Anda di halaman 1dari 7

BORANG PENGHAKIMAN

PERTANDINGAN MEMBACA (STAM) KIBAR SMAIP

FASOHAH (35 MARKAH) FONETIK (35 MARKAH) KELANCARAN (30 MARKAH)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 31 32 33 34 35
Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan:

Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong:


Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi:
JUMLAH MARKAH DAPAT:
…………………………… …………………………
…..
Tanda Tangan Hakim Tanda Tangan Ketua Hakim
Nama: Tarikh: Nama:
BORANG PENGHAKIMAN
PERTANDINGAN MENGHAFAZ (STAM) KIBAR SMAIP

FASOHAH (35 MARKAH) TAJWID (35 MARKAH) KELANCARAN (30 MARKAH)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 31 32 33 34 35
Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan:

Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong:


Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi:
JUMLAH MARKAH DAPAT:
…………………………… …………………………
…..
Tanda Tangan Hakim Tanda Tangan Ketua Hakim
Nama: Tarikh: Nama:
BORANG PENGHAKIMAN
PERTANDINGAN MEMBUAT NOTA (STAM) KIBAR SMAIP

ISI NOTA (35 MARKAH) PERESEMBAHAN (35 MARKAH) KEKEMASAN (30 MARKAH)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 31 32 33 34 35
Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan:

Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong:


Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi:
JUMLAH MARKAH DAPAT:
…………………………… …………………………
…..
Tanda Tangan Hakim Tanda Tangan Ketua Hakim
Nama: Tarikh: Nama:
BORANG PENGHAKIMAN
PERTANDINGAN MEMBACA SYA’ER (STAM) KIBAR SMAIP

FASOHAH (35 MARKAH) FONETIK/TAQTHI’ (35 MARKAH) KELANCARAN (30 MARKAH)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 31 32 33 34 35
Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan:

Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong:


Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi:
JUMLAH MARKAH DAPAT:
…………………………… …………………………
…..
Tanda Tangan Hakim Tanda Tangan Ketua Hakim
Nama: Tarikh: Nama:
BORANG PENGHAKIMAN
PERTANDINGAN MELUKIS KAREKATOR (STAM) KIBAR SMAIP

ISI/MESEJ (35 MARKAH) GAMBAR (35 MARKAH) KEBERSIHAN (30 MARKAH)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 31 32 33 34 35
Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan:

Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong:


Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi:
JUMLAH MARKAH DAPAT:
…………………………… …………………………
…..
Tanda Tangan Hakim Tanda Tangan Ketua Hakim
Nama: Tarikh: Nama:
BORANG PENGHAKIMAN
PERTANDINGAN PERSEMBAHAN KUMPULAN (STAM) KIBAR SMAIP

ISI BAHAN (35 MARKAH) BAHASA (35 MARKAH) PERSEMBAHAN (30 MARKAH)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 31 32 33 34 35
Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan: Catatan Kesalahan:
Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong: Jumlah Markah dipotong:
Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi: Jumlah Markah diperolehi:
JUMLAH MARKAH DAPAT:
…………………………… …………………………
…..
Tanda Tangan Hakim Tanda Tangan Ketua Hakim
Nama: Tarikh: Nama: