Anda di halaman 1dari 7

jffi yil^fy:,,All,iiltrf

ilflf:;iillrJEf""AsAL

rH. AT(ADEMT( 2or3 t2ot4


KURIKULUM BARU
2013
I

/i!:q!.4(J

08.2G09.10
5
E

N
I
N

Kimia4ralisar

D
_.

!.ll

Mltgtqtita.

ql? Marmalika

Kimia 4nalisis

09.10-10.00 Kmra Analisis


10.00-r0.50, Agani lslam
10.50-11.40
1r.40-12.30
12.30 13'20 PDJK

POI(

c21, PDT(

c21 PDIK

s1?
c12
c12

POTX 1

POI(

POI(

PDIK

PDTK 1

PDT( 1
POT( 1

13_20-14.10

POI(

r4.10-15.00
r5.oo-15.50

POTK 1

POT|(

PDTK

PDTK

15.50-16.40
16.40-17.30
17.30,18.20

PDIK
PdIX

I
I

qqT{

POT(

I
I
POTK I
PUIK
PDT(

PDTX

c12

I
c2l

Fisila

cri

c72
c12

Fi5ila

cr2

Bahasa

cl2

Eahara

c21

In$.is
In$ris

c?1
c21

Ii1.20- 19.30

07.30-08.20
0s.20-09.10
5

tiJ.10-10.00

10.00-10.50
10.50-11.40
11.40-12.30

r2.30-r3.20

!r4

Anorganik
c12
c12 Kimra Ano.tanik
!1i Eahasa InEtris
c12 Bahara lng8is

Telnil X'mia

c2L

PDTI

c2r

PDTK

c21 PDTK
PDTK

PO( I

POT( T

11.20-14.10 POT( 1
14.10,15.00 POTK 1

c21 PDII
c21 PDII 1

POTI(

PDTK

I
I
I
I

PDIK

PDTK 1

15.50-16_.40

PDTI(

PDTK

16.40-17.30
17.30-18.20
18.20-19.30

PDT( 1

iorx

o7:lot:o!:?g
98,?o:q9.lQ

PDTX 1

09.10-10.00
10.00-10r50
10.50-11.40
11.40,12.30
12.30-13.20
13.20,14.10
14.10-15.00
15.00-1s.50
15.50-16.40
16.40-17.30

PDI(
PDI(

c12 Matematika

ibrxt '-idrr i

I9IK

c12 Matemaiita

POT( 1

PDT( 1

Kimaa

Anortanit

PDTK 1

PDT( 1

q2r

PDTK 1

cl2 irsile
cl2 lisrla

PDI(

Kimia AnorSanit

c2l

PDTK 1

PDTX 1

POT( 1
c21 POT( 1
c2t POT( 1

POTX 1

cll

Sahatalng8ris

c12

r7.30,18.20

cia
c4,

cz1

cf1

AnoGanit

cr2

Bahasa.lnEE.is

c12 (imiaAnalisi.
c12 ximia Analisis
ximia
ximia Anoanik

(imiaAnor8anir
Kmia Anortanik

c21

ct2

POTK 1

LDJ(

c12

cl2

PDTK 1

I
1

c12

rrii

PDTK 1

POTK 1

PDii r
PDTK I

1s.00,15J0

PDTK 1

c2l

AEam. lslam_
.agama lslam

,-

c21
c21

ai
cii

PD]X

PDI(

r8.20 19.30

M
I

0/.10-08.20

PDTX 1

03.20-09.10
09.10 10.00
10.oo-10.50
10.50-11.40
11.40-12.30
12.30,13.20

PDIX
PDT(

13.20-14.!0

14.10j$.qq
-15.0o,11.!9
r.5.s0-16.40
16.40-17.30
17.30-18.20
18.20-19.30

porx

PDIK

I
I

pori t
POIK

PDTK 1
..
PDT( 1

Eahasa

PDryL.

