Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 9 27200 KUALA LIPIS, PAHANG

HARI BERTEMU PELANGGAN 2013 SK BATU 9


TARIKH : TEMPAT : 20 JUN 2013 SK BATU 9, KUALA LIPIS, PAHANG

HARI BERTEMU PELANGGAN SK BATU 9 PENGENALAN : 1.0 MATLAMAT Membolehkan para ibubapa/ penjaga berinteraksi secara langsung dengan guru-guru tentang semua perkara yang berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan pembelajaran anak masing-masing disamping kedua-dua belah pihak dapat bertukar-tukar pendapat mengenai isu-isu berbangkit. Menjalinkan kerjasama yang erat demi memajukan potensi diri murid agar dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi JERIS berpandukan F !. 2.0 OBJEKTIF ".# Membincangkan prestasi semasa murid-murid selepas menghadapi penilaian "$ terutamanya prestasi murid-murid tahun tahun % bagi persediaan & SR. "." Menandatangani slip keputusan " ".' Memberi peluang kepada ibubapa mengemukan kemusykilan yang berkaitan dengan persekolahan dan memberi cadangan penambahbaikkan pengurusan sekolah. ".( Menyampaikan in)ormasi pendidikan setiap unit melalui pameranpameran yang disediakan.

3.0 PENGLIBATAN MURID/IBUBAPA/GURU rogram ni melibatkan semua murid$ ibubapa dan guu S! *atu +.

4.0 TARIKH DAN MASA ,arikh dan masa program telah ditetapkan iaitu pada ,arikh ,empoh 5.0 TEMPAT rogram ini ditetapkan di S! *atu +$ !uala 2ipis$ ahang rogram 3nakku 4emilang rogram 3nakku 5emerlang ameran 6.0 Sa a!a" Sasaran program ini untuk murid-murid tahun # hingga %. *ilik Mesyuarat$ S! *atu + !elas ,ahun %$ S! *atu + 6e7an ,erbuka$ S! *atu + ". Jun ".#' /!hamis0 +... pagi 1 #.'. petang

#.0 PERBELANJAAN ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM BERTEMU PELANGGAN Sebarang pembelian barangan ini adalah diba7ah kecemerlangan & SR. A. Makanan !udapan RM #.8. /harga seunit0 9 8 murid : RM #.8. /harga seunit0 9 #. ibubapa : RM #.8. /harga seunit0 9 #' guru :

RM ;.8. RM #8... RM #+.8.

JUMLAH $ RM 42.00

%.0 JA&ATANKUASA KERJA HARI BERTEMU PELANGGAN 2013 SK BATU 9 JAWATANKUASA PROGRAM : engerusi =. engerusi I =. engerusi II =. engerusi III S/usaha *endahari U"'( P)"*a+(a!a" : 5ik =oor Juliyana bt Mohd Ra>mi U"'( Ba0, D!.1/P)! 'a1a" ()-1a( : n.=or)adhilah bt Mohamed n. Sh. Salbiha bt Sy Sulaiman En. 5he Jonaidi b 5he 4hani U"'( Pa-)!a" : 5ik Shari>an bt Ed>araai / 6a0 U"'( P)"4)!a5a" S3'1 n *ai>ura @anti bt 3bdul Rahim /,ahun "0 n Siti =oora>lin binti Mohammad &sta>ah =urul Iman bt 3hmad /,ahun (0 En 5he Jonaidi b 5he 4hani /,ahun 80 n. !hu>aimah bt <aaim /,ahun %0 n. <aini binti Muhd ,aibi /4*0 n Siti =oora>lin binti Mohamad /4 ! #0 n Sh. Salbiha bt Syed Sulaiman /4 ! ?em0 En. Fai>ul bin Ramly /4 ! !o0 n !hu>aimah binti <aaim &sta> 3b Rahim *. Mohamad U"'( Ra,a-a"/D.,/-)"(a '/B!. /! n Siti =oora>lin binti Mohammad U"'( Ka2a3a" -/!'* : En. Fai>ul bin Ramly &sta> 3b Rahim bin Mohamad

n *ai>ura @anti bt 3bdul Rahim / SS0 5ik Shari>an bt Ed>araai /,ahun #0 &sta>ah =urul Iman bt 3hmad / *S0 En. 5he Jonaidi b 5he 4hani /6isiplin0 n. Sh. Salbiha bt Sy /SusuABit0

Sulaiman /,ahun '0

%.0 JADUAL PROGRAM KHAMIS 620/6/20137 MASA/ AKTI8ITI TINDAKAN &nit

TEMPAT C.'. 1 +... - enda)taran ibubapa tahun %

pagi penda)taran +... 1 #..'. - ,aklimat dan perbincangan bersama Ibubapa Semua guruptg #..'.1##... pagi ##... 1 #... murid-murid tahun % / rogram 3nakku 4emilang0 RE?3, enda)taran ibubapa tahun #-8 guru tahun % &nit enda)taran

/ rogram 3nakku 5emerlang0 - ,aklimat dan perbincangan bersama Ibubapa &nit murid-murid tahun #-8 enyerahan Slip

#...

*ersurai ameran diadakan sepanjang program

6isediakan oleh$ ............................................... /!?&<3IM3? *I=,I <33IM0 Setiausaha !urikulum S! *atu +

6isemak oleh$ ...................................... /<3I=I *I=,I MD?6 ,3I*I0 4uru *esar S! *atu +

9.0 PENUTUP Segala perancangan program E?ari *ertemu dimaklumkan kemudian. ,erima kasih. ANALISIS : i. ii. !ekuatan !elemahan elangganF ini adalah tertakluk

kepada peraturan dan syarat-syarat sekolah. Sebarang perubahan akan