Anda di halaman 1dari 2

Rujukan Buku : DR. Tam Yeow Kwai (2005) Pendidikan Moral. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Song Sang. (2008). Pedagogo Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Yasmin binti Kamarudin, Chu Eng@Chu Poo Chu (2007). Buku teks Pendidikan Moral Tahun 2. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Internet : Kaedah simulasi, http://www.scribd.com/doc/36876504/kaedahsimulasi#download. Diakses pada 25 Julai 2013. Pedagogi dalam pendidikan (simulasi), http://pomizipedagogy.wordpress.com/kaedah/simulasi/. Diakses pada 25 Julai 2013. Mr. Loq. 20 Oktober 2010. Kaedah simulasi, http://tontonanumum.blogspot.com/2010/10/teknik-teknik-dalampengajaran-bahasa.html. Diakses pada 25 Julai 2013. Ustaz Hj Roslan. 17 March 2011. Kaedah tunjuk cara, http://jongbatu.wordpress.com/2011/03/17/5-kaedah-tunjukcara%E2%80%A8demonstrasi/. Diakses pada 26 Julai 2013. Asraf.RA. 24 Ogos 2011. Kaedah tunjuk cara, http://semuliakeredhaanmu.blogspot.com/2011/08/kaedah-demontrasitunjukcara.html. Diakses pada 26 Julai 2013.

28

Peranan multimedia dalam P&P. http://muslainie.tripod.com/webmurni/kdp.htm. Diakses pada 3 Ogos 2013. Peranan Multimedia dalam P&P Pendidikan Moral. http://www.scribd.com/doc/72458990/Sumber-Bahan-Pengajaran. Diakses pada 3 Ogos 2013. Rabiatul Adawiyah. 12 December 2012. Peranan Multimedia.

http://melayu2008.blogspot.com/2012/12/media-dalampengajaran.html. Diakses pada 3 Ogos 2013. Dr. Abd. Shatar Che Abd. Rahman, 8 Ogos 2013. Format RPH KBSR Pendidikan Moral. http://drabdshatar.blogspot.com/2012/08/format-rphkbsr-pendidikan-moral.html. Diakses pada 12 Ogos 2013.

29