Eahata IngS,it

POT( 1

V"te!"efife,_l
Mareliarika

PDTX 1

c12

!!i-!?l!c!'!!

c72 Kimia-AnaIsi$,

all

An?.!j:jl
q9n8 1e_|1. .K'rnta
Pen&-Iek. (imia

{i t'a

'
-

POI(
921 POT(
c21
c21

.qe.1q10,oo

10.oq:p.s9

M
A

r0lsq--l 1149
11.4G12.30

_12:30:r1aq
1t.20-14.10
14.10,15.00
15.00 15.50
15.50-r5.40
16.40-17.30
17.30-18.20
r3.20-19.30

Jadual

prattilum henycroait.n

jadoa I da ri Laborato.ium

m.ring-marint

I
POn I
POI( I

c27 PDT(

czi

PDTK

Olah

lata

06,ur-oa.q)

q1?o-9&20
08.2o{9.10

In$.is

ct;l

Peng Tel. Ximia

c12
c12
c12
c12

Pen8. Tel. Krmia

_r2_1

c21

cf1
921

PDTK

POTK

POTK T

PDTK
POTK

PDTX 1

KURIKUTUM BARU

20t2
l

u/.Ju-04.20

ll thn Rek

08.20-09_10

c31

c22 Ll thn Rek


c22 llBhn Rek
c22
c22
c22

c3r

09.10-10.00

r0.00-10.s0
10.50-11.40
11.40-12.30
12.30-13.20

N
I

c31
c31

cll

MT(
MIK

13.20-14.1.0

14.10-15.00
r5.oo- 15.50

ATK

16 40-17.30
t 7 lo-18.20

ATK 1

c22
c22
c22

c8.20.09.r0
09.r0.10.00
10.00,r0.50

t
s

llAhn Rek
ll Bhn Rek

c22 AT(
czt AT(

12.30-13.20

llBhn Rk

ai)

r3.20-14.10

Prak. Bioprors

14.10,15.00

P.ak- 8iop.o55

c31

c3l

Prak, sioprost

15.50-16.40
16.40-17.30
17.30-18.20
18.20-19.30

Prak Bioproies

Prak_

BioProses

Prak. Aioproses

Prat. Bioproses

422 MT( I
472 MTX 1

c31

MT( I

c31

ct1

cll

c:T

9:i
c3r

Pral. Sioproset

kat. Bioprort

c22
c22
c22

MTK 1

MT(

aa2

thn

al2

18.2G19.30

07.30-08.20

oa.zo-og.ro

10.50-1r.40

13.20-14.10
14 10 15.00
15.00-15.50
15.50-16.40

40.r7.30
r7.10 18.20
18 20 19.30
16

pr.ltikum nedyesuail.n jadu.l dari Labor.toriurn masint-frasin8

5(5:

semestr lll mentambil .nat.

luli.h i reknoloti Pentol.han Llmb.h, unltop.attt: p.oser Met.nit;Tetoit

cl!
q1

17.30-!q.20

sagi Maha5rtw. y.nB klebihan

Rek

c31

432

11.40,12.30
12.30-13.20
13.2G14.10
14.10,15.00
1s.00,15.50
15,50-16 40
16.4G17.30

Jadua I

c.ri

c22 ATX I
c27 AT( 1
c22

10 50,r1.40

1L10i1?!0

c31

c22
c22
c22

Prak. Bioprorer

14.10,15.00
15.00-15.50
15.50-15.40
16.40 17.30
17.30 18.20
18.10,19.30

c31

Prak. Eioproses

r2.30,13.20
13.20-14.l0

09.10-10.00
1o.00-10.50

Prtk. Bioproses

r0.50-11.40
l1_40,12.30

_)

c3l
cal

c22
c22
c22

1o.00-10_50

c31

15.00,r5.s0

o/.J(r-ou.zo
08.2-0!9.10

c31

c3l
c3l

10.50-11.40

{J/.JO,08.20
08.20-09.10
09.10-10.00
10.00 10.50

cai

c31

11.40,12_30

09.10-10.00

c31

c22 MI(
c22 MT(
c22 MTI(

al( I

19.10

o/.J0 08.20

c22
c22
c22

MTK

t5.50-16.40

l8 -r0

Rak3iKimia

#l
5

t
I

rv

l-....1A
08.20-09.10
09.10-10.00
1o.00-10.50
10.50-11.40
11.40- 12.30

12.30-13.20
13.20-14.10
14.10 15.00
15.00-15.50
15.50-16.40
16.40-17.30
17.30 18.20
18.20,19.30

5
E

08.20-09.10
09.10-10.00

r0.00-10.50

l0_50-11.40
11.40-12.30

r13o-1:.10
13.2G14.J0
14.1G-15.00

15.0G15.s0
15r50:16.40
16.40-r.7.30
17.30-18.20
18.20-19.30

a
U

13.20-14.10
14.10,15.00
15.00 15.50
15.50-15_40

16.40 17.30
17.30- 18.20

18.20-19.30

07.30-08.20
08.20-09.10

09tq'10.q9
10'00-10.s!

10.50-11.40
11.40,12.30

12.3G13._2!

13r?q4

0
14.10-15.00
1s.qgr1s,50

15,5c1q.lq

Rr. Lin8k.
8ek. Untk.

c22
c22

idl:

Prorer Mekanit

I. Pen3olahin timbah
I. Pengolahan timb_ah

I.Rer(si (imia
c22
c22 UO1: Proler Mekanik

cl2

UO1 i Proaes Mekanik

c12

c22 T. PenSolah.n Lambah


c22 L Pengolcha. timbah
c22

c12
c12

17.30-18.20
18.2G19.30

.t'

1!{G11tq_
12.30-_13.20

13.20-14.10
14.10 15.00
15.o0-15.50
1S.50-16.40
16.40-17.30
17.30-18_20

18.20,19.30

A22
AZ2

c22

1q.4_0,17.30

07.30-08.20
08.20-09.10
09.10-10.00
10.00,10.50
10.50-11.40

c22 T.Reaksi (imia

UOI: Prorer Metanit

1nnts.1!rmqq

r.iaktiximia

422

KURIKULUM BARU
2011

07.30-04.20
08.20 09.10
09.10-10.00
10.00-10.50
10 50-11.40

Mtolit

472 !?ktor
.4?? !q"hoI

Mrtolit

AZ2

8q!491. -

11.r0-12.30

Model dan (ompurasi Prot


Model dan (ompura5i Pros
Model d.n (omp!rati Prot

12.30-13.20

PrakOI(

15

Pral OTK
Pr.l OrK
Prat OTX

al2 PrakOT(
432 Prak OTK
432 PrakOT(

P..k OT(
422

r3.20,14.10

r1.10

432
432 PrakOIK
PrakOTK

422

15 00

00-rs.50

UOllr: Pmisahan dEn Panar


Uolll: Pmirahan dgn Panat
Uolllr Pmirahan d8n Panas

15.50 16.40

r6.40 17.30

422
A22
A2Z

422

17.30-18.20
18.20-19.30
PTAI OTK

PrakOTK

P';i

5
E

10.50
11.40
11.40-1?.30
12.30,13.?0
13.20-14.10
14.10-15.00
15.00-15.50
15.50-16.40
16.40-17.30
17.30-18.20
18.20,19.30
0/.3Q-OA.2O

08.20:q9.10
09.10-10.00
10.oo-10.50
10.50 11.40
11.40-12.30
12.30-13.20
13.20 14.10
14.10-15.00
15.00-15.50
15.50-16.40
16.40 17.30
17.30 18.20
18.20-19.30

0/.30-04.20
08.20 09.10

09.rG10.00

ll
.:-

10.00-10.s0
10.50,11.40

oji'

PTAKOTK

Prak_OTK

Prak OTK-

Prak OTK

Prrl_OIK

Prak OT(

llal oIK
!q!r!qr

;a2

il.t

Merqlit

432 Prat OTK

PrakOTK

4.2]
1??

Me]olit.
Melqli!.

Ai2 Prat

OTK

Prak OTK

A32 P;ar OrK


Prat OTK

Prat OTI(

Pr.l OT(

PrakOI(

PrakOIX
PrakOlX

Model

d_an Komputasi P,ot


Mod?ld?n (_omputari Pros
ModeldanKomputasi P.os

A22 UO,lr: Melanrka Fl0id.

4?2

UOll. Melanita Fluida


UOll: Mlanita tlurda

A3,

A3t Pral OT(

Prat OTK

.4??

432 P.ak OT(

fti orx

4??

A32

PrakOTx

!12

UOlll: Perhrsah?n d6n Panas


UOlll; Pemrrahan dgn Panal
UOllli PemBahan dEn Panai
Pral OTx

Prak OTX

A-23
Prak OT(

F,ir
Prat alTX

an

Metolit

oix

422

Prak OIK-

t??

Prak OTK

Pral OIK

P-Lal

qrK

Prak OIX

OIK
P;akorK
PTAT

Modeldan KomputasiProt

piiib*

PratOIK

11.40,1_2.30

irakorK,

12.3G13.20

uqll : r,!ekra!iltt_!q4a

13.?g_14.10

u!!r:

11.1G-1s.00

^21
422

Prak OTK

Egarto!

Raltor

Model dan (omputasi Pro-5


Model dan Komputari Pros
Model dan Komlutasi Pro,t

t;kdii

'

_-

Mekanika ftqida
UOll : Mekanika Floida

erat or1.

Model dan X.omputasi Pros

Prak OTK

Modeldan KomputasiProt

Prar

oii

Prak

Ol(

qI,!,
"!n
- cl? UO- :Pmisahandgn_Pnnas
!12. UOlll: Pemi3ihan d6. Panas

15:0G1550

,q32

c32
c32
c32

UOlll: Peqirahan d6! ?anas

15,5G16.40
1q.4G17.30

c31
c31
c31

PrakOTK
PratOTK
PrakOTK

P.akOTK
PratOTX

PrakOT(

Prak

PrakOTK

Prat OT(

P.ak OTK

P.ak

17.30-18_?0

oiK
61(

18.20-19.30

07.30,08.20

08.20.0J.10

09.10-10.00
10.00-10.50
10.50-11.40

Tkn. Frrika dan Kimir P.ng


MKPl Tkn. Fisita dan (imia Pang
M(-P1

czL.

M(P1:Tetn- Midyak Eumi

c21

U[P!,rekn.

\a,nyak Eumi

432
a32 M(P1:Ikn. (aralis

A22

422

11.40:1230
T

12.30-13.20

r3.20-14.10
1.1. r0-15.00
r5.00-15.50
15.50-16.40
16.40-17.30
17.30-18.20
18.20-19.30

MKPI: Ikn. Eerrih


MXPIr Tan. Bertih

c2l

c4

KURIKUTUM BARU
2011

B
08.20,09.10
5

09.10 10.00

10.00,10.50
10.50- 11.40

11.40-12.30

r2.30 13.20
13.20-14.10

r4.10-15.00
15.00-r5.s0
15.50-16.40
16.40,17.30
17.30-18.20
18.20-19.30

u/.Jo-oa.zo
..

q8.20-!8_. 10
09. 10- 10.00-

10.qQ-Lqlg

422
422

10:qQ-11.9q

11.40-12.30_
12.10-13.20

UOIV: Pcmirahah bertingtat

^4?

11.20-1{.10

14.!q-1!,q0
15.00-15.50

Peranc. Produk dan Prosr (imia

1Lqo-1q.4q
16.4G17.30.

Peraoc. Produl dan P.oses Ximia

Pe.anc. Produk dan Pro5es Kmia

422
422
422

17.3G18.20

r8.20-19.30
o7.30,o8.20
08.20-o9.10
09.10,10.00
10.00,10.50
10.50-11.40
11.40-12.30
r2 30-13.20
13 20-14.10
14.1O-15 00

1s.00-r5.50
15.50-r6.40

AZ2

422
422

16.40,17.30

r7.30-18.20
18.20,19.30
_07.30.08.20
08: ?0:0,9. 19

0e.1q!9.@

._!

19..!t
M
I

1-q.50

422
422
A22

1o.!0:11.,{Q -

.11.4G12.30_
12.3G13.2013.20-14.10
14.10-15.00
15.0G15.50
15.50-16.40

Utilatat
Utilitas

Al?

o7.30-08.20
08.20-09.10
09.10-10.00

MKP2: Pengoldan Pentaw?angan

lo.oo,1oio

MKP2: P-engol dan Pentaw Pangan

M(P2: Takn- Polimer


A22 MKP2: Tekn Polimr

AJ2

.16.4G17.30.
17.30-18.20

18rG19.30'

r0.!o,11.40
T

11.4O-12.10,
12.10-13.20
13.20-14.10 M(Pl: Tekn, En.m
14.10,15.00 MKPI: Te-kn. n.rm
15.00-15.50
15.50-16.40
16.40-17,30

r7.3G18.20
18.20-19.30

432

;\li

412
432

NlIq3i ?.ajsaf' Funssional


M(P3: Pant.o Fungsional

c22
c22

u-l!!ilil
utititar

422
422

c31
c31

KURKUTUM BARU

v[

2011
(8ARU)

B
o7.3o,oa.zo
08.20,09.r0
09.10,10.00
10.00 10.50
10.50 11.40
11.40 12.30

i
l,l

12.1O 13.:0
13.20 14.10

14.10,15.00
15.00-15.50

al2

MK_f4:

r5.!0-16.40

Teko, Mmb.?n

412

16.40-17.30

r7.30-18.20
18.2G19.30
_o7.30-08.20
9Q ?o:Qg 10
5

-ge!G 10,00

!qQq-1qsq
r0.9ql1-4.q
1r.4G1?30

12.3G13.20..

13.2G14.10.,
14.10-15.00
1s.@,15.50

15.50-16-.40

xiwrn.rarraan

16.40-17.30

i?r !r{tli Manaj.

& (oBeNatiner6i
Manaj. & (onretuasi ene,ti

c2,1

c22
c22

17_.30-18.20

18.20-19.30
07.30-08.20
08.20-09.10
09.10,10.00

r0.00,10.50
10.50-11.40

11.40,12_30

12.30-r3.20
r3.20- 14.10
r4.10-15.0015.O0,r5.50
15.50-16.40
16.40-17.30
17.30-18.20
18.20-19.30
rJ

/. JU-04. ZO

s9,?qq9.19

09. 1G_10r00_

10.qq1-0Jq

_.4

.1q:5G._Ur40
I

u.-4s_!?.tq
12.3q1J?0.._

432
432

-11.?q14.lq_.

__11.10,1!_00

15.00-1s.50 -.
15.50-16.40
16.40-17.30
17.30-18.20
18.20-19.30

07.10-08.20

ri.lIeqr{C""

o&20-09.10
09. r0-10.00

c32

Kewi,ausahaan

c32

10.00-10.50
10.50-11.40
T

rr.co_riz.:0,12.30-13.20
13.20-14.

r0

14.l0-15.00
15_.00-1s.50_

_1sj90-1q,49.

- 16.1q12.9q
..

1Z.3c1q:2q
18.20-19.30

'- ,.dual pr.ltilum ftenycr!.tlan irdu.t d.ri bbordrortu,n rn.stq-majtnt


O.ti M.h.rlsw. van! lleblhrn SKS -S.mrr!r V menSambit m.t tu[.h
.
Pntend Pror.r, P.nnc. P.odut d.n pro..r Kmta, UOtV: p.mt$han beihttat, Ur[it.r, Mxp
(ewir.ur.h..n. MKP 4
r'MKPil2:Tek.. P.nSoldan Penlaw. P.ns.n, T!kn, pollnr,TGLo.
2' M( Pil S : Tekn, E.tim d.n Fcrnnt 3t, T.ln, p.nt.n Funtrtonal
:lt M( Pil4 r Teln, Mcmbr.n, h...1. Xonl.ry.rtn.rSl

pinch

Z,

M(p3

KURIKUIUM IAMA
2010

vtl
B

07.30-08.20
08.20-09.10
09.10-10.00

ro.o0 10.50

Pemrsahaoltn Membran

c2l

Pemis.hao dtn Membran

t!Kl 4:

c21

1o.50-11.40
r1.40-12.30

r2.30,13.20

MKP

c3z

c!?

Relaya-sa.Produk

c2l

q2r

q?1

13.2G14.1q

14.1q:1s.99..
1s.@-1s.sq

c2l
M(P 3:Teln. Pemrose$n Gas
M(P 3:Tln. Pemroselan Gas

c32
c32

M(Pl:

c32
c32

15.50,16.40 -

16.4$17-30
17.30-18.20
18.2G19.30

__g{.tqo!.?g__
__. _oc?qss.!o_

_g9.!qlq.a
1qlqlq.!o

rq.5Gll.30_
1r.4G1-2.30-

i
.

- 12.39-13.20,._
..

u?qi4.!q
14.10-15.00
1s.qq1i.so'
15.5G.16.40

ro.lorz.:o

17.30-18.20

18.20-r9.30
o7.30-08.20
08.20-o9.10
09.10-10.00
10.00-10.50
10.50-11.40

Ketelamat.n P.o9e5

ca?
Tetn. Minyak Nabati

M(P 5: Teln. Minyak Nabati

1r.40-12.30

12.30-13.20

13.20-14.10,
_

14.10:_15jp-O-.

.__-1s,00j1s:s9-

lsjq:&,4q 16.{|-1?13L
17_,iq_!q,?0

18.2G19.30

9Ll|rj!!.2(

&'tq!!ahan dtn Mcmbran

9q?q99.!r

&qu4.fi.dto U9{q!n

09.lG10.0
A

_
_

-_]
422

1010G10.51 )_-

_lotrlq

11.41 L_.-

_1Uq--Ui! L
..._s

t?i,G_1421
13:2G-14.11

r_
I

r!.!9:1!-9 )

15.0G.155r I
15.50-16.41

).

1q.19-1r.ll )
17.30-,18.2r )

18.20-19.3i )

07.30-08.20
08.20-09.10_
09r10-1O00

;
T

r0.00,10.50

10.50,tl.4O _1!.10'r ?,3Q


12.30-13.20

1_6.{9:.12.1!

17.3G18.21
18.2G19.31
Semaran& 31ruli2013
a.n. (etua lurusan Teknik Kimia

5lrtarit

,t/

.'b*vvo

/0.4w'a4/*-

Dr. Siswo sumardiono, ST, MT


NrP. 1975091520(n121001