Anda di halaman 1dari 2

Anggaran Perbelanjaan Panitia Bahasa Inggeris Tahun 2011

Bil.

Jumlah Peruntukan Kewangan Semasa

Butiran Jenis Perbelanjaan

Jumlah yang Diperuntukkan

Catatan

1.

RM 252.00

2.

Pembelian bahan bantu mengajar

RM 150

1) Pembelian buku kerja murid Tahun 1 6 dari Pendita GP dan kedai buku yang berkaitan. 2) Pembelian disket/cd. 1) Program Panitia seperti One Day, One Word, Spell It Right yang dirancang untuk diadakan pada bulan Februari, April atau Jun.

3.

Perbelanjaan bagi melaksanakan program / aktiviti panitia

RM 137.40

Disediakan Oleh :

..