Anda di halaman 1dari 2

PENGHARGAAN

Alhamdulillah. Bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya saya mampu menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Secara keseluruhannya, tugasan ini telah banyak memberi panduan dan tunjuk ajar kepada saya bagi menjalani kehidupan seharian sebagai seorang muslimat di muka bumi ini. Walaubagaimanapun, tugasan ini pasti tidak dapat saya selesaikan dengan pertolongan daripada beberapa pihak. Oleh itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah penasihat bagi subjek Hafazan, Ustaz Amir Azhar bin Ab Hamid, yang banyak memberi tunjuk ajar dan panduan dalam usaha untuk saya menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak memberi dorongan dan semangat bagi saya menyiapkan tugasan ini. Selain itu, mereka juga turut memberi pendapat-pendapat yang bernas untuk saya jadikan panduan dan pedoman dalam menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.

ISI KANDUNGAN

Nombor 1. 2. 3. 4. 5.

Kandungan

Muka Surat

Penghargaan.... i Isi Kandungan. Pengenalan.. Panduan Menghafaz Al-Quran.. Laporan Temubual Mengenai Tahap Pengetahuan Murid-Murid Tentang Adab-Adab Hamlah Al-Quran.. 11 ii 1 2

6. 7.

Rancangan Pengajaran Harian. Laporan Tentang Pemerhatian Yang Dilakukan Bagi Kelas Hafazan 5 Bestari.

13

17 18 19

8. 9. 10. 11.

Penutup. Refleksi Kendiri...

Rujukan.. 21 Lampiran 22

ii