Anda di halaman 1dari 6

PENGKAJI/ TAHUN 2012 Doris Padmini Selvaratnam

KOMUNITI DAN KAWASAN KAJIAN Komuniti Orang Asli di Cameron Highlands, Pahang

PENDEKATAN TEORI YANG DIGUNA PAKAI Teori Maslow

APA YANG DIKAJI meninjau tahap pendidikan dalam kalangan Orang Asli.

KEPUTUSAN KAJIAN masyarakat Orang Asli ini mula terdedah kepada alam perniagaan sebagai salah satu sumber pendapatan utama. potensi keusahawanan di kalangan Orang Asli ini masih lagi di tahap yang rendah. Oleh yang demikian, pihak kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam menerapkan budaya keusahawanan dengan menyediakan kursus atau program yang bersesuaian. kekurangan kemahiran perniagaan yang diburukkan lagi oleh literasi yang rendah dan tahap pendidikan menyebabkan mereka menghadapi masalad dalam perniagaan.

2010 SUHAILA BINTI ABDUL LATIFF @ SETRA

Malaysia

Teori Peraturan

Mengkaji potensi keusahawanan dikalangan orang asli

Dennis Foley, Lecturer, Entrepreneurship, Australian Graduate School of Entrepreneurship, Melbourne, Australia

Australia dan New Zealand

Teori Marginal Sosial

cabaran yang dihadapi oleh orang asli di Australia dalam menjalankan perniagaan

TAHUN/ PENGKAJI Sawchuck dan Christie,1998

KOMUNITI DAN KAWASAN KAJIAN Kanada

PENDEKATAN TEORI YANG DIGUNA PAKAI

APA YANG DIKAJI kerja sosial yang meliputi aktiviti kerja lapangan dan kekuatan modal sosial dalam menyokong penyatuan di kalangan masyarakat Orang Asli supaya seiring dengan masyarakat umum. Mengkaji samada peluang dan pendedahan terhadap keusahawanan dalam membangunkan ekonomi orang asli

KEPUTUSAN KAJIAN banyak syarikat yang berminat mengeksploitasi peluang yang ada dalam membantu membangunkan potensi keusahawanan di kalangan Orang Asli ini dalam membangunkan ekonomi mereka sendiri. Kes ini benar di mana penyertaan komuniti Orang Asli dalam keusahawanan dan pembangunan ekonomi berpotensi kerana mereka telah mempunyai sedikit sebanyak kemahiran yang boleh digunakan dalam memajukan masyarakat mereka dengan cara mereka sendiri dengan dibantu oleh pihak tertentu. Program untuk meningkatkan kemahiran mereka perlu berterusan dan juga dipantau sehingga penggantian dalam penciptaan peluang pekerjaan baru. Ini adalah penting dalam memastikan kejayaan program ini dan juga untuk memastikan bahawa Orang Asli komited dan bermotivasi juga berjaya dalam meningkatkan status mereka sendiri sosioekonomi dalam jangka panjang.

Storper and Walker, 1989

Teori peraturan

Doris Padmini Selvaratnam, P.L. Rika Fatimah, Suhaila binti Abdul Latiff @ Setra

Malaysia

untuk menyiasat tahap penyertaan dalam aktiviti keusahawanan, gunakan kemahiran untuk meningkatkan status ekonomi dan cabaran yang dihadapi dalam meningkatkan dan menggunakan kemahiran keusahawanan potensi mereka.

TAHUN/ PENGKAJI Gido Mapunda,2006

KOMUNITI DAN KAWASAN KAJIAN Tanzania and South Australia

PENDEKATAN TEORI YANG DIGUNA PAKAI Pendekatan holistik

APA YANG DIKAJI perintah untuk Orang asal untuk mencapai pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial penubuhan sektor perniagaan yang kukuh adalah kritikal.

KEPUTUSAN KAJIAN Kepimpinan keusahawanan yang berkesan adalah satu faktor penting dalam usaha orang asli untuk pembangunan ekonomi melalui pembangunan perusahaan. Terdapat adalah kekurangan kesusasteraan pada kepimpinan keusahawanan secara umum, apatah kepimpinan keusahawanan sahaja pribumi. Operasi dan membangunkan perusahaan perniagaan memerlukan kepimpinan Penyelidikan yang lebih menyeluruh perlu dijalankan untuk mengenal punca ketidakmajuan keusahawanan dikalangan masyarakat pribumi. Kajian ini perlu dipecahkan dalam sub-sub unit yang lebih kecil. keusahawanan Pribumi semestinya mesti bermula dengan memeriksa imperatif kebudayaan pembangunan ekonomi dan perniagaan

John m. Hailey 1987

pasifik

Teori neo klasik

tertumpu kepada bidang latihan, kewangan, dan sokongan dasar bagi komuniti perniagaan orang asli di pulau Pasifik

Kofi Annan (2004)

Masyarakat orang asli mempunyai kuasa untuk membuat perubahan besar bagi diri sendiri.

TAHUN/ PENGKAJI Megan Witbooi 2011

KOMUNITI DAN KAWASAN KAJIAN Selatan afrika

PENDEKATAN TEORI YANG DIGUNA PAKAI Teori kewangan

APA YANG DIKAJI Pribumi keusahawanan wanita: Analisis kajian akses kepada pembiayaan untuk usahawan wanita di Selatan Afrika Budaya dan warisan masyarakat pribumi

KEPUTUSAN KAJIAN Usahawan wanita yang lebih gemar mengelak daripada risiko. strategi perniagaan mereka mengejar, keuntungan yang rendah dan kurang risiko. kelemahan mereka diburukkan lagi oleh warisan berterusan ketidaksamaan dan oleh faktor-faktor dalaman yang tidak menggalakkan budaya keusahawanan masyarakat Orang Asli mempunyai hak untuk mempertahankan dan mengembangkan politik, ekonomi dan sosial mereka. Keadaan ini disebabkan supaya konumiti Orang Asli ini selesa dalam menikmati cara hidup dan pembangunan ekonomi mereka. Mereka juga dapat terlibat secara bebas dalam semua aktiviti ekonomi yang lain.

Maori

Australia dan New Zealand

Malaysia ESCCH, 1993 Economic and Social Council Commission on Human Rights. (1993)

Teori Keushawanan orang asli

Kajian taraf hidup masyarakat pribumi

2. kajian lepas

Menurut Ritterbush(1986), usahawan mengalami maslaah dalam bidang perniagaan disebabkan kekurangan pendedahan dan hubungan dalam perniagaan. Mereka akan lebih Berjaya sekiranya mereka mempunyai kemahiran yang luas dan hubungan jaringan yang baik dalam perniagaan. Menurut Hailey(1985) , beliau mencadangkan mengenai pendidikan rasmi itu penting untuk menjadi ushawan yang Berjaya bergantung kepada kemahiran praktikal dan pandagan komersial untuk menghadapi cabaran dalam keushawanan. Menurut Caroll(1986), beliau mengatakan bahawa pembelajaran secara tradisional terhadap Persatuan Pasifik bergantung kepada pemerhatian dan kemudian meniru pemerhatian tersebut, maka tidak hairanlah penduduk kepulauan Pasifik Berjaya dalam bidang keusahawanan kerana mereka mempraktikkan dengan cara pemerhatian dan kemudiannya meniru.

Menurut Lavoi (1985, yang dipetik dalam Rutashobya danNchimbi, 1999), seorang usahawan wanita adalah wanita yang menjadi ketua perniagaan yang mengambil inisiatif melancarkan usaha baru, menerima risiko yang berkaitan, kewangan, tanggungjawab pentadbiran dan sosial, dan berkesan dalam mengendalikan aktiviti perniagaan dari hari ke hari. Green dan Cohen (1995, yang dipetik dalam Chell dan Baines, 1998) memperhatikan bahawa wanita ditakrifkan sebagai pencipta bukan kerana mereka memperkenalkan produk baru, tetapi kerana mereka telah melakukan proses transformasi yang lebih moden dan terbaru.