Anda di halaman 1dari 4

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


24 September 2008 (Rabu) 1000-1100 (1 Jam) 4M 40 orang 5. MALAYSIA NEGARAKU a. Kenali Malaysia Aktiviti 7E Malaysiaku yang Permai Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Mengenal pasti keunikan Malaysia. 2. Menghasilkan buku skrap tentang berkaitan Malaysia. 3. Menghargai dan bersyukur kerana dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur. 1. Malaysia mempunyai pelbagai keunikan seperti yang berikut: a. Negara aman dan makmur b. Masyarakat pelbagai kaum c. Banyak tempat menarik d. Kepelbagaian warisan budaya pelbagai kaum (Makanan, Pakaian Tradisional, Permainan Tradisional, Perayaan dan Tarian) 2. Menghasilkan buku skrap tentang keunikan Malaysia berdasarkan maklumat seperti berikut: a. Penduduk b. Kebudayaan c. Pentadbiran d. Ciri-ciri fizikal 3. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus menghargai dan bersyukur kerana dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur.

Tarikh Masa Tahun / Kelas Bilangan murid TEMA Tajuk Aktiviti (Buku Teks) Hasil Pembelajaran

Isi Pelajaran

Strategi Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik

Kolaboratif, Koperatif dan Penyelesaian Masalah MI : Kinestetik, muzik, visual-ruang, interpersonal dan verballinguistik KBF : Menjana idea KB : Mendengar, mentafsir maklumat, pemerhatian dan persembahan EIC : Kesedaran sosial Kerjasama, hormat-menghormati dan bertanggungjawab Menghargai dan bersyukur dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur. Murid telah didedahkan dengan pelbagai cara membuat buku skrap dan mempelajari keunikan Malaysia sebelum ini.

Nilai Murni (NM) Nilai Alam Sekitar (NAS) Unsur Patriotisme (UP) Pengetahuan Sedia Ada

JANUARI 2008

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bahan Sumber Pengajaran Pembelajaran (BSPP) Laptop LCD Projektor Pembesar suara Lagu Malaysia Berjaya Maklumat tentangKeunikan Malaysia Ring Kulit buku skrap Lagu Sejahtera Malaysia Lembaran Kerja

Kuantiti 1 1 1 1 8 set 1 1 1 40

Prosedur Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) 1. Murid-murid diminta berdiri menyanyikan lagu Malaysia Berjaya. 2. Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang mesej yang disampaikan dengan lagu tersebut. 3. Guru mengaitkan sesi soal jawap tersebut dengan tajuk pelajaran dan seterusnya menerapkan nilai murni.

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik MI: Verbal Linguistik KBF: Menjana Idea

Catatan (NM / NAS / UP/ BSPP) BSPP: Laptop, LCD projektor, Pembesar Suara, Lagu Malaysia Berjaya NM: Berbangga, Bersyukur UP: Berbangga dengan Negara

Langkah 1 (20 minit) HP: Mengenal pasti keunikan Malaysia 1. Guru membantu murid mengimbas kembali apa yang telah dipelajari tentang keunikan Malaysia pada minggu lepas. 2. Guru menerangkan tentang keunikan di Malaysia melalui paparan skrin. 3. Murid-murid dibahagikan kepada 8 kumpulan. 4. Guru mengadakan pertandingan kuiz tentang keunikan Malaysia. 5. Guru menerangkan peraturan-peraturan pertandingan kuiz sebelum memulakan aktiviti. 6. Semasa pertandingan dijalankan, diminta wakil yang menjawab soalan. Murid yang bising akan dipotong markah.

MI: Interpersonal, Verballinguistik KB: Mendengar KBF: Menjana idea Strategi: Koperatif EIC : Kesedaran sosial

BSPP: LCD Projektor, Laptop NM: Kerjasama Bertanggungjawab UP: Berbangga dengan keunikan Malaysia

JANUARI 2008

Langkah 2 (20 minit) HP: Menghasilkan buku skrap berkaitan dengan Malaysia 1. Murid-murid duduk dalam kumpulan untuk membuat buku skrap tentang keunikan Malaysia dalam beberapa aspek iaitu penduduk, kebudayaan, pentadbiran dan ciri-ciri fizikal. 2. Setiap kumpulan dikehendaki membuat buku skrap mengikut aspek yang telah ditetapkan seperti yang berikut: Kumpulan 1 Pentadbiran Kumpulan 2 Penduduk Semenanjung Msia Kumpulan 3 Penduduk Sabah & Sarawak Kumpulan 4 Kebudayaan (Pakaian) Kumpulan 5 Kebudayaan (Perayaan) Kumpulan 6 Kebudayaan (Makanan) Kumpulan 7 Kebudayaan (Permainan) Kumpulan 8 Ciri-ciri fizikal 3. Setiap kumpulan menghasilkan kerja dengan menggunakan maklumat yang diberikan oleh guru. 4. Guru mengumpulkan kesemua hasil kerja 8 kumpulan dan membentuknya menjadi sebuah buku skrap. 5. Buku skrap akan dipamerkan di papan notis kelas dan murid diminta untuk membaca buku skrap secara gallery tour. 6. Guru merumuskan hasil pembelajaran dan menerapkan nilai murni dan unsur patriotisme. Langkah 3 (10 minit) HP: Menghargai dan bersyukur kerana dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur. 1. Guru menayangkan dua gambar iaitu gambar negara yang aman dan gambar peperangan melalui paparan skrin. 2. Murid diminta memerhati kedua-dua gambar tersebut. 3. Dengan menggunakan teknik sebab dan akibat, murid diminta meramal akibat peperangan terhadap sesebuah negara. 4. Murid-murid diminta berdiri menyanyikan lagu Sejahtera Malaysia.

MI: Interpersonal, Visualruang KB: Persembahan, Pemerhatian Strategi: Koperatif, kolaboratif (gallery tour)

BSPP: Maklumat tentang keunikan Malaysia, ring, kulit buku skrap NM Kerjasama, Hormatmenghormati, Bertanggungjawab

MI: Verbal-linguistik KB: Mentafsir Maklumat KBF: Menjana idea Strategi: Penyelesaian Masalah (TOC Teknik Sebab dan Akibat), Kolaboratif EIC: Kesedaran sosial

BSPP: LCD Projektor, Laptop, lagu Sejahtera Malaysia UP: Menghargai dan bersyukur kerana dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur.

JANUARI 2008

5. Guru merumuskan hasil pembelajaran dan menerapkan unsur patriotisme. Penutup (5 minit) 1. Guru merumuskan keseluruhan isi pelajaran, nilai murni dan unsur patriotisme melalui paparan skrin. 2. Ketua kelas mengambil lembaran kerja dari meja guru. 3. Murid diminta melengkapkan lembaran kerja sebagai aktiviti susulan / kerja rumah dan melekat pada buku latihan. KB : Mendengar, Pemerhatian EIC : Kesedaran sosial BSPP: LCD Projektor, Laptop, Lembaran kerja NM: Kerjasama, Bertanggungjawab UP: Menghargai dan bersyukur kerana dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur.

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru / pensyarah pembimbing sebelum malaksanakan sesi p-p)

Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing Catatan:

Disahkan oleh Guru Besar Catatan:

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

JANUARI 2008