Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
PENGGAL 1
MINGG
U
TEMA /TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
1 - 2
5. EKONOMI NEGARA
5.1 Sumber Semul
!"#
"$ Ke%u$$$&
a. |enís sumber


1. Menyenaraíkan |enís-|enís
sumber yang terdapat dí
negara kíta.
2. Menyenaraíkan sumber
míneraí.
3. Menyenaraíkan sumber
hutan.
4. Menyenaraíkan sumber
íaut.
Berbangga dan bersyukur
dengan wu|udnya
peíbagaí sumber yang
terdapat dí negara kíta.
Menghargaí sumber
semuía |adí negara kíta.
1. Mbcgkn |enís2 sumber
bdsrkn gbr @ sumber
sebenar.
2. Mgeíaskn hasíí sumber
mgíkut |enísnya.
3. Mbdgkn & mbezakn 2
|enís sumber yang tdpt
dí negara kíta dgn
mgunakn pengurusan
grafík.
4. Míayarí íaman web utk
mdptkn makít
bkenaan |enís2
sumber.
3 - 4
5. EKONOMI NEGARA
5.1 Sumber Semul
!"#
"$ Ke%u$$$&
b. Hasíí dan kegunaan
sumber

1. Menamakan produk yang
díhasííkan dpd peíbagaí
|enís sumber.
2. Menyatakan kegunaan
sesuatu sumber.
3. Menyenaraíkan íangkah2
penggunaan sumber
secara optímum.

Menyedarí períunya
ber|ímat cermat daíam
penggunaan sumber.
Menyedarí períunya
menggunakan sumber
dengan berhemah.
1. Mbuat carta bgbr ttg
produk yg b´asaskn
sumber semuía |adí.
2. Mbuat símuíasí ttg
kpentíngn sumber
kpd manusía.
3. Mbcgkn kpíbgn
pguna´n sumber
semuía |adí pd masa
akan dtg.
1
MINGG
U
TEMA /TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
4. Meramaíkan sumber
aíternatíf |íka kehabísan
sumber.
4. Mghasííkn buku skrap
dgn mgpíkn & mgeíaskn
gbr2 mgíkut |enís
sumber semuía |adí &
myatakn kguna´nya.
5. Míayarí íaman web utk
mdptkn makít ttg hasíí
& kguna´n sumber.
5 - 6
5.' Ke%#($ E)*$*m#
"$ L*)+#
a. Períndustrían 1. Menyatakan |enís índustrí
dí negara kíta.
2. Menyenaraíkan |enís
índustrí dí negara kíta dan
contoh bagí setíap |enís
índustrí.
3. Menamakan kawasan
períndustrían dan |enís
índustrí yang terdapat dí
kawasan tersebut.
Menyedarí bahawa
kepeíbagaían índustrí
teíah meníngkatkan
ekonomí negara.
Berbangga dengan
barangan buatan M´sía.
1. Mbuat peta mínda |enís
índustrí dí negara kíta.
2. Mígkpkn ra|ah pgrsn
grafík |enís índustrí, cth
serta produk yg
dhasííkn.
3. Míabeíkn íokasí kwsn
p´índustrí´n pd peta
M´sía.
4. Míayarí íaman web utk
mdptkn makít ttg |enís
índustrí.
5. Myedíakn foíío bg 1
|enís
índustrí.

