Anda di halaman 1dari 3

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/4 REKOD PENGESANAN 100% SUKATAN PELAJARAN DIAJAR (1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran) NAMA GURU MA%A P&'A(ARAN %AHUN*%"NGKA%AN Nama Pemantau (Jawatan) / Tandatan an Ta!"#$ Pemantauan "A(AR : MOH !"R AU# A$RAHMAN

: MA%&MA%"K (%AHUN )) : ) B&#%AR" + ) ,&R "K

Ta%u#

&atatan Pemantau

-((anuari !e.ruari)

Nombor Dan Operasi Nombor Bulat Dalam Lingkungan 10000 a) Menama dan menentukan nilai nombor. b) Menulis nombor. c) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor d) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor e) Melengkapkan pola nombor. f) Membundarkan sebarang nombor. g) Menganggar. Tambah Dalam Lingkungan 10000 a) Menambah sebarang dua nombor. b) Menambah sebarang tiga nombor. c) Menyelesaikan masalah tambah. Tolak Dalam Lingkungan 10000 a) Menolak sebarang dua nombor. b) Menolak berturut turut dua nombor daripada sebarang nombor. c) Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua nombor.

-(Ma/ (un)

Darab a) Menulis ayat matematik bagi operasi darab. b) Melengkap ayat matematik darab. c) Menyatakan operasi darab secara spontan. d) Mendarab dua nombor e) Menyelesaikan masalah harian.

Hak ,i0ta %er0eli1ara 2 #ektor (a3inan Kualiti+ (a.atan Pelajaran (o1or 14 Ma/ 5015 6 Keluaran 0) 7 Pin8aan 00

PK01 Pengurusan Panitia

Bahagi a) Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi. b) Melengkap ayat matematik bahagi. c) Menyatakan operasi bahagi secara spontan. d) Membahagi dua nombor e) Menyelesaikan masalah harian. !ecahan a) Menamakan pecahan "a#ar. !erpuluhan a) Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. b) Menulis perpuluhan. c) Membandingkan nilai perpuluhan. !eratus a) Mengenal peratus. b) Menulis peratus. $ang a) Menentukan nilai "ang hingga %M1000. b) Menambah nilai "ang. c) Menolak nilai "ang. d) Mendarab nilai "ang. e) Membahagi nilai "ang. f) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan "ang. Masa Dan $aktu a) Menyatakan "aktu dalam #am dan minit. b) Mengenali kalendar. c) Menyatakan perkaitan dalam "aktu. d) Menambah masa. e) Menolak Masa f) Mendarab Masa g) Membahagi Masa Masa Dan $aktu h) Menyelesaikan Masalah &arian !an#ang a) Menukar unit pan#ang b) Menambah pan#ang c) Menolak pan#ang d) Mendarab pan#ang e) Membahagi pan#ang f) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pan#ang. 'isim Hak ,i0ta %er0eli1ara 2 #ektor (a3inan Kualiti+ (a.atan Pelajaran (o1or 14 Ma/ 5015 6 Keluaran 0) 7 Pin8aan 00

-((ulai Ogos)

PK01 Pengurusan Panitia

a) b) c) d) e) f)

Menukar unit #isim Menambah #isim Menolak #isim Mendarab #isim Membahagi #isim Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan #isim.

-(#e0te3.er No9e3.er)

(sipadu )ecair a) Menukarkan unit isi padu cecair b) Menambah isi padu cecair c) Menolak isi padu cecair d) Mendarab isi padu cecair e) Membahagi isi padu cecair f) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair. %uang a) Mengenal pelbagai #enis prisma b) Membandingkan prisma dan bukan prisma c) Mengenal bentuk dua dimensi d) Mengenal pasti paksi simetri !er"akilan Data Mengumpul* mengelas dan menyusun data

- Pe3antauan 1en8akla1 8ijalankan 3engikut te30o1 3asa :ang tela1 8iteta0kan$

Hak ,i0ta %er0eli1ara 2 #ektor (a3inan Kualiti+ (a.atan Pelajaran (o1or 14 Ma/ 5015 6 Keluaran 0) 7 Pin8aan 00