Anda di halaman 1dari 1

FASE MENJELANG KEMATIAN (KUBLER ROSS THEORY) 1) Denial ( penolakan ) enolak !

a"#a $ike"i$%pan a$a ke a&ian $an ke a&ian i&% e !en&en,i $i'i $a'i ke a&ian ) ene'i a ke a&ian kenapa ene'i a !e'lak% %n&%k $i'in(a)*S i+ola+i (

-) An,e' &e'.a$i +%a&% ke a'a"an kenapa $i'in(a "a'%+ ke a&ian) 0) Ba',ainin, ( &a#a'

&i$ak o'an, (an, !e'!%a& .a"a&/ pe'a pok/ pe !%n%" i&% (an,

ena#a' $en,an ke a&ian ) $ok&e' !ilan, +a&% !%lan la,i +a(a a+i" a$a %k.i2a& $a'i T%"an) ene'i a &en&an, ke a&iann(a &api &i$ak !i+a en.a$i pen$ia / enolak k%n.%n,an/

a&i &api +a(a pe'1a(a

3) Dep'e++ion pa$a +aa& ini o'an, en(en$i'i $an 5) A11ep&an1e enan,i+)

elak%kan apa4apa pa$a ke a&iann(a e'%pakan

a+a pene'i aan ak"i'

en.elan, ke a&ian