Anda di halaman 1dari 11

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PENDIDIKAN MUZIK KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN)


RANCANGAN PELAJARAN TAHUN 2 PER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ASPEK Persepsi Estetik Pengalam an muzikal Persepsi Estetik Pengalaman Muzikal Persepsi Estetik Pengalaman Muzikal Ekspresi Kreatif Persepsi Estetik ITE 1.1 Irama M 1.1.1 Tempo 2.2 Permaianan alat Perkusi 2.2.1 teknik Memegang dan 1.1 Irama 1.1.2 Detik 2.1.1 Teknik Nyanyian -Postur 1.1.3 Corak Irama -Nilai not-not panjang; not pendek 2.2 Permaianan alat perkusi - Corak Irama 3.2 Improvisasi 3.2.1 Corak Irama 1.1 Irama 1.1.3 Corak irama - Rentak- Mac ; Masri HASIL PEMBELAJARAN -Menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul -Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul. -Mengenalpasti detik lagu yang diperdengarkan dengan betul. -Mempraktikkan Postur yang betul ketika menyanyi secara berpandu. -Mengecam not panjang dan not pendek dengan betul dalam sekumpulan bunyi yang diperdengarkan. -Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul. -Membalas corak irama yang diperdengarkan dengan memberi satu jawapan yang sesuai. -Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. STRATEGI Kecergasan Pelbagai - kinestatik -Pembelajaran Masteri -Belajar cara belajar -Kecergasan Pelbagai -Kecergasan Pelbagai -Konstruktivisme -Konstruktivisme -Kecergasan Pelbagai -Konstruktivisme -Kecergasan Pelbagai -Intra Personal Pembelajaran Masteri -Konstruktivisme IMPAK

9. 10.

Ekspresi Kreatif Pengalama n Muzikal

3.1 Penerokaan Bunyi 3.1.1 Bunyi Perkusi Badan 2.1.1 Teknik Nyanyian -Sebutan

_Menghasilkan dua bunyi menggunakan bahagian anggota badan. -Mempraktikkan sebutan yang betul ketika menyanyi secara berpandu.

Kecergasan Pelbagai - kinestatik Pembelajaran Masteri

Muka Surat 1

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 11.

ASPEK Pengalama n Muzikal Pengalam an muzikal Persepsi Estetik Pengalam an muzikal Pengalam an muzikal Pengalama n Muzikal Persepsi Estetik Pengalama n Muzikal

12. 13.

ITEM 2.2 Permainan alat perkusi 2.2.1 Teknik -Memainkan 2.1.1 Teknik Nyanyian -Pernafasan 1.2 Melodi 1.2.1 Pic -Aras Pic pic tinggi ; pic rendah. 2.1.2Menyanyi secara muzikal -Melodi 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal 2.1.2 Menyanyi secara muzikalTempo 1.1 Irama 1.1.1 Tempo -Tempo lambat ; tempo cepat 2.1.2 Menyanyi secara muzikal -Ekspresi

HASIL PEMBELAJARAN Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang betul -Mempraktikan pernafasan yang betul ketika menyanyi secara berpandu. Mengenalpasti aras pic tinggi dan rendah dengan betul secara grafik. Menyanyi lagu mengikut melodi dengan betul. -Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul. Menyanyi lagu mengikut tempo dengan betul. -Menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdenganrkan dengan betul. -Menyanyi lagu mengikut ekspresi dengan betul.

STRATEGI Kecergasan Pelbagai Konstruktivis me Kecergasa n Pelbagai Pembelajaran Masteri Kecergasa n Pelbagai Kecergasan Pelbagai Kecergasa n Pelbagai Muzik KBKK Belajar Cara Belajar -Kecergasan Pelbagai -Konstruktivisme

IMPAK

14. 15. 16. 17.

18.

Muka Surat 2

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 19.

ASPEK Penghargaan Estetik

20.

Pengalaman Muzikal

ITEM 4.1 Muzik Nyanyian Menghayati muzik nyanyian dari segi konsep muzik: 2.1.2 Menyanyi secara Muzikal -Pic Solfa: la : So: mi.

HASIL PEMBELAJARAN _Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan

STRATEGI -KBKK -Kontekstual

IMPAK

Menyanyikan pic la. So dan mi dengan betul secara berpandu.

Kecergasan Pelbagai Kontekstual

21..

Persepsi Estetik Pengalaman Muzikal Ekspresi Kreatif Persepsi Estetik

22.

23. 24.

1.2 Melodi 1.2.1 Pic -Aras pic pic tinggi ; pic rendah 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal - Tekanan 2an ; 4an . 3.1 Penerokaan Bunyi 3.1.1 Bunyi Perkusi badan 1.1 Irama 1.1.3 Corak irama - Nilai not- not panjang; not pendek. 4.1Muzik Nyanyian -Menghayati muzik nyanyian dari segi

-Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah dengan betul secara grafik. -Memainkan tekanan dalam lagu meter 2 dan 4 4 4 dengan betul. -Menghasilak tiga bunyi menggunakan bahagian anggota badan Mengecam not panjang dan not pendek dengan betul dalam sekumpulan bunyi yang diperdengarkan -Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan

KBKK Belajar Cara Belajar Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme -Kecergasan Pelbagai Kinestetik -Konstruktivisme

25.

Penghargaan Estetik

-KBKK -Kontekstual

Muka Surat 3

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 26.

ASPEK Pengalaman Muzikal

konsep muzik: -Warna ton ITEM 2.2 Permainan alat Perkusi 2.2.1 Teknik -Memainkan 1.2 Melodi 1.2.2 Warna ton -Alat Perkusi 2.3 Kriteria Persembahan 2.3.1Keseimbangan -Nyanyian -Permainan muzik instrumental. 1.3 Ekspresi 1.3.1 Dinamik -Lembut -Kuat 3.3 Reka Cipta 3.3.1 Corak Irama

HASIL PEMBELAJARAN Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang betul.

STRATEGI Kecergasan Pelbagai - kinestatik

IMPAK

27. 28.

Persepsi Estetik Pengalam an muzikal

Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi dua alat perkusi yang dimainkan secara terasing. -Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berkumpulan.

Kemahiran berfikir KBKK Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

29.

Persepsi Estetik Ekspresi Kreatif

-Memberi respon terhadap dinamik dengan betul pada lagu yang diperdengarkan dengan baik. -membina corak irama yang sesuai sepanjang satu bar dengan meter 2 atau 4 secara berpadu 4 4 -Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berkumpulan.

-KBKK -Kontekstual Konstruktivisme

30.

31.

Pengalam an muzikal

2.3 Kriteria Persembahan 2.3.1 Keseimbangan -Nyanyian -Permainan muzik instrumental

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

Muka Surat 4

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 32

ASPEK Pengalam an muzikal Ekspresi Kreatif Pengalam an muzikal Penghargaan Estretik

33 34 35

36 37

Pengalam an muzikal Pengalam an muzikal Pengalam an muzikal Ekspresi Kreatif

38 39

ITEM 2.1.2 Menyanyi secara Muzikal - Pic ; solfa : La ; so ; mi. 3.2 Improvisasi 3.2.1 Corak irama 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal -Detik 4.1Muzik Nyanyian -Menghayati muzik nyanyian dari segi konsep muzik: -Tekstur 2.1.2Menyanyi secara muzikal -Melodi 2.1.2 Menyanyi secara Muzikal - Pic ; solfa : La ; so ; mi. 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal -Corak irama 3.2 Improvisasi 3.2.1 Corak Irama

HASIL PEMBELAJARAN -Menyanyikan melodi mudah yang mengandungi pic la, so,mi dengan betul secara berpandu. -Membalas corak irama yang diperdengarkan dengan memberi satu -Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul. -Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan

STRATEGI Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme Kecergasan Pelbagai Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme -KBKK -Kontekstual

IMPAK

Menyanyi lagu mengikut melodi dengan betul -Menyanyi dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic la , so, mi -Memainkan corak irama dengan betul dalam tempo dan dengan dinamik yang ditetapkan menggunakan alat perkusi. -Membalas corak irama yang diperdengarkan dengan memberi dua jawapan yang sesuai.

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme Pembelajaran Masteri Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme KBKK Kecergasd an Pelbagai

Muka Surat 5

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 40

ASPEK Penghargaan Estetik

41

Penghargaan Estetik

42 43 44

Persepsi Estetik Pengalam an muzikal Persepsi Estetik

ITEM 4.1 Muzik Nyanyian Menghayati muzik nyanyian dari segi konsep 4.2 Muzik Instrumental Menghayati muzik instrumental dari segi konsep muzik: -Warna Ton. 1.2Melodi 1.2.2 Warna Ton 2.1.2Menyanyi secara muzikal -Melodi 1.2Melodi 1.2.2 Warna Ton

HASIL PEMBELAJARAN -Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan, dengan betul. -Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan secara berpadu

STRATEGI Kemahiran berfikir KBKK

IMPAK

Kecergasan Pelbagai Muzik

-Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. lagu mengikut Menyanyi melodi dengan betul -Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi empat alat perkusi yang dimainkan secara terasing Menyanyi lagu mengikut tempo dengan betul -Menyatakan tentang konsep

Kemahiran berfikir KBKK Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme Kemahiran berfikir KBKK

45 46

Pengalam an muzikal Penghargaan

2.1.2Menyanyi secara muzikal -Tempo 4.1Muzik Nyanyian

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme Kemahiran berfikir

Muka Surat 6

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

Estetik

-Menghayati muzik nyanyian dari segi konsep muzik: -Tempo ITEM 4.2 Muzik Instrumental Menghayati muzik instrumental dari segi konsep muzik: -Tekstur 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal -Detik 3.1 Penerokaan Bunyi 3.1.1 Bunyi Perkusi Badan 1.3 Ekspresi 1.3.1 Dinamik - Lembut - Kuat 1.3 Ekspresi 1.3.2 Mud -Riang ; Sedih;Bersemang at 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal - Tekanan 2an ; 4an .

muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul

KBKK

PER 47

ASPEK Penghargaan Estetik

HASIL PEMBELAJARAN -Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan secara berpadu -Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul. _Menghasilkan melebihi tiga bunyi menggunakan bahagian anggota badan. -Memberi respon terhadap dinamik dengan betul pada lagu yang diperdengarkan, dengan betul. -Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengarkan. -Memainkan tekanan dalam lagu meter 2 dan 4 dengan betul.

STRATEGI -KBKK -Kontekstual

IMPAK

48

Pengalam an muzikal Ekspresi Kreatif Persepsi Estetik

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme KBKK Kecergasan Pelbagai Kontekstual KBKK

49 50

51

Persepsi Estetik Pengalam an muzikal

-KBKK -Kontekstual Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

52

Muka Surat 7

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 54

ASPEK Penghargaan Estetik

55

Pengalaman Muzikal Persepsi Estetik Ekspresi Kreatif Pengalam an muzikal Pengalam an muzikal Persepsi Estetik

56 57

ITEM 4.2 Muzik Instrumental Menghayati muzik instrumental dari segi konsep muzik: -Warna Ton. 2.1.2Menyanyi secara muzikal -Ekspresi 1.1 Irama 1.1.3 Corak Irama -Rentak : Mac ; Masri 3.3 Reka cipta 3.3.1 Corak Irama 2.1.2Menyanyi secara muzikal -Melodi 2.3 Kriteria Persembahan 2.3.2 Etika Persembahan 1.2 Melodi 1.2.3 Bentuk

HASIL PEMBELAJARAN -Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan, dengan betul secara perpadu Menyanyi lagu mengikut ekspresi dengan betul -Menyatakan ciri-ciri rentak Mac dan Masri dengan respon yang sesuai secara -membina corak irama yang sesuai sepanjang dua bar dengan meter 2 atau 4 secara berpadu 4 4 Menyanyi lagu mengikut melodi dengan betul Dapat menunjukkan disiplin dalam persembahan nyanyian dan permainan alat muzik instrumental -Mengenal pasti Frasa dalam lagu dengan betul secara berpandu.

STRATEGI Kemahiran berfikir KBKK

IMPAK

Kecergasan Pelbagai

Kemahiran berfikir KBKK Konstruktivisme

58 59

Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Kecergasan Pelbagai Intra personal Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

60

Muka Surat 8

61

Persepsi Estetik

-Frasa 1.1 Irama 1.1.3 Corak Irama -Rentak : Mac ; Masri

-Membanding beza corak irama rentak Mac dan Masri pada lagu yang diperdengarkan dengan betul.

KBKK

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 62

ASPEK Pengalam an muzikal Pengalam an muzikal

63

ITEM 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal -Detik 2.1.2 Menyanyi secara Muzikal - Pic ; solfa : La ; so ; mi. 4.1Muzik Nyanyian -Menghayati muzik nyanyian dari segi konsep muzik: -Ekspresi 4.2 Muzik Instrumental Menghayati muzik instrumental dari segi konsep muzik: -Tempo

HASIL PEMBELAJARAN -Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul. -Menyanyi dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic la , so, mi

STRATEGI Kecergasan Pelbagai Kontekstual Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Masteri

IMPAK

64

Penghargaan Estetik

-Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul

Kemahiran berfikir KBKK

65

Penghargaan Estetik

-Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan, dengan betul secara perpadu

Kecergasan Pelbagai - kinestatik

Muka Surat 9

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 66

ASPEK Persepsi Estetik

67 68

Persepsi Estetik Ekspresi Kreatif

ITEM 1.3 Ekspresi 1.3.1 Dinamik - Lembut - Kuat 1.2 Melodi 1.2.3 Bentuk -Struktur AB 3.3 Reka Cipta 3.3.1 Corak Irama

HASIL PEMBELAJARAN -Memberi respon terhadap dinamik dengan betul pada lagu yang diperdengarkan, dengan betul. Mengenal pasti seksyen A dan B dalam sesebuah lagu dengan betul secara berpandu -membina corak irama yang sesuai sepanjang melebihi dua bar dengan meter 2 atau 4 4 4 secara berpadu -Memainkan tekanan dalam lagu meter 2 dan 4 4 dengan betul

STRATEGI Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

IMPAK

KBKK Konstruktivisme

69

Pengalam an muzikal

2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal - Tekanan 2an ; 4an .

Kecergasan Pelbagai KBKK

70

Penghargaan Estetik

4.2 Muzik Instrumental Menghayati muzik instrumental dari segi konsep muzik: -Ekspresi

-Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan, dengan betul secara perpadu

Kecergasan Pelbagai - kinestatik

Muka Surat 10

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 71

ASPEK Ekspresi Kreatif

ITEM 3.3 Reka Cipta 3.3.1 Corak Irama

72

Pengalam an muzikal

2.3 Kriteria Persembahan 2.3.2 Etika Persembahan

HASIL PEMBELAJARAN -membina corak irama yang sesuai sepanjang melebihi dua bar dengan meter 2 atau 4 4 4 secara berpadu. Dapat menunjukkan disiplin dalam persembahan nyanyian dan permainan alat muzik instrumental

STRATEGI Konstruktivisme

IMPAK

Kecergasan Pelbagai Intra personal

Muka Surat 11