7 -8
5.' Ke%#($ E)*$*m#
"$ L*)+#
b. Pertanían 1. Menyatakan |enís kegíatan
pertanían dí negara kíta.
Bersyukur dgn wu|udnya
píbg kegíatan pertanían
yg
myumbang ke arah pkbgn
1. Mbuat peta mínda ttg
kegíatan pertanían.
2. Míabeíkn kwsn kegíatan
pertanían pd peta M´sía.
2
ekonomí negara.
MINGG
U
TEMA /TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
2. Menamakan aktívítí
pertanían dan íokasínya.
3. Menyenaraíkan hasíí yang
díperoíeh dpd kegíatan
pertanían.
4. Men|eíaskan faktor-faktor
yang mempergaruhí
kegíatan pertanían.
Berbangga kerana negara
kíta mempunyaí peíbagaí
kawasan yang sesuaí
untuk kegíatan pertanían.
Mengahargaí hasíí
keíuaran pertanían
negara.
3. Mghasííkn buku skrap
ttg hasíí kegíatan
pertanían.
4. Mramaíkn makanan
aíternatíf b´asaskn
pertanían utk penduduk
M´sía pd masa akan dtg.
5. Míayarí íaman web utk
mdptkn makít ttg
faktor2
yg mpgaruhí kegíatan
pertanían.
6. Mbuat íawatan ke kwsn
pertanían yg bhampírn
&
míaporkn kegíatan pe
pertanían yg tdpt dí
tempat tsbt.
9 - 10
5.' Ke%#($ E)*$*m#
"$ L*)+#
c. Perhutanan 1. Menamakan |enís-|enís
kayu baíak yang terdapat
dí negara kíta.
2. Menyenaraíkan kegunaan
dpd hasíí pembaíakkan.
3. Menyenaraíkan kawasan
pembaíakkan dí negara
kíta.
Bersyukur kerana negara
kíta kaya dengan hasíí
hutan.
Menghargaí kepeíbagaían
hasíí hutan yang terdapat
dí negara kíta.
Berbangga kerana hutan
negara kíta kaya dgn
1. Míabeíkn kwsn kegíatan
phutann pd peta M´sía.
2. Mbcgkn hasíí2 pbaíakkn
yg tdpt dí negara kíta.
3. Mbuat peta mínda ttg
kguna´n hasíí pbaíakkn.
4.Mgpíkn gbr & mbcgkn
kegíatan pembaíakkan.
3
peíbagaí |enís pokok.
11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA , - .r# /
MINGG
U
TEMA /TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
12 -13
5.' Ke%#($ E)*$*m#
"$ L*)+#
d. Períombongan 1. Menamakan íokasí
períombongan míneraí dí
negara kíta.
2. Menyenaraíkan míneraí
yang dííombong dí darat &
dí dasar íaut.
3. Menyenaraíkan pusat
pemprosesan petroíeum &
gas asíí.
Menghargaí sumber aíam
sebagaí anugerah Tuhan.
Bersyukur dgn adanya
sumber míneraí dí negara
kíta.
Bersyukur kerana
peíbagaí kegíatan
ekonomí dapat
menyumbang kepada
hasíí negara.
1. Míukís & míabeíkn
íokasí píombongn
míneraí dí negara kíta.
2. Mbuat pgrsn grafík bgbr
ttg sumber míneraí.
3. Mghasííkn buku skrap
dpd gbr2 akt píombongn
sumber míneraí.
4. Mbuat ramaín sekíranya
negara kíta khabísn
sumber míneraí.
14 -15
5.0 Sumb$%$
Ke%#($
E)*$*m#
a. Kepentíngan
kegíatan ekonomí
1. Menyatakan |enís2
peker|aan berdasarkan
kegíatan ekonomí.
2. Menyatakan bagaímana
kegíatan ekonomí dapat
menambah hasíí
pendapatan negara.
3. Men|eíaskan kegíatan
ekonomí yang
memberíkan
sumbangan kepada
Berbangga kerana
terdapat peíbagaí
kegíatan ekonomí dí
negara kíta.
Bersyukur dengan
wu|udnya peíbagaí
peíuang peker|aan.
Bersyukur kerana
peíbagaí kegíatan
ekonomí dapat
menyumbang kepada
1. Mbuat símuíasí ttg |enís
peker|aan dím sektor
awam & swasta.
2. Mghasííkn buku skrap
ttg píbg |enís pker|a´n
mgíkut kegíatan
ekonomí dí negara kíta.
3. Mbuat peta mínda
sumbangan kegíatan
ekonomí kpd kma|u´n
negara.
4. Mbuat íawatan ke kwsn
kegíatan ekonomí yg
4
pembangunan negara.
4. Menghuraíkan
pembangunan sesuatu
kawasan berdasarkan
kegíatan ekonomí.
pendapatan negara. bhampírn serta
míaporkn akt &
sumbangannya.
5. Míayarí íaman web utk
mdptkn makít ttg píbg
|enís kegíatan ekonomí.
MINGG
U
TEMA /TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
16 - 17
5.1 Im2l#)+# Ke%#($
E)*$*m# Ter."2
Alm Se)#(r
a. Kesan
1. Menyatakan punca
beríakunya pencemaran
akíbat dpd kegíatan
ekonomí.
2. Menyenaraíkan perubahan
íandskap akíbat dpd
kegíatan ekonomí.
3. Menghubungkaítkan
kesan
pencemaran terhadap
tumbuhan, hídupan íaut,
haíwan & manusía.
4. Men|eíaskan ímpííkasí
kegíatan ekonomí
terhadap
aíam sekítar.
Menyedarí pentíngnya
men|aga aíam sekítar.
Menghargaí khazanah
aíam.
Men|aga aíam sekítar
merupakan
tanggung|awab bersama.
Menghargaí kewu|udan
