Anda di halaman 1dari 2

MAJLIS KONVOKESYEN

KOLEJ KOMUNITI WILAYAH TIMUR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

MAJLIS KONVOKESYEN
KOLEJ KOMUNITI WILAYAH TIMUR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

MAJLIS KONVOKESYEN
KOLEJ KOMUNITI WILAYAH TIMUR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

MAJLIS KONVOKESYEN
KOLEJ KOMUNITI WILAYAH TIMUR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

MAJLIS KONVOKESYEN
KOLEJ KOMUNITI WILAYAH TIMUR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

PAS

**Perlu dikoyakkan oleh Petugas Dewan

20 20 MAJLIS IBUBAPA 12 12 20 20 MAJLIS IBUBAPA 12 12


:

**Perlu dikoyakkan oleh Petugas Dewan

PAS

20 20 MAJLIS IBUBAPA 12 12

**Perlu dikoyakkan oleh Petugas Dewan

PAS

20 20 MAJLIS IBUBAPA 12 12

**Perlu dikoyakkan oleh Petugas Dewan

PAS

20 20 MAJLIS IBUBAPA 12 12

**Perlu dikoyakkan oleh Petugas Dewan

PAS

20 20 MAJLIS IBUBAPA 12 12

**Perlu dikoyakkan oleh Petugas Dewan

PAS MAJLIS IBUBAPA


Untuk Simpanan Petugas Dewan

PAS MAJLIS IBUBAPA


Untuk Simpanan Petugas Dewan

PAS MAJLIS IBUBAPA


Untuk Simpanan Petugas Dewan

PAS MAJLIS IBUBAPA


Untuk Simpanan Petugas Dewan

PAS MAJLIS IBUBAPA


Untuk Simpanan Petugas Dewan

MAJLIS KONVOKESYEN ARAHAN AM


KOLEJ KOMUNITI WILAYAH TIMUR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

PAS MAJLIS IBUBAPA


Untuk Simpanan Petugas Dewan

PAS

JK PROTOKOL & SAMBUTAN

Dimaklumkan bilangan tempat dalam dewan konvokesyen adalah terhad. Graduan hanya dibenarkan membawa SEORANG TETAMU sahaja. Tetamu / ibubapa yang memasuki Dewan Konvokesyen dikehendaki menunjukkan Pas Majlis bubapa di pintu masuk Dewan Konvokesyen. !atu pas jemputan hanya untuk SATU TETAMU sahaja Pas Majlis bubapa akan diedarkan kepada graduan oleh "#K Penda$taran kolej masing%masing semasa penda$taran raptai.

- PAS MAJLIS BERWARNA PUTIH - SAIZ DI BAWAH ADALAH SAIZ SEBENAR


**Perlu dikoyakkan oleh Petugas Dewan

MAJLIS KONVOKESYEN
KOLEJ KOMUNITI WILAYAH TIMUR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

PAS

20 20 MAJLIS IBUBAPA 12 12

PAS MAJLIS IBUBAPA


Untuk Simpanan Petugas Dewan

Petugas Dewan &"#K !ambutan bubapa' dikehendaki koyakkan bahagian ke(il pada Pas Majlis bubapa sebaik sahaja ibubapa/tetamu hendak masuk ke dalam Dewan Konvokesyen.

* SETIAP KOLEJ PERLU MENYEDIAKAN SENDIRI PAS MAJLIS IBUBAPA MENGIKUT JUMLAH KEHADIRAN IBUBAPA/TETAMU GRADUAN MASING-MASING.

JK PROTOKOL & SAMBUTAN