aktiviti II
perindustrian.

I Jerebu
II Hujan asid
III Pulau haba
IV Banjir kilat Dunia

A I, II dan III
9

42. Graf iklim di atas merujuk kepada


kawasan bertanda
45. Antara berikut kawasan manakah
A I menerima hujan paling kurang ?
B II
C III A I
D IV B II
C III
43. Antara berikut yang manakah D IV
merupakan aktiviti orang Eskimo.

I Memburu Soalan 46 berdasarkan peta di bawah.


II Membalak
III Menangkap ikan
IV Menanam ubi kentang
X
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV Y
D II, III dan IV

Semenanjung Malaysia

46. Apakah faktor yang mempengaruhi


perbezaan julat suhu harian di
Soalan 44 berdasarkan rajah di bawah. kawasan X dan Y ?
A. Kelautan
B. Angin monsun
RAJAH PULAU HABA C. Jumlah hujan tahunan
D. Kedudukan di garisan lintang

44. Antara berikut faktor manakah yang 47. Kegiatan manakah yang boleh
mempengaruhi suhu kawasan II. meningkatkan suhu bumi ?

A Pembakaran terbuka I. Pertanian


B Pembebasan asap kilang II. Pembalakan
C Penggunaan alat pendingin III. Perindustrian
haba IV. Pembakaran terbuka
D Penyerapan haba oleh
bangunan konkrit A. I, II dan III
B. I, II dan IV
Soalan 45 berdasarkan rajah di bawah. C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

III IV
Angin lembap
I II
laut
10

B II
C III
D IV

I
48. Kejadian ekuinoks berlaku apabila
bumi berada pada kedudukan IV
II
A I dan II
B I dan III III
C II dan IV
Malaysia
D III dan IV

• Kawasan paling lembap


• Hujan tahunan melebihi 4000 mm

50. Pernyataan di atas merujuk kawasan

A I
B II
C III
D IV

Kawasan Suhu (°C)


Kuala Lumpur 27
Tanah Tinggi Genting 18
I
51. Faktor utama yang menyebabkan
II perbezaan suhu tempat di atas ialah
IV
A kelautan
III B ketinggian
U C angin monsun
D garisan lintang

• Tupik
Ciri iklim • Kayak
Panas dan kering sepanjang tahun
52. Pernyataan di atas merujuk kepada
49. Pernyataan di atas merujuk kepada cara hidup di kawasan iklim
kawasan peta bertanda
A Tundra
A I B Gurun panas
11

C Mediterranean Musim • Memburu


D Monsun tropika sejuk yang binatang
X
panjang dan • Pembalakan
sangat sejuk dijalankan

20. Iklim X ialah

IV A Siberia
B Gurun Panas
I C Mediterranean
III D Monsun Tropika

II
U 21. Antara berikut yang manakah ciri iklim
di Malaysia ?

I Hujan sepanjang tahun


II Julat suhu tahunan 1°C hingga 3°C
• Pembalakan III Angin monsun Timur Laut bertiup
• Menjerat binatang antara Nov-Mac
IV Angin Sumatera membawa hujan
lebat di bahagian utara pantai barat
53. Kegiatan di atas merujuk kepada Semenanjung
kawasan peta bertanda
A I, II dan III
A I B I, II dan IV
B II C I, III dan IV
C III D II, III dan IV
D IV
54. Pilih pernyataan yang benar tentang
iklim Malaysia.

I Julat suhu harian 2°C


II Min suhu tahunan 27°C
III Panas dan lembap sepanjang U
tahun III
IV
IV Hujan dipengaruhi oleh angin
monsun I

A I, II dan III
B I, II dan IV II
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Malaysia

Ciri-ciri Iklim Aktiviti 22. Kawasan manakah menerima hujan


paling lebat ?

A I
B II
12

C III
D IV
IV

G. Sartan KU
Khatulistiwa Siang III

G. Jadi I II

Malam U

KS

23. Antara berikut yang manakah berkaitan Dunia


dengan rajah di atas ?

I Berlaku pada 21 Jun • Bertiup antara Mei – Nov


II Musim panas di Hemisfera Selatan • Kelajuan lebih 200 km sejam
III Matahari tegak di Garisan Jadi
IV Siang lebih panjang di Hemisfera
Utara 25. Angin di atas melanda Australia dan
dikenali sebagai
A I dan II
B II dan III A Taufan
C III dan IV B Tornado
D I dan IV C Hurikan
D Willys-willys

• Pengairan terusan
• Gandum dan kapas
Udara lembap III
naik II 26. Pernyataan di atas merujuk kepada
IV kegiatan di kawasan
Laut I
Gunung A Siberia
B Gurun Thar
C Mediterranean
24. Kawasan manakah paling lebat hujan ? D Monsun Tropika

A I
B II
C III
D IV
13

C III
D IV
Soalan 27 berdasarkan peta di bawah.

28. Antara berikut yang manakah ciri


iklim di Malaysia ?

I Julat suhu harian 2°C


II Satu musim kering yang nyata
III Hujan turun sepanjang tahun
IV Taburan hujan dipengaruhi
angin monsun

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

29. Antara berikut yang manakah


berkaitan dengan hujan perolakan ?

I Disertai angin kencang


II Hujan turun pada lewat petang
III Turun di kawasan pinggir
pantai
IV Berpunca daripada awan
komulonimbus

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

U U
I
I

IV IV
II
II
III III

Malaysia Malaysia

27. Kawasan paling kering merujuk 30. Kawasan yang mengalami min suhu
kepada kawasan peta bertanda kira-kira 18°C merujuk kawasan peta
bertanda
A I
B II A I
14

B II
C III Bangunan
D IV konkrit

31. Perbezaan suhu di antara Ipoh dengan Dibina rapat-rapat


Tanah Tinggi Cameron disebabkan
oleh
34. Pernyataan di atas boleh dikaitkan
A ketinggian dengan kejadian
B jarak dari laut
C pancaran matahari A jerebu
D tiupan angin monsun B pulau haba
C kesan rumah hijau
D penipisan lapisan ozon
Musim tengkujuh

KU

Hujan lebat Laut bergelora

Pancaran 23 ½°U
32. Maklumat di atas merujuk kepada matahari 0°
penduduk yang tinggal di 23 ½°S

I Tumpat 35. Antara berikut pernyataan manakah


KS
II Chendering benar tentang rajah di atas ?
III Kuala Kedah
IV Pulau Pangkor A Berlaku 22 Disember
B Matahari tegak di garisan
A I dan II Sartan
B I dan III C Hemisfera utara musim panas
C II dan IV D Waktu siang dan malam sama
D III dan IV panjang di Hemisfera Selatan
33. Apakah yang mengakibatkan
berlakunya penipisan lapisan ozon ?
I II
I Pelepasan gas metana
II Penggunaan baja nitrogen
III Penggunaan baja organik III IV
IV Pelepasan klorofluorokarbon
(CFC) 36. Angin monsun manakah yang
membawa hujan di Malaysia ?
A I dan II
B I dan III A I dan II
C II dan IV B I dan IV
D III dan IV C II dan III
D III dan IV

Bercermin
Kawasan Suhu (°C)
15

Tanah Tinggi Genting 19 B II


Kuala Terengganu 29 C III
D IV
37. Faktor yang mempengaruhi perbezaan
suhu setempat di atas ialah

A kelautan
B ketinggian
C angin monsun
D kedudukan di longitud II
I
IV III
Iklim X
U

Musim panas sejuk


Kegiatan memburu
dijalankan
Dunia

38. Iklim X mungkin sekali 40. Kawasan manakah yang mengalami


iklim yang sama ?
A Tundra
B Siberia A I dan II
C Mediterranean B I dan IV
D Monsun Tropika C II dan III
D III dan IV

I • Jarak penglihatan dekat


• Sakit mata

II IV 41. Pernyataan di atas adalah kesan


fenomena
0° 0°
A penipisan lapisan ozon
B pulau haba
C hujan asid
0° D jerebu
III

39. Solstis musim panas berlaku apabila


bumi berada di kedudukan

A I
16

• Musim panas – panas dan lembap


• Musim dingin – panas dan kering

42. Pernyataan di atas merujuk kepada


iklim

A Siberia
B Khatulistiwa
C Gurun panas
D Monsun tropika