peíbagaí fíora & fauna.
1. Mbuat símuíasí ttg
kegíatan ekonomí yg
mberí ímpííkasí thdp
aíam sekítar.
2. Mneíítí íírík íagu @ puísí
yg btemakn aíam
sekítar. Mbcgkn |enís &
kesan pencemaran dím
íagu tsbt.
3. Mgpíkn keratan akhbar
& mcatatkn ísí2 pentíng
ttg pencemaran.
4. Myedíakn foíío bkaítan
pencemaran @ kpupusn
fíora & fauna akíbat
kegíatan ekonomí.
5
18
5.1 Im2l#)+# Ke%#($
E)*$*m# Ter."2
Alm Se)#(r
b. Cara mengatasí:
í. pemeííharaan
íí. pemuííharaan
1. Menyatakan íangkah2
pemeííharaan &
pemuííharaan aíam
sekítar.
2. Menyatakan íangkah2
pemeííharaan &
pemuííharaan dím setíap
kegíatan ekonomí.
Menyedarí bahawa
pen|agaan aíam sekítar
merupakan
tanggung|awab bersama.
1. Míks poster/síogan
btemakn "M|aga
A/Sktr".
2. Mrk cípta brgn dgn
mgunakn bhn tbuang.
4. Míkr "Bndr Impían" dí
kwsn bekas tnh ímbong.
5. Mbuat peta mínda bg
mn|kkn íngkh2 pmeíhrn
& pmuíhrn dím stíap
kegíatan ekonomí.
1- 3 '1 PKBS PENGGAL PERTAMA / PERBINCANGAN 4 PEMBETULAN
'' 3 '0 CUTI PERTENGAHAN TAHUN , 16 .r# /
PENGGAL '
MINGG
U
TEMA /TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
1 -2
6. KEJA5AAN 4
KEBANGGAAN
NEGARA
6.1 Kemer"e)$ M6+#
a. Ke arah
kemerdekaan
1. Menyatakan bahasa
Meíayu sebagaí bahasa
rasmí negara.
2. Men|eíaskan peranan
bahasa Meíayu daíam
mewu|udkan ker|asama
antara kaum dí Maíaysía.
3. Men|eíaskan kebebasan
beragama & kepercayaan
yang díamaíkan oíeh
rakyat Maíaysía.
Berbangga men|adí
rakyat Maíaysía.
Bersyukur dgn amaían
demokrasí yang
díamaíkan dí negara kíta.
Menghormatí amaían &
kepercayaan setíap
kaum.
Menghargaí |asa tokoh2
kemerdekaan.
1. Myenaraíkn bhs & díaíek
yg dgunakn oíeh píbg
kaum dí M´sía.
2. Mgpíkn makít ttg
sambutn praya´n agama.
3. Mbuat símuíasí proses
píííhan raya.
4. Mgpíkn & mnís bíodata
tokoh2 yg tíbt dím
mp|uangkn
kmerdekaan.
6
4. Men|eíaskan budaya
kaum2 dí Maíaysía.
5. Men|eíaskan kepentíngan
píííhan raya 1955.
6. Menyenaraíkan tokoh
yang
menyertaí rombongan
mdapatkan kemerdekaan.
7. Menghuraíkan perístíwa
ke
arah kemerdekaan
mengíkut kronoíogí.
MINGG
U
TEMA /TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
3 - 4
6. KEJA5AAN 4
KEBANGGAAN
NEGARA
6.1 Kemer"e)$ M6+#
b. Pengísytíharan
kemerdekaan
í. P´ísytíharaan taríkh
kemerdekaan dí
Bandar Hííír, Meíaka
íí. Penurunan Bendera
Uníon |ack dí Pdg
Keíab Seíangor
ííí. P´ísytíharaan
kemerdekaan dí
Stadíum Merdeka.
ív. Tokoh2 pe|uang
1. Menyatakan taríkh &
tempat perísytíharan
kemerdekaan.
2. Menghuraíkan perístíwa
perísytíharan
kemerdekaan.
3. Menyenaraíkan tokoh
yang
terííbat dgn per|uangan
kemerdekaan.
Bersyukur & berbangga
Dgn kemerdekaan
negara.
1. Mnyyí & mghytí sení
kata íagu "Tanggaí 31".
2. Míknkn aksí p´ístyhrn
kemerdekaan oíeh
Tunku Abduí Rahman
Putra Aí-Ha|.
3. Mghasííkn kronoíogí ke
arah p´ísythrn
kmerdekaan.
4. Mdptkn makít dpd
sedutn tayangan fííem
yg
bkaítn dgn
kemerdekaan.
5. Míayarí ínternet utk
7
kemerdekaan 4. Bíodata Tunku Abduí
Rahman sebagaí Bapa
Kemerdekaan.
mdptkn makít bkaítn
tokoh2 kemerdekaan.
6. Mdptkn bíodata Tunku
Abduí Rahman sbg bapa
kemerdekaan.
5 - 6
6.' Pembe$(u)$ M6+#
a. Latar beíakang
í. Idea pembentukan
M´sía
íí. Gagasan awaí
ííí. Tokoh yang terííbat
1. Menyatakan tokoh
pencetus ídea
pembentukn
M´sía.
2. Menyatakan negerí dím
gagasan awaí
pembentukn
M´sía.
3. Men|eíaskan tu|uan
gagasan awaí
pembentukn
M´sía.
4. Menyenaraíkan tokoh yg
terííbat dím pembentukan
M´sía.
Berbangga dgn kegígíhan
Tokoh dím mper|uangkn
penubuhan Maíaysía.
Menyemaíkan semangat
íntegrasí nasíonaí.
Menyemaíkan semangat
cínta akan negara.
1. Míakukn akt maín
peranan, cetusan ídea
ttg pbtkn M´sía.
2. Míabeíkn negerí yg tíbt
dím gagasan awaí pbtkn
M´sía pd peta Asía
Tenggara.
3. Mbuat íaporan ttg pbtkn
M´sía.
4. Mbína pgrsn grafík ttg
tu|uan gagasn awaí Msía.
MINGG
U
TEMA /TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
7 - 8
6.' Pembe$(u)$ M6+#
b. Per|an|ían M´sía
í. Per|an|ían M´sía pd
16 September 1963
íí. Keanggotaan M´sía
síps 9 Ogos 1965

1. Menyatakan taríkh
pembentukan M´sía.
9. Menyenaraíkan
anggota yg
menyertaí pembentukan
M´sía pd 16 Sept 1963.
9. Menyenaraíkan
Menyemaíkan semangat
cínta akan negara.
Bersyukur dengan
pembentukan Maíaysía.
1. Mnyyíkn íagu2 patríotík.
9. Mghasííkn carta
negara2
yg m´anggotaí M´sía pd
16
Sept 1963 & 9 Ogos
1965.
9. Myatakn faedah
8
anggota yg
menyertaí M´sía síps 9
Ogos 1965.
4. Men|eíaskan perístíwa
pembentukan M´sía
secara
kronoíogí.
m´anggotaí M´sía dgn
mgunakn tekník Theory
of Constraínt (TOC).
4. Myedíakn ra|ah
kronoíogí perístíwa
pbtkn M´sía híngga Ogos
1965.
9 - 10
6.0 7r#+$ Ne%r
a. Warísan se|arah
í. Bangunan2 íama -
pemeííharaan &
pemuííharaan
íí. Sumber se|arah

1. Myenaraíkn bangunan yg
m|adí warísan kbanggan
negara.
2. M|eíaskn usaha2 pmíhrn &
pmuíhrn bangunan2 bs|rh.
3. Myatakn |enís sumber
s|rh.
4. Myenaraíkn pnemun yg
dí|adíkn sumber se|arah.
5. Mghuraíkn kpentíngn
sumber se|arah.
Menghargaí bahan
penínggaían se|arah.
Berbangga dengan
sumber
se|arah yang ada.
Berbangga dengan
kekayaan warísan se|arah
negara kíta.
Bersama btanggung|awab
memeííhara warísan
se|arah.
1. Mcerítakn nííaí estetíka
bangunan darí aspek
se|arah.
2. Míabeíkn íokasí
bangunan2 bse|arah pd
peta M´sía.
3. Míawat bangunan2
bse|arah setempat.
4. Mbuat repííka batu
bsurat, dokumen @
artífak yg m|adí sumber
se|arah.
11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ' , - .r# /
MINGG
U
TEMA /TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
12 - 14
6.0 7r#+$ Ne%r
b. Warísan kesenían
í. Bídang
• muzík
• drama
1. Menamakan bídang2 sení
yg men|adí warísan
negara.
2. Menyenaraíkan cara
Berbangga dengan
kepeíbagaían kesenían
peíbagaí kaum.
Menghargaí sení warísan
1. Mgadakn psmbhn mz
tradísonaí.
2. Míakukn maín peranan
dím pmentasn wayang
kuíít @ bangsawan.
9
• sení kraf
• sení bína
• sení tarí
• permaínan
• sení mptahankn dírí

mengekaíkan warísan
kesenían.
3. Menyenaraíkan íangkah
memperkenaíkan warísan
kesenían.
4. Men|eíaskan kepentíngan
warísan kesenían kepada
masyarakat.
sííam.
Berbangga dengan nííaí
estetíka warísan kesenían
negara.
3. Mghasííkn sení kraf tgn
yg mudah.
4. Míkr sení bína rumah2
trdsní yg tdpt dí Msía..
5. Mnonton & mcatatkn
|enís2 tarían trdsní yg
tdpt dím tygn vídeo.
6. Mpsmbhkn tarían trdsní
bdsrkn tygn vídeo.
7. Mgadakn pertandíngan
permaínan trdsní.
15 -17
6.1 M6+# 4
Ke!&$$&
a. Kese|ahteraan
negara
í. Amaían demokrasí
íí. Perkongsían kuasa
ííí. Perpaduan kaum

1. Menyatakan perkara2 yg
mbawa kpd
kese|ahteraan
negara.
2. Menyatakan maksud
demokrasí.
3. Menghuraíkan kepentíngn
mengekaíkan amaían
demokrasí.
4. Men|eíaskan kepentíngan
mengadakan píííhan raya.
5. Menghuraíkan proses
píííhan raya yg dííaksana-
kan dí negara kíta.
Bersyukur dengan
kese|ahteraan negara.
Berbangga dengan
amaían
demokrasí.
Menghargaí sumbangan
rakyat dím mewu|udkan
perpaduan kaum.
1. Mgadakn perbahasan
aía paríímen.
2. Mghasííkn pgrsn grafík
kuasa2 kera|aan pusat
& kera|aan negerí.
3. Míakukn símuíasí
píííhan raya.
4. Apííkasí Theory of
Constraínt (TOC) dím
pyísn msíh |íka tíada
perpaduan.
MINGG
U
TEMA /TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
6. Mnamakn ketua kera|aan
períngkat pusat & negerí.
7. Myatakn bdg kuasa kra|an
pusat & kera|aan negerí.
10
8. M|eíaskn íangkah2
mwu|udkn & mengekaíkn
perpaduan negara.
18 - 19
6.1 M6+# 4
Ke!&$$&
a. Kemakmuran
ekonomí
í. Pengeíuaran negara
íí. Teíekomuníkasí
ííí. Perhubungan &
pengangkutan

1. Menyatakan usaha2 yg
bíh
meníngkatkn
kemakmuran
ekonomí.
2. Menamakan kegíatan
ekonomí yg
mendatangkan
pendapatan negara.
3. Menyatakan kepentíngan
teíekomuníkasí dím
kemakmuran negara.
4. Menyatakan kemudahan
yg dísedíakan oíeh
kera|aan utk meníngkatkn
perkhídmatan perhubungn
& pengangkutan.
Bersyukur & berbangga
dgn adanya píbg kegíatan
ekonomí yg dpt myedíakn
píbg peker|aan.
Mghargaí kmdhn phbgn &
p´angkutn yg dísedíakn
oíeh kera|aan
Mghargaí kma|un tekno
ke arah kmakmurn
ekonomí negara.
Bsyukur dgn hasíí índustrí
yg mníngkatkn taraf
hídup
rakyat & mnaíkkn nama
negara kíta.
1. Míabeíkn kwsn utama
pníngkatn pbangunn neg.
2. Ka|ían Masa Depan
(KMD) mrcg bhn
aíternatíf bg m|amín
pdptn & kmakmurn
ekonomí neg yg bterusn.
3. Mgmpíkn gbr2 bkaítn
pníngkatn pbangunn
negara.
4. Mgmpíkn makít ttg aíat
& fungsí teíekomuníkasí.
5. Mghasííkn peta mínda
ttg |enís2 pgangkutn &
sumbangan kpd
kmakmurn negara.
'8 PKBS PENGGAL '
'1 3 '0 PERBINCANGAN 4 PEMBETULAN / MAJLIS PEN5AMPAIAN HA9IAH 4 SIJIL
'1 3 08 CUTI AKHIR TAHUN , 11 .r# /
11