Anda di halaman 1dari 7

Struktur: 1 a) Etika dalam penyelidikan a. b. c. d. e.

Jujur dalam semua hal berkaitan kajian yang dijalankan Menghormati hak org lain yg mengambil bhgian dlm pnyelidikan. Menghormati dan merahsiakan identity responden lain. Adil kepada semua responden Mendapatkan persetujuan sebelum memulakan penyelidikan.

d. e.

Memahami pelaku yg tlibat secara langsung & tidak langsung Mengetahui tahap keseriusan masalah yang dihadapi

Kajian sejarah

-temubual -analisis dokumen

3-dia bgi situasi pstu sruh kta nyatakn a)bgi tajuk kjian & soalan kjian *bergantung kepada soalan

(b)kesahan dpatan kjian,cara nk tngkatkn kesahan data *kemungkinan bri situasi/ tujuan (column huraian di bawah) dan tanya jenis kesahan (mgkin kesahan ramalan, ingat lg contoh encik bg pasal calon guru trbaik-rujuk buku rosinah edinin) Jenis kesahan Kesahan ramalan Huraian Meramal sesuatu dgn pkara trtentu cth: kelulusan ujian tinggi (dlm ujian INSAK), kesahan ramalan tinggi (ramalan ttg sahsiah keguruan terpuji) Sejauh mana item/ alat kajian blh mukur kand. yg hendak diukur banding item dgn obj & kand. pljrn (silibus) Secara luaran, beri keyakinan pd responden thadap item2 yg hndak djawab cth: arahan menjawab, susunan item, kedudukan item Sejauh mana pngukuran yg dbuat dpt mramal kriteria yg ingin diukur Cth: item yg disediakn sesuai dgn obj. kajian (objektif:nak tngkatkn kefahaman murid, item msti dpt mningkatkn kfhaman murid) Sejauh mana sesuatu item/ tujuan blh mukur sesuatu konstruk cth: sikap rajin, minat [item yg dsediakn dpt uji sikap rajin (konstruk) murid]

b)strategi tndakan & instrumen yg dgunakn, bgaimana data blh dianalisis Instrument ujian Cara analisis data Scra deskriptif: Cari min, frekuensi, skor, peratus, mod, median scr inferensi: ANOVA,MANOVA, korelasi Mncari tema, pkategorian kod, pengekodan data

1b) ciri utama penyelidikan tindakan a. b. c. d. e. Kajian yg dilakukan btujuan utk selesaikan masalah Membaiki proses p&p yg menjadi amalan guru Proses reflektif kendiri bagi menilai tindakan sendiri. Satu proses yang berulang dan terdiri daripada beberapa pusingan Dilakukan secara bersistematik dan mengikut langkah.

temubual Pemerhatian Penelitian dokumen Soal selidik

Kesahan kandungan

Peratus, frekuensi

Kesahan muka

2a) tujuan jalankan tinjauan literature a. b. c. d. e. f. Membantu bina kefahaman tentang kajian lepas Mnyokong hujah penyelidik Mengelak meniru kajian orang lain Memahami pendekatan utk membina reka bentuk kajian yg lbh sesuai Bantu bina pemahaman yg menyeluruh Tunjuk penyelidik berpengetahuan tentang kajian.

4(a)jenis kjian,kaedah nk kutip data,terangkan instrument. Jenis kajian Kajian eksperimental Kuasi eksperimental Kaedah kutip data -pemerhatian -ujian -ujian -soal selidik -temubual -soal selidik - temubual -soal selidik -temubual -analisis dokumen -temubual -pemerhatian -soal selidik -pemerhatian -temubual

Kesahan kriteria

Kesahan konstruk

Kajian tinjauan Kajian korelasi Kajian etnografi

2b) kepentingan refleksi kajian a. b. c. Memahami masalah yg wujud dlm p&p Memahami sebab masalah berlaku Memahami bentuk masalah

Cara tingkatkn kesahan data: 1. 2. 3. Pemerhatian direkodkan dgn bhati2 dan tepat Panjangkan masa kajian Pemerhatian dilakukan scr brterusan

Kajian kes

4. 5. 6. 7. 8.

Melaksanakn triangulasi Menggunakan data dari punca yang betul Huraian terperinci tentang proses penyelidikan Semak ketepatan data & analisis Memastikan kepelbagaian interpretasi tlh dteroka

esei :

Nyatakan cara dan masa data dikutip Tips: Matlamat tndkn jls dpt plajari pnglmn slps tndkn d lakukan Sbb2 tndkn yg diambil basas Nyatakan dan senaraikan tndkn yg dirancang scr terperinci

1 a. labelkan langkah (a - e) a) Mengenalpasti aspek amalan Mengumpul data u knlpsti aspek amalan yg ingn d tmbhbaik Buat refleksi thdp amalan P&P Langkah2: Snaraikan sbnyk mgkin aspek amaln P&P Knlpasti & plih 1 aspek yg ingin d tambahbaik Ceritakan isu kajian (situasi lps & situasi kini) Knlpsti sbb & ptnda situasi itu dianggap +ve / -ve Knlpsti focus kajian Huraikan kpntingan kajian itu d jalankan Tlskn scr eksplisit flsafah pribadi b;kaitan aspek yg dikaji Merancang tindakan Mrncang pelan tndkn u menambahbaik amalan Merancang pngumpulan data bg ksn tndkn Langkah2: Nyatakan objektif umum, khusus dan psoalan kajian Snaraikan bbrp tndkn yg blum prnh dilakukan Plh 1 tndkn u dilaksanankan Sbb2 mngapa tindakan tsbt dipilh Nyatakan instrumen u melihat ksn tndkn

c)

Melaksanakan tindakan Pnyelidik msti tahu apa yg perlu dilaksanakan Pnyelidik mplajari drpd pnglmn yg dilalui slps tndkn diambil Nyatakan dngn jls indikator kjyaan tndkn Jika tndkn gagal asas bg mrncng kitaran ke 2 & strusnya. Melihat kesan tindakan ( mengumpul data hsl tndkn) Dua sumber: Data dijana oleh pnyldk data pmrhatian, diari, cttn lpngn, log, jurnal Data dipoleh drpd org lain ttp dkumpul olh pnyldk data dr soal sldk, temubual, filem, kaset, dokumen, surat pkeliling, minit mesyuarat. Langkah2: Mbaca data meneliti data u ingt kmbli prstwa bkaitan Plh data tapis & plh data pntg, susun data ikut kategori @ tema. Mpersembahkan data rumus data ke bntuk yg mdh difahami ( graf, jadual) Menginterpretasi data bnding pola2 data & phbngn antr data. Buat kesimpulan hslkn fkta2 bru @ teori u jlskn mklmt. Membuat refleksi Sblm, smsa & slps tndkn

d)

Mbuat reflksi mengenai keberkesanan tndkn bdsrkn data yg dkumpul. Langkah2: Knlpsti prstwa - mslh kritikal dlm BD Knlpsti isu thdp P&P @ guru @ skolah @ murid2 Nyatakan prasaan thdp isu Nyatakan persepsi & flsafah dri thdp isu Nyatakan kfhmn @ ksdrn bru Nyatakan cdngn u baiki keadaan Nyatakan rncngan/tndkn u baiki keadaan Jenis refleksi: Teknikal - focus pkara teknikal dlm BD (pngurusn BD & tknik mengajar) serta ksn nya thdp pembelajaran dan pncapaian Praktikal focus kpd hsl tndkn guru serta realiti konteks dan perskitaran pljr dan skolah Kritikal gabungan teknikal & praktikal serta isu2 etika, moral dll. Mengmbil tndkn susulan & merancang kitaran ke 2 Dibuat slps membuat refleksi

b)

e)

b) perbezaan model lewin, elliot, kemmis Aspek Tahun Focus Kurt lewin 1948 Mkaji hbngn & interaksi manusia Cara mprkmbangkan potensi diri melalui inkuiri & hbngn dngn org lain Mslh sdh diketahui 4 fasa utama: Rancang Tndkn Pemerhatian Refleksi Stephen Kemmis 1983 Khusus kpd pnylidikn pddkn Mslh blm dketahui / tdk jls John Elliot 1981 U bktikan teori / model yg dgunakan Bnyk tndkn yg blh dlakukan dlm 1 thp kajian

Plksanaan rncngn / tndkn Pmrhatian / dptan kajian dan analisis statistic Reflksi & pbncngn dptan

intervensi Plksanaan rncngn / tndkn intervnsi Pmerhatian / hsl dptn kajian / analisis dapatan / huraian dapatan Reflksi / pbncngn dapatan

tndkn lngkah 1 hgga 3 Plksanaan tndkn 1 Refleksi plksanaan & ksnnya Analysis @ semak plksanaan tndkn Ubhsuai tndkn

-lingkaran 2: Sama spt di atas

Fasa / peringkat

4 fasa utama + revised plan Rancang Tndkn Pemerhatian Refleksi

Kelebiha n

Rngksn & mdh u dlksanakan o semua guru Mjmtkn ms Plbgai mslh dpt dslsaikan dlm tmpoh ms yg sngkat

Galakkan guru sntiasa reflek P&P

Kekurang an

X ada rngka pndktn kajian yg khusus

Format penulisan

Tajuk kajian Latarblkng kajian Focus / pkara yg mbngkitkan rs ingn tahu Tinjauan isu / mslh kajian Prncngn / pln tndkn

Focus kpd 1 mslh shj Tdk konsistensi u mnentukan pcpaian pljr Dua lingkaran: -lingkaran 1: Tajuk kajian Latarblkng kajian Focus/isu/mslh yg ingn d slsaikan Prncngn tndkn / pelan tndkn

5 peringkat: Knlpsti mslh Tnjauan thdp idea/mslh Rncngn umum Tndkn & pmrhatian Reflek ( bjaya @ tidak) Lbh mdh & tersusun Idea kajian lbh khusus & dsokong o fkta2 tnjauan Bnyk tndkn pd thp ptama Kjyaan / kgagalan dinilai, dtfsir & drekodkan Hasil thp 1 bg idea bru & baiki prncngn slnjutnya Mngmbil ms yg lama

2 a) PROSEDUR PENGUMPULAN DATA PEMERHATIAN (buku PISMP ms 60, 61)

Catat masa menulis nota guna singkatan utk perkataan yg selalu guna cnth : Guru (G), Murid (M), papan tulis (PT) dll lukis pelan bilik darjah catatan kdudukan guru, murid, ruang dan objek semak nota selepas pemerhatian pembetulan, komen, nota tambahan (perasaan, refleksi, idea baru) Pemerhatian penuh : status pengkaji rahsia Pemerhati sbg peserta : status pengkaji xrhsia Peserta sbg pemerhati : status pengkaji xrhsia, trlibat dlm xtvt Peserta penuh : status pengkaji rhsia, trlibat dlm xtvt NOTA LAPANGAN (buku PISMP ms 70)

Utk pemerhatian, refleksi dan reaksi (en azman tekankan) 1. 2. 3. 4. Penyelidik masuk kelas dan duduk di satu sudut Jika pelajar bertanya, penyelidik kenalkan diri dan kata saya datang utk melihat sesuatu yg menarik dalam kelas anda Perhati dan catat apa yg dilihat, didengar, perasaan, impresi, emosi dan dialog penting antara murid dan guru Beri senyuman jika perlu

Tajuk kajian Latarblkng kajian Knlpsti isu / focus kajian Analisis mslh cara fakta & analisis knyataan Prncngn tndkn

5. 6.

Mencatat tanpa berfikir terlebih dahulu kerana kapasiti memori terhad. Proses terima, rekod dan analisis maklumat berlaku serentak Tulis tanpa berfikir menyebabkan ruang dlm memori lebih banyak dan lebih banyak maklumat diterima

contoh soalan: cikgu yusof telah menjalankn kajianya y bertajuk Penggunaan peta minda untuk meningkatkan prestasi & pemahaman pelajar Tahun 4 terhadap konsep elektrik. Beliau telah menggunakn praujian & pascaujian utk mengukur prestasi pelajar tersebut.Data yang diperoleh dan pascaujian adalah dipaparkn dalam rajah 3.

iii)

Tentukan mod bagi data praujian: Mod: skor yg paling kerap dijumpai dlm taburan data. Mod: 56 Tentukan mod bagi data pascaujian: Mod: 58 Tentukan median bagi data praujian: Median: nilai yg berada ditengah satu set data. N+1 *data perlu disusun menaik 2 = 42, 44, 48, 48, 50, 52, 54, 56, 56, 56, 62, 64, 66, 68, 72, 72, 74, 76, 78, 80, 82 = 22 + 1 2 = 11.5 (jadi data ke-11 & data ke-12 tlibat) = 62+64 2

iv)

v)

= 63

Dalam seminar penyelidikan tindakan, pengkaji merancang n mempersembah hasil penyelidikan T yg telah dijalankan. Format penulisan laporan penyelidikan T utk dipersembahkan dalam seminar:

vi)

Tentukan median bagi data pascaujian: = 42, 44, 50, 56, 58, 58, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 70, 74, 76, 76, 78, 78, 80, 80, 84, 88 = 22 + 1 2 = 11.5 (jadi data ke-11 & data ke-12 tlibat) = 68+70 2 = 69

1) 2) 3) 4) 5)

vii)

Cari peratus pelajar yang dapat A dalam praujian Peratus = bil. Frekuensi Jum. Keseluruhan = 2 x 100 % 22 = 9.09% x 100 %

6) 7)

8) 9)

viii)

Cari peratus pelajar yang dapat A dalam pascaujian = 3 x 100 % 22 = 13.64%

TAJUK: rujuk objektif k, variabel (p/u) kajian NAMA PENYELIDIK ABSTRAK: Tujuan, metodologi, hasil, batasan k, implikasi k, ketulenan, kata kunci. PENGENALAN: refleksi p&p, refleksi nilai pendidikan, isu, objektif, psoalan k; terang latar blkg PT, hurai terperinci tajuk k, terang hubung kait atr konsep2 yg ada dlm tajuk. TINJAUAN LITERATUR: penerangan penyelidikan2 lepas yg berkaitan; all bhn punya hubungan rapat dgn PT: sbg rujukan, perbincgn; definisi operasi, kajian lepas, hipotesis, literatur, model, teori (jika ada), sgt berkait dgn fokus kajian; 5/> sumber terkini dimasukkan; METODOLOGI: kump sasaran, instrumen, kesahan & kebolehpercayaan (jika ada), tindakan yg dijalankan, cara pengumpulan data. KEPUTUSAN: analisis data deskriptif, interpretasi, inferensi; alat kajian utk dptkan keputusan: penelitian doc, t/bual, pemerhatian, s/selidik; keputusan akan diinterpretasikan menjd kesimpulan (menjawab soalan k) PERBINCANGAN & IMPLIKASI K: rumusan, cdgn kajian seterusnya. RUJUKAN: mengikut APA: tanda baca (.,;), ejaan, singkatan, stail tulis rujukan yg berbeza.

Seminar merupakan suatu jenis perbincangan yang memerlukan kemahiran yang tinggi. Melalui seminar, pengkaji sebagai penceramah akan menggunakan pbg kemahiran spt merancang, mengelola, kumpul data, menyedia/ membentang kertas kerja. Peringkat Proses Sesi Seminar P. Persediaan P. penyampaian kertas P. perbincangan P. rumusan Kemahiran Penyediaan kertas kerja berdasar perbincangan, kumpul data Pembentangan kertas kerja Menjawab soalan Memberi komen, mendengar

ix)

Apakah interpretasi anda terhadap dapatan dalam a (ii) di atas? Penggunaan peta minda telah meningkatkan prestasi dan pemahaman pelajar Tahaun 4 terhadap konsep elektrik.

topik

3) (A) Huraikan perkara pentg sbgai pengkaji dlm mmprsembahkan hasil kajian: Pengkaji akan mempersembahkan hasil kajian melalui seminar. Seminar boleh diadakan di peringkat dalaman/ luaran. Peringkat dalaman: bentang dapatan kajian kpd pensyarah, rakan2 guru pelatih IPG/ di peringkat dalaman di Univerct tempat guru pelatih menuntut. Peringkat luaran: di seminar2 yg dianjur peringkat negeri, zon, kbgsaan, antarabangsa.

* Tambahan: Organize seminar PT spy lancar: 1) Tema seminar: ikut tumpuan bhn kertas kerja (cth: Pedagogi ke arah inovasi prasekolah)

2) J/kuasa seminar: 1 bulan sebelum; penasihat, pengerusi, naib, s/u, bendahari, JK...; ambil inisiatif utk tentukan bidg tugas sebelum, sms, selepas seminar 3) Tempat seminar 4) Kos seminar 5) Publisiti 6) Memilih/ mengedit kertas PT: oleh pembentg/ penyelia 7) Merancg persembahan kertas PT: isi dapat disampaikan

MERUMUSKAN HASIL KAJIAN. (topik 12) Rumusan kajian menerangkan kesimpulan dan perbincangan mengikut soalan kajian. Rumusan dan kesimpulan hasil kajian penyelidikan perlu dilakukan dgn melihat semula persoalan kajian yg telah ditetapkan. Kesimpulan kajian yang dilakukan ini akan dapat menjawab kesemua persoalan kajian. Perbincangan berkaitan dgn perbandingan kesimpulan dgn kajian literatur sama ada menyokong atau tidak menyokong dengan penyelidikan lepas yg telah dibuat dlm literatur kajian. Selain itu, bandingkan refleksi / pandangan /idea penyelidik dgn kajian lepas Akhirnya, buat rumusan keseluruhan berkaitan refleksi yg dinyatakan

(B) Ciri2 Penting Dlm Mmbuat Rumusan Kajian Rumusan kajian ialah kesimpulan bagi kajian yg telah dilaksanakan.Rumusan ini dapat dipersembahkn melalui abstrak yg ditulis dalam artikel. Abstrak ini amat penting utk memudahkan pembaca mendapat gambaran keseluruhan berkaitan penyelidikan Menerangkn secara ringkas berkaitan penyelidikan yg dijlnkn dan hasil yg diperolehi dr tindakan intervensi yg dijalankn

Perkara penting dlm menulis abstrak? Tujuan kajian Penyelidik menyatakan tujuan kajian yg dilaksanakan Cth: dijalankan utk meningkatkan keupayaan membaca di kalangan murid Penyelidik perlu menerangkan berkaitan tinjauan dan analisis isu kajian yg dijalankan. Cth: tinjauan masalah mendapati pensyarah menghadapi masalah menyampaikan input kpd peserta Mengandungi kumpulan sasaran, tindakan yg dijalankan dan cara mendapatkan data (instrument) Cth: Kajian ini menggunakan alat kajian soal selidik. Data dianalisis dgn mengggunakan analisi deskriptif Menerangkan keputusan yg diperoleh dari kajian yg dilaksanakan. Cth: hasil analisis mendapati bhw peserta kursus menjadi lebih mahir menggunakan computer. Adalah kesan hasil dapatan kajian terhadap organisasi (IPG, kampus, pelajar, guru). Cth: Pendekatan koperatif dan kolaboratif scr hands on membantu meningkatkn kemahiran ICT guru2 Cadangan kajian penambahbaikan ke atas tindakan intervensi yg telah dijalankan

Isu kajian

Metodologi kajian

Hasil analisis

Implikasi kajian

Cadangan